ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
06 Lut, 2018 - 01:00

Jak działa lokata strukturyzowana

ARTYKUŁ PARTNERA

Lokata strukturyzowana potencjalnie daje szansę na większe zyski niż tradycyjna lokata bankowa. Czy rzeczywiście tak jest i czy warto z niej skorzystać?

Lokata strukturyzowana znajduje się w ofercie wielu banków, a jej reklamy zwykle obiecują możliwość osiągnięcia wyższych zysków niż na zwyklej lokacie. Obietnica pomnożenia swojego kapitału kusi wiele osób, tym bardziej że oprocentowanie lokat tradycyjnych od lat utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Zanim zdecydujemy się zainwestować pieniądze w ten specyficzny instrument finansowy, dobrze poznajmy zasady jego działania, a także wszelkie korzyści i zagrożenia płynące z tej formy inwestycji.

Czym dokładnie jest lokata strukturyzowana?

Lokatą strukturyzowaną nazywa się produkt inwestycyjny, który w istocie jest połączeniem dwóch instrumentów finansowych:

  • bezpiecznej części oszczędnościowej,
  • części inwestycyjnej o podwyższonym ryzyku.

Ulokowane w taką lokatę środki są więc dzielone między dwa rodzaje instrumentów finansowych, przy czym większa ilość pieniędzy trafia na bezpieczną część (najczęściej 70-90% kapitału), a mniejsza na część inwestycyjną.

Taki podział ma na celu zagwarantowanie maksymalnej ochrony wpłaconego kapitału. Oznacza to, że w przypadku gdy część inwestycyjna nie przyniesie oczekiwanych zysków lub wręcz osiągnie straty, inwestycje w bezpieczne instrumenty na części oszczędnościowej pozwolą inwestorowi odzyskać większość lub całość wpłaconego kapitału.

Jakie jest oprocentowanie lokat strukturyzowanych?

W odróżnieniu od tradycyjnej lokaty bankowej lokata strukturyzowana nigdy nie ma konkretnie określonego oprocentowania, jakie można osiągnąć w wyniku zainwestowania w nią pieniędzy na określony czas.

Owszem, niektóre banki podają widełki, jakie są możliwe do osiągnięcia (np. między 7 a 18%), ale nigdy nie podają jednej konkretnej wartości.

Zwykle w ofercie lokaty strukturyzowanej przedstawione są jedynie warunki wypłaty odsetek oraz sposób ich obliczania (te zaś zależą od strategii inwestycyjnej). Co więcej, klient zwykle jest uprzedzany o tym, że w wyniku inwestycji może nie osiągnąć żadnych zysków, a jedynie odzyskać całość lub określoną część zainwestowanego kapitału.

W co inwestowane są pieniądze na lokacie strukturyzowanej?

Większość środków klienta na lokacie strukturyzowanej trafia na jej bezpieczną część, czyli taką, która zapewnia minimalne, ale pewne zyski. Najczęściej jest to zwykła lokata terminowa lub obligacje skarbowe. To dzięki tej części klient może mieć pewność, że odzyska albo całość, albo z góry określoną część wpłaconego kapitału w przypadku niepowodzenia strategii inwestycyjnej banku.

Około 20-30% środków przeznaczanych jest na bardziej ryzykowne inwestycje, które jednak dają szansę na spory zysk. Każda lokata strukturyzowana ma z góry określone instrumenty bazowe, w oparciu o które realizowana jest przez bank konkretna strategia inwestycyjna. Najczęściej spotyka się lokaty oparte na następujących instrumentach:

  • indeksy giełdowe,
  • kursy walutowe,
  • surowce i metale szlachetne.

Przykładowo, gdy instrumentem bazowym jest kurs walutowy, strategia inwestycyjna może być nastawiona np. na spadek kursu USD/PLN w określonym czasie. Zysk będzie więc tylko wtedy, jeśli kurs rzeczywiście osiągnie zakładany poziom w określonym terminie.

Zarówno instrument bazowy, jak i strategia inwestycyjna jest znana inwestorowi w momencie zakładania lokaty, dlatego może on samodzielnie oszacować szanse na osiągnięcie zysku.

Dowiedz się więcej: Gdzie założyć konto walutowe? Najlepsze oferty polskich banków – ranking >>

Inne ważne cechy lokaty strukturyzowanej

Każdy bank oferuje inne warunki lokaty strukturyzowanej i warto wiedzieć, na które z nich w szczególności należy zwrócić uwagę. Warto także pamiętać, że większość tych warunków jest zupełnie inna niż w przypadku tradycyjnych lokat terminowych.

  • Czas trwania lokaty – jest on dłuższy niż w zwykłych lokatach terminowych i wynosi średnio od 12 miesięcy do kilku lat,
  • Minimalna kwota lokaty – w niektórych bankach do otwarcia lokaty strukturyzowanej wystarczy 1 000 zł, ale częściej wymagane są dużo wyższe kwoty,
  • Skutki likwidacji lokaty przed terminem – zwykle oznaczają utratę praw do oprocentowania, a także konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty na rzecz banku (np. 15% wartości kapitału). Zerwanie zwykłej lokaty terminowej przed czasem nie wiąże się z żadnymi opłatami dodatkowymi, jedynie z utratą części odsetek,
  • Dostęp do środków po wcześniejszym zerwaniu lokaty – zerwanie lokaty strukturyzowanej nigdy nie daje natychmiastowego dostępu do środków, ponieważ na ich wypłatę trzeba czekać co najmniej kilka dni. Zwykłe lokaty bankowe dają dostęp do pieniędzy najczęściej natychmiast po zerwaniu,
  • Ochrona kapitału – w lokacie strukturyzowanej może być ona całkowita lub częściowa, ale 100% ochrona gwarantowana jest wyłącznie na koniec okresu obowiązywania lokaty. Zwykła lokata terminowa daje zawsze i bezwarunkowo gwarancję odzyskania całości wpłaconego kapitału.

Należy pamiętać, że zyski uzyskane z obu rodzajów lokat są opodatkowane 19-procentowym podatkiem od dochodów kapitałowych.

Dowiedz się więcej: Polisolokaty – co to jest i czym się różnią od zwykłej lokaty? >>

Kiedy lokata strukturyzowana jest godna polecenia?

Lokaty tego rodzaju są dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą pomnożyć swoje pieniądze i oczekują wysokich zysków, lecz jednocześnie obawiają się ryzyka inwestycji.

Najwyższe potencjalne zyski są możliwe do osiągnięcia na rynku finansowym, czyli np. w wyniku inwestycji w akcje na giełdzie papierów wartościowych czy inwestycji na rynku walutowym Forex. Samodzielne inwestowanie w takich miejscach jest jednak bardzo ryzykowne i dla wielu osób lokaty strukturyzowane, które ograniczają to ryzyko, są po prostu dużo bezpieczniejsze.

Dowiedz się więcej: Oszczędzanie na emeryturę – kiedy i w jaki sposób zacząć? >>

Bezpieczeństwo to wynika z dwóch kwestii:

1. W banku strategia inwestycyjna opracowana jest przez specjalistów, którzy dużo lepiej od przeciętnego Kowalskiego potrafią oszacować potencjalne zyski oraz ryzyko z danej inwestycji. Powierzając środki ekspertom, mamy więc większe szanse na zysk niż w przypadku samodzielnego inwestowania pieniędzy na rynku finansowym.

2. Na lokacie strukturyzowanej tylko część środków jest inwestowana w ryzykowne instrumenty, a bank z góry określa procent ochranianego kapitału. Najpopularniejsze są lokaty ze 100% ochroną kapitału, czyli gwarantujące zwrot wszystkich ulokowanych środków nawet w przypadku niepowodzenia strategii inwestycyjnej banku. Inwestując samodzielnie na giełdzie papierów wartościowych lub na Forexie, ryzykujemy utratę wszystkich zainwestowanych pieniędzy.

Jakie wady ma lokata strukturyzowana?

Na pierwszy rzut oka lokaty strukturyzowane wydają się korzystnymi produktami finansowymi. Dzięki nim można przecież znacznie pomnożyć swój kapitał, przy jednocześnie zerowym ryzyku utraty zainwestowanych pieniędzy.

Należy jednak pamiętać o kilku dość istotnych cechach tych produktów finansowych, które w niektórych przypadkach okazują się ich poważną wadą.

Przede wszystkim lokata strukturyzowana nigdy nie daje gwarancji zysków, co najwyżej daje gwarancję zwrotu całości wpłaconego kapitału. Jeśli więc strategia inwestycyjna okaże się nietrafiona, to po okresie trwania lokaty inwestor może otrzymać z powrotem co najwyżej dokładnie taka samą kwotę, jaką wpłacił. Jednak nawet w takim przypadku może okazać się stratny, jeśli w tym czasie środki straciły swoją pierwotną wartość na skutek wzrostu inflacji.

Niestety dużym mankamentem lokaty strukturyzowanej jest również koszt związany z jej wcześniejszym zerwaniem w postaci utraty prawa do jakichkolwiek zysków, dość wysokiej opłaty za wycofanie środków przed terminem, a także długiego oczekiwania na ich wypłatę.

Wadą lokat strukturyzowanych jest także to, że dla wielu osób są one zbyt skomplikowane, szczególnie jeśli chodzi o zasady strategii inwestycyjnej czy warunki wypłacania zysków.

Dowiedz się więcej: Aktualny ranking lokat bankowych >>

Podsumowując, lokata strukturyzowana to ciekawy produkt inwestycyjny, który należy traktować jako potencjalnie korzystniejszą alternatywę dla nisko oprocentowanych lokat terminowych. Należy tu jednak podkreślić słowo „potencjalnie”, ponieważ zyski z lokaty strukturyzowanej nigdy nie są pewne.

Jest to bez wątpienia idealny produkt dla osób, które nie czują się na siłach, by samodzielnie inwestować pieniądze na giełdzie lub Forexie, a jednocześnie chcą mieć szansę na wyższe zyski. Specjaliści zalecają, by w lokatę strukturyzowaną nigdy nie inwestować wszystkich oszczędności, tak aby zminimalizować straty związane z ewentualną koniecznością wcześniejszego wycofania środków.

Przed założeniem lokaty, należy dokładnie przeczytać jej warunki, szczególnie sposób ochrony kapitału oraz metodę liczenia zysków.

ZOBACZ RÓWNIEŻ