Elzbieta Tchorowska
Elzbieta Tchorowska
29 Kwi, 2019 - 00:00
Lokata rentierska - na czym polega?

Lokata rentierska – na czym polega?

Elzbieta Tchorowska

Czym jest lokata rentierska i czy warto lokować na niej pieniądze? Jak to wygląda w praktyce i dlaczego nie znajdziemy na rynku wielu ofert tego produktu?

Szukając sposobu na pomnożenie swojego majątku, wśród różnych lokat bankowych możemy natknąć się na mało znany produkt. Jest to tzw. lokata rentierska. Czym się charakteryzuje ten rodzaj produktu bankowego? Dla kogo jest przeznaczony i czy warto z niego skorzystać?

Lokata rentierska – co to jest?

Jest to długoterminowy depozyt finansowy, który charakteryzuje się tym, że odsetki są regularnie wypłacane na konto właściciela lokaty. A więc w odróżnieniu od zwykłej lokaty terminowej, w tym przypadku nie musimy czekać na wypłatę zysku do końca umowy.

Zazwyczaj lokaty rentierskie zawierane są na dłuższy okres – powyżej 12 miesięcy. Cykliczność wypłacania odsetek zależy od podpisanej umowy, mogą być przelewane co miesiąc, co trzy, bądź co sześć miesięcy.

Czy lokata rentierska to produkt dla każdego?

W odróżnieniu od innych produktów standardowych tego typu te rodzaje lokat wiążą się najczęściej z wpłaceniem dość wysokiej kwoty minimalnej. Najczęściej są to kwoty powyżej 100 tys. złotych.

Oznacza to, że na ten rodzaj produktu mogą zdecydować się te osoby, które posiadają spore oszczędności i mogą pozwolić sobie na zamrożenie kapitału na dłuższy czas.

Oprocentowanie lokaty rentierskiej

W większości przypadków oprocentowanie lokat rentierskich jest stałe. Ranking lokat z marca 2019 r. wskazuje, że wysokość oprocentowania tych lokat mieści się w zakresie 0,9%-2,20%. Najkorzystniejszą ofertę w momencie pisania tych słów posiada Noble Bank – jest to oprocentowanie 2,20% przy wpłacie minimalnej w wysokości 150 tys. złotych na okres 36 miesięcy.

Należy dodać, że wysokość oprocentowania to składowa wielu czynników, np. poziomu stóp procentowych czy kwoty depozytu. Im będzie ona wyższa, tym mamy większe szanse na wynegocjowanie z bankiem wyższego oprocentowania. Jak widzimy, wysokość oprocentowania w porównaniu do standardowej lokaty terminowej jest wyraźnie mniejsza.

Najlepsze lokaty tradycyjne zapewniają nawet 3,0% i więcej w skali roku.

Lokata rentierska - odsetki są wypłacane nawet kilka razy w roku

źródło zdjęcia: Getty ImagesFG Trade

Gdzie założyć lokatę rentierską?

Nie wszystkie instytucje finansowe mają w swojej ofercie lokat właśnie ten rodzaj produktu. A więc zupełnie inaczej niż w przypadku standardowej lokaty bankowej, którą bez problemów założymy praktycznie w każdym banku. Skąd więc wynika to ograniczenie?

Przede wszystkim z tego, że jest to dość specyficzny produkt m.in. z uwagi na długoterminowość czy kwotę wpłaty minimalnej. Ze wspomnianego rankingu lokat (na marzec 2019 r.) wynika, że ofertę lokaty rentierskiej mają 3 banki: Santander, Pekao SA oraz Noble Bank.

To, w jakim banku zdecydujemy się ulokować swoje pieniądze, zależy od naszych indywidualnych potrzeb i możliwości. Podpowiemy, na co zwrócić uwagę, by wybrać najlepszą lokatę:

  1. Dobrze przeanalizujmy nasze możliwości finansowe. Warto pomyśleć, czy w najbliższym czasie nie czekają nas większe wydatki.
  2. Zastanówmy się także czy możemy pozwolić sobie na zdeponowanie tak dużych pieniędzy na tak długi czas.
  3. Dobrze zapoznajmy się z ofertą banku dotyczącą wypłaty odsetek, ponieważ nie każdy bank wypłaca je w rozliczeniu miesięcznym czy kwartalnym.
  4. Sprawdźmy, czy założenie lokaty rentierskiej nie jest połączone z zakupem innych produktów finansowych. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami.
  5. Zweryfikujmy również, jakie konsekwencje poniesie za sobą likwidacja lokaty. Wcześniejsze zamknięcie lokaty często skutkuje wypłatą kwoty pomniejszonej o wypłacone już odsetki.

Przy okazji chcemy wspomnieć, że oferty lokat rentierskich proponują również parabanki (zwłaszcza te lokalne). Kuszą nas bardzo często wyższym oprocentowaniem.

Pamiętajmy jednak, że w przypadku parabanków lokaty rentierskie nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) oraz nie są sprawdzane pod kątem zgodności z prawem przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Dlatego też w przypadku bankructwa takiej instytucji tracimy nasze oszczędności. Warto zatem zachować zdrowy rozsądek.

Czy lokata rentierska to bezpieczny sposób ulokowania pieniędzy?

Lokaty bankowe, w tym lokaty rentierskie, są objęte gwarancją BFG, w odróżnieniu od wspomnianych już parabanków. Mamy zatem pewność, że w przypadku bankructwa banku odzyskamy nasze pieniądze. Tutaj jednak małe zastrzeżenie – otóż gwarancje obowiązują tylko do równowartości 100 tys. euro.

A więc jeśli planujemy zdeponować dużo większą kwotę, warto rozważyć podzielenie jej i ulokowanie jej w różnych bankach. W taki sposób cały nasz majątek będzie wówczas w pełni chroniony.

Dowiedz się więcej: Bezpieczna lokata – jak bez ryzyka ulokować dużą sumę pieniędzy?

Lokata rentierska a konto oszczędnościowe

Lokaty te to pewnego rodzaju połączenie standardowej długoterminowej lokaty terminowej z kontem oszczędnościowym. W przypadku lokaty rentierskiej oprocentowanie jest nam znane w momencie jej rozpoczęcia. Bank wypłaca nam co jakiś czas wskazaną w umowie kwotę odsetek.

W przypadku konta oszczędnościowego w zasadzie możemy zrobić tak samo. Lokata rentierska jednak daje nam pewność, że w trakcie jej trwania oprocentowanie jest stałe. W przypadku kont oszczędnościowych to powszechna praktyka, że zostajemy skuszeni wysokim oprocentowaniem, które później ulega gwałtownemu spadkowi.

Dowiedz się więcej: Konto oszczędnościowe czy lokata – co jest lepsze?

A może jednak standardowa lokata terminowa?

Wielu z nas może stanąć przed dylematem, gdzie bardziej opłaca ulokować się pieniądze. Jak wynika z wcześniej wskazanych cech lokaty rentierskiej, zwykła lokata terminowa może przynieść nam nieco wyższy zysk. Odsetki w przypadku lokaty rentierskiej nie są kapitalizowane, w odróżnieniu od zwykłego depozytu.

Jednak za istotną wadę tego rozwiązania można uznać fakt, że jest to swego rodzaju „zamrożenie” kapitału. Zanim więc będziemy mogli cieszyć się zarobionymi pieniędzmi, musi minąć trochę czasu. Zaletą jest jednak, że odsetki otrzymywane co jakiś czas z lokaty rentierskiej możemy przeznaczać na bieżące potrzeby i wydatki.

Drugą kwestią jest limit maksymalnej kwoty w przypadku standardowej lokaty. Najlepsze lokaty tego typu oferują górną granicę w kwocie 50 tys. złotych, gdzie w przypadku lokaty rentierskiej to nawet kilka milionów złotych. Są też banki, które nie dają górnego limitu wpłaty, możemy więc wpłacić dowolną kwotę.

Jeśli też będziemy potrzebowali nagle wycofać swoje pieniądze, w większości przypadków zwykłych lokat terminowych, utracimy naliczone do tego czasu odsetki.

Lokata rentierska przeznaczona jest dla bardzo dużych sum pieniędzy

źródło zdjęcia: Getty Images / Natee Meepian

Czy zatem warto założyć lokatę rentierską?

Przy założeniu, że jesteśmy posiadaczami naprawdę sporych oszczędności, lokata rentierska jest całkiem ciekawą opcją. Możemy wówczas żyć jak rentier, „wynajmując” nasze pieniądze bankowi, w zamian otrzymując regularne wynagrodzenie. Warunkiem takiego sielskiego scenariusza musi być jednak fakt, że kwota złożona do depozytu jest naprawdę pokaźna.

W przypadku zainwestowania mniejszych pieniędzy jest to oczywiście opcja na ulżenie swojemu budżetowi, niemniej może nie dać nam to szansy na życie z wypłacanych odsetek. Często jednak stanowią one dodatkowe źródło dochodu. Warto jednak zapoznać się z ofertą innych produktów przeznaczonych do inwestowania i pomnażania pieniędzy.

Lokata rentierska to bardzo ciekawa forma oszczędzania, którą warto wziąć pod uwagę, posiadając większy kapitał. Zakładając taką lokatę w banku, mamy gwarancję BFG do kwoty 100 tys. euro. Regularnie wypłacane odsetki to świetna opcja dodatkowego bądź nawet jedynego źródła dochodu. Bycie rentierem jest zatem w zasięgu ręki każdego z nas. Warto więc wybrać taką lokatę bankową, która odpowiada na nasze potrzeby.

ZOBACZ RÓWNIEŻ