Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
21 Cze, 2018 - 01:00
Najskuteczniejsze metody rozwiązywania problemów

Najskuteczniejsze metody rozwiązywania problemów

Mariola Krzyżak

Jakie są najskuteczniejsze metody rozwiązywania problemów? Jak zastosować je w codziennym życiu? Dowiedz się więcej i staw czoła przeciwnościom!

Całe nasze życie polega na stawianiu czoła coraz to nowym wyzwaniom. Jedne z nich pokonujemy bez wysiłku, inne kosztują nas wiele czasu i nerwów. Metody rozwiązywania problemów często towarzyszą nam nieświadomie, postępujemy według ich zasad, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy.

Jeżeli chcemy jednak być bardziej skuteczni w przezwyciężaniu przeciwności i pomóc sobie w zrozumieniu pewnych sprawdzonych i skutecznych mechanizmów, to warto dowiedzieć się więcej o różnych sposobach znajdowania rozwiązań.

Metody rozwiązywania problemów – dlaczego warto je stosować?

Skuteczne rozwiązywanie problemów to umiejętność przydatna nie tylko w biznesie, ale i w codziennym życiu. Na naszej drodze zawodowej czy osobistej będziemy napotykać wiele wyzwań, a sposób, w jaki na nie zareagujemy może być kluczowy dla ostatecznego powodzenia danego przedsięwzięcia.

Kiedy w naszym życiu pojawia się jakakolwiek bariera, często reagujemy intuicyjnie podejmując działania, które nie zawsze prowadzą do faktycznego pozbycia się kłopotu. Warto więc być przygotowanym na ewentualne przeciwieństwa losu, posiadając w zanadrzu sprawdzone metody rozwiązywania problemów.

Dzięki temu zamiast wpadać w panikę lub niemoc będziemy mogli natychmiast zacząć działać, opierając się na sprawdzonych schematach. Pozwolą nam one spojrzeć na dane wyzwanie z szerszej perspektywy i znaleźć rozwiązania, które będzie dla nas najbardziej optymalne.

Takie schematy w naszej głowie uchronią nas również od unikania konfrontacji z problemem, a także wzmocnią naszą motywację do jego rozwikłania.

Dowiedz się więcej: Motywacja – klucz do sukcesu >>

Metody rozwiązywania problemów – przegląd najskuteczniejszych

Burza mózgów

To jedna z najpopularniejszych metod znajdowania rozwiązań dla konkretnego problemu. Wykorzystuje ona potencjał, jaki drzemie w dużej grupie różnych osób, których wspólnym celem jest znalezienie jak najlepszej drogi do osiągnięcia założonego celu.

Jej skuteczność opiera się na swobodzie konstruowania myśli i wzajemnemu szacunkowi w stosunku do prezentowanych pomysłów.

Nawet jeżeli niektóre z propozycji początkowo brzmią absurdalnie, to żaden z uczestników dyskusji nie może wyrażać w stosunku do nich krytycznych uwag, zarówno tych opartych na faktach, jak i tych ogólnych.

Na czym polega burza mózgów?

 • Przygotowujemy miejsce, w którym będzie odbywać się nasze spotkanie. W sali powinna znaleźć się duża tablica oraz stoły, które najlepiej będą ułożone w koło, by każdy z uczestników mógł dobrze widzieć swoich rozmówców.
 • Przedstawiamy cel spotkania w taki sposób, by nie sugerować żadnych możliwych sposobów rozwiązania problemu. Następnie tworzymy pozytywną atmosferę, zachęcając wszystkich do dzielenia się swoimi pomysłami, nawet tymi, które na pozór wydają się bezsensowne.
  W grupie powinien panować twórczy entuzjazm potęgujący chęć kreatywnego spojrzenia na dane zagadnienie. Ważne, aby każdy z uczestników miał szansę na zgłoszenie swojego pomysłu oraz aby nikt w trakcie spotkania nie wygłaszał żadnych krytycznych uwag.

 • Po zakończeniu kreatywnej fazy burzy mózgów przychodzi czas na pogrupowanie pomysłów oraz przyznanie im punktów. Każda osoba może przyznać określoną wcześniej liczbę punktów rozwiązaniu, które uważa za najbardziej trafne. Po wstępnej selekcji wykreślamy pomysły, które zostały przez grupę zdyskwalifikowane.
 • Kolejną fazą burzy jest filtrowanie pomysłów, które przeszły przez selekcję pod względem możliwości ich zrealizowania, np. niektóre pomysły nie będą mogły być wprowadzone w życie ze względu na ograniczony budżet.
 • Ostatnim etapem burzy mózgów jest przeprowadzenie analizy decyzyjnej w stosunku do pozostałych po selekcjach pomysłów. Można robić to na wiele sposobów. Celem jest wyłonienie sposobu, który najtrafniej rozwiązuje nasz problem lub pomaga nam osiągnąć zdefiniowany na początku cel.

Dowiedz się więcej: 9 najlepszych sposobów by zwiększyć swoją kreatywność >>

Odwrócona burza mózgów – alternatywa dla tradycyjnej metody rozwiązywania problemów

O ile o burzy mózgów słyszeli chyba wszyscy, to jej odwrócona wersja jest znacznie mniej popularna. Opiera się ona w dużej mierze na tych samych zasadach, jednak punkt wyjścia jest zupełnie inny.

Po zdefiniowaniu swojego celu, tworzymy dla niego definicję odwrotną, przeciwieństwo. W trakcie kreatywnej burzy poszukujemy więc rozwiązań, które pozwolą nam osiągnąć odwrotny cel do właściwego.

Posiadając dużą grupę sposobów dotarcia do fałszywego rozwiązania problemu możemy definiować, na zasadzie kontrastu, sposoby, które pomogą zrealizować nasz faktyczny cel. Taki sposób myślenia pozwala wyjść poza schemat, a opuszczając tzw. tunel poznawczy możemy znaleźć rozwiązania, na które nie wpadlibyśmy w klasycznej wersji burzy mózgów.

Metody rozwiązywania problemów - burza mózgów

Metoda 5 Razy Dlaczego?

Skuteczne metody rozwiązywania problemów pomagają nam w znalezieniu ich źródła. Dzięki temu dostrzegamy przyczynę naszych kłopotów i możemy skutecznie działać w celu ich eliminacji. Twórcą metody 5 Why jest Sakichi Toyoda, założyciel słynnej marki samochodów Toyota.

Aby poprawić funkcjonowanie swojego koncernu, zawsze starał się dociekać pierwotnych przyczyn generujących problemy. Aby je znaleźć zadawał do każdego stwierdzenia pytanie – Dlaczego? Jak to wygląda w praktyce?

Na początek formułujemy konkretny problem. Następnie zadając pytanie – Dlaczego?, udzielamy odpowiedzi opierającej się na czystych faktach skupiając się na procesach i mechanizmach, a  nie na ewentualnych błędach ludzkich.

Po udzieleniu odpowiedzi ponownie zadajemy pytanie, poszukując kolejnej konkluzji opartej na logice przyczynowo-skutkowej. W definicji metody powinniśmy zapytać – Dlaczego? – 5 razy. Jednak na własny użytek z powodzeniem możemy pytać aż do skutku, przy okazji ucząc się myślenia od ogółu, do szczegółu.

 Metoda PDCA

Metody rozwiązywania problemów nie tylko pomagają w pozbywaniu się barier stojących na drodze do celu, ale także ułatwiają nasze działanie poprzez udoskonalanie naszej pracy i eliminowanie ewentualnych błędów.

Koncepcja PDCA, zwana także od nazwiska jej twórcy Kołem Deminga , pozwala na skuteczne dążenie do wyznaczonego celu. Teoria opiera się na 4 czynnikach:

 • P = Plan – planowanie działań, które przybliżą nas do osiągnięcia założonego celu;
 • D = Do – wykonywanie zakładanych przez nas kroków;
 • C = Check – kontrolowanie procesu realizowania celu i monitorowanie postępów;
 • A = Act – działanie, czyli wdrażanie w życie sprawdzonych wcześniej pomysłów, które w najefektywniejszy sposób przybliżą nas do celu i pozwolą na skuteczne działanie.

Metoda PDSM

Kolejną z koncepcji ułatwiających rozwiązywanie problemów oraz znajdywanie ich przyczyn jest metoda PDSM, zwana inaczej metodą Kepner-Tregoe.  Wyróżnia się ona systematycznym analizowaniem pojawiających się problemów z jednoczesną próbą dotarcia do ich źródeł.

Bardzo często jest ona stosowana w firmach IT, w których szybkie dostrzeganie problemu i niwelowanie jego przyczyn mają ogromne znaczenie. Można jednak z powodzeniem wykorzystywać ją także w codziennym życiu.

Opiera się ona na 4 prostych pytaniach:

 • Co się dzieje? – zdefiniowanie problemu;
 • Dlaczego tak się stało? – określenie potencjalnych przyczyn;
 • Co powinniśmy zrobić? – poszukiwanie najlepszego wyboru;
 • Co nas czeka? – określenie ryzyka, weryfikacja prawdziwej przyczyny.

Skuteczne metody rozwiązywania problemów mogą pomóc nam nie tylko w naszej pracy, ale także w życiu codziennym. Umiejętność patrzenia z różnych perspektyw, czy prawidłowe i logiczne formułowanie tez na dany temat mogą stać się świetnym sposobem na radzenie sobie z codziennymi przeciwnościami, które dzięki takim koncepcjom będą wydawać się jedynie wyzwaniami, a nie blokadami.

ZOBACZ RÓWNIEŻ