ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
29 Cze, 2018 - 01:00
Lokata dla dziecka - czy warto ją założyć?

Lokata dla dziecka – czy warto ją założyć?

ARTYKUŁ PARTNERA

Chcesz zabezpieczyć przyszłość finansową swojego dziecka, ale nie wiesz jak to zrobić? Sprawdź, czy standardowa lokata dla dziecka będzie dobrym rozwiązaniem. Dowiedz się też, jakie w ogóle produkty oszczędnościowe z myślą o dzieciach proponują dzisiaj banki i które z nich są warte uwagi.

Lokata dla dziecka to jeden ze sposobów na zabezpieczenie jego przyszłości pod kątem finansowym. Uzbierane przez lata pieniądze mogą mu się kiedyś przydać na studia, zakup mieszkania lub po prostu ułatwić start w dorosłe życie.

Ze względu na dość niskie oprocentowanie lokat wielu rodziców zastanawia się, czy taka forma oszczędzania ma jednak sens. Postanowiliśmy się więc przyjrzeć ofertom banków, aby obiektywnie ocenić, czy warto założyć lokatę dla dziecka, czy może lepiej poszukać innego sposobu na zabezpieczenie finansowe swojej pociechy.

Kiedy warto zacząć myśleć o przyszłości dziecka?

Choć wiele osób twierdzi, że wkraczające w dorosłość dziecko powinno sobie samo radzić, to jednak w dzisiejszych czasach niemal wszyscy rodzice starają się w mniejszym lub większym stopniu wspierać finansowo swoje dzieci.

Bez takiej pomocy finansowej dziecku trudno ukończyć dzisiaj dobre studia, nauczyć się języka, czy choćby wyjechać ze swojej miejscowości w celu zdobycia lepszego wykształcenia lub lepszej pracy. Zastrzyk gotówki od rodziców może także pomóc młodemu człowiekowi kupić lub wynająć mieszkanie oraz założyć rodzinę.

Rodzice, którzy pragną zapewnić swojemu dziecku łatwiejszy start w dorosłym życiu, powinni o tym pomyśleć jak najwcześniej, nawet gdy pociecha ma dopiero kilka lat.

Im wcześniej zaczną odkładać pieniądze dla dziecka, tym większą mają szansę na uzbieranie rozsądnej sumy do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Najprostszym sposobem na takie oszczędzanie jest właśnie lokata dla dziecka lub przynajmniej konto oszczędnościowe.

Jakie lokaty można otworzyć dla dziecka?

Oszczędzanie na przyszłość dziecka umożliwia zarówno specjalna lokata dla dziecka, jak i każda inna lokata bankowa. Aktualnie najłatwiej jest znaleźć standardowe lokaty terminowe.

Wśród bankowych produktów oszczędnościowych warte uwagi są także lokaty inwestycyjne oraz konta oszczędnościowe. Z myślą o dzieciach banki proponują również długoterminowe plany oszczędnościowe i programy budowania kapitału.

Dowiedz się więcej: Konto oszczędnościowe czy lokata – co jest lepsze? >>

Standardowa lokata terminowa zakładana z myślą o dziecku

Rodzice w każdej chwili mogą otworzyć zwykłą lokatę na swoje nazwisko, gdzie mogą wpłacić większą sumę z myślą o dziecku. W zależności od planu oszczędzania wybrać można lokaty krótkoterminowe lub długoterminowe, czyli z okresem oszczędzania trwającym od 3 miesięcy do kilku lat (najczęściej do 36 miesięcy).

Lokaty takie mogą być odnawialne lub nieodnawialne. Ich oprocentowanie zależy od okresu oszczędzania i wpłaconej kwoty – średnio wynosi od 0,5 do 2% w skali roku i może być stałe lub zmienne. Pod kątem oprocentowania najlepsze lokaty znaleźć można, porównując jak największą liczbę ofert – ułatwia to wygodne narzędzie dostępne bezpłatnie w Internecie, czyli ranking lokat bankowych.

Warto pamiętać, że standardowe lokaty długoterminowe umożliwiają wpłatę środków tylko raz – są one zamrażane na określony termin np. 24 miesiące. Oznacza to, że w trakcie trwania lokaty nie można dopłacić dodatkowych środków.

Tego rodzaju lokata dla dziecka nie pozwala więc na systematyczne odkładanie niewielkich kwot np. co miesiąc. Rozwiązanie to jest więc dobre w przypadku rodziców, którzy dysponują już większą sumą pieniędzy i chcą ją zdeponować na osobnej lokacie z myślą o dziecku.

Przy przedłużaniu takiej lokaty mogą zawsze dopłacić dodatkową sumę, mogą także po każdym okresie lokaty środki zdeponować w innym banku, jeśli oferuje on korzystniejsze warunki (np. wyższe oprocentowanie).

Lokata inwestycyjna jako lokata dla dziecka

Ze względu na niskie oprocentowanie standardowych lokat terminowych dużą popularnością cieszą się lokaty inwestycyjne, zwane także strukturyzowanymi. W przypadku takiej lokaty część zdeponowanych środków jest traktowana jak zwykła lokata terminowa, a część jest inwestowana przez bank w instrumenty finansowe.

Połowa środków jest więc oprocentowana jak na zwykłej lokacie i zarówno kapitał, jak i zysk z lokaty jest gwarantowany przez bank. Z kolei zysk z zainwestowania pozostałej kwoty pieniędzy jest niepewny – owszem, daje szansę na uzyskanie dużo większej stopy zwrotu niż lokata terminowa, ale równie dobrze może nie przynieść żadnego zysku.

Lokata inwestycyjna jako lokata dla dziecka niekoniecznie jest dobrym sposobem na zabezpieczenie jego przyszłości finansowej ze względu na dość wysokie ryzyko nieosiągnięcia zysków, a niekiedy także ryzyko utraty części kapitału.

Mankamentem takiej formy oszczędzania jest też wysoki koszt zerwania lokaty przed czasem (takie sytuacje także należy brać pod uwagę) oraz brak możliwości dopłaty środków w trakcie trwania umowy.

Specjalne konto oszczędnościowe dla dziecka

Jeśli chcemy regularnie odkładać pieniądze z myślą o przyszłości dziecka, dużo lepszym rozwiązaniem od lokaty będzie konto oszczędnościowe. Niektóre banki oferują je jako specjalny produkt dla dzieci i młodzieży. Takie konto oszczędnościowe przeznaczone jest dla dzieci od 0 do 18 lat i można je zasilać dowolnymi kwotami pieniędzy w dowolnym czasie.

Rodzice mogą na takie konto przelewać drobne sumy ze swojego konta nawet codziennie, mogą to także robić co miesiąc lub co kilka miesięcy – czyli kiedy mają taką możliwość. Konto oszczędnościowe dla dziecka jest mu udostępniane po skończeniu przez niego określonego wieku, zwykle 13 lat.

Wówczas może ono samodzielnie wpłacać pieniądze na konto, ale także je wypłacać, ucząc się przy okazji zarządzania swoimi finansami. Warto podkreślić, że takie oszczędnościowe konto dla dziecka pomaga także pomnażać pieniądze i nawet bywa podobnie oprocentowane jak lokata terminowa, czyli od 0,5 do 2,5%.

Plany regularnego oszczędzania

Tego rodzaju oferty znaleźć można w kilku bankach i niektóre z nich są przeznaczone specjalnie dla dzieci. Są to najczęściej lokaty terminowe, które zobowiązują do systematycznych wpłat pieniędzy w określonych odstępach czasowych (zwykle co miesiąc) i najczęściej w określonej minimalnej wysokości.

Tego rodzaju lokaty mają z góry określony okres oszczędzania (najczęściej od 2 do 10 lat) oraz oprocentowanie stałe lub zmienne (częściej zmienne). W celu zachęcenia klientów do systematycznego oszczędzania do końca trwania umowy banki przy tego rodzaju produktach stosują specjalne obwarowania powodujące nieopłacalność wcześniejszego zerwania lokaty.

Najczęściej stosowana jest po prostu utrata praw do odsetek od momentu ostatniej kapitalizacji (kapitalizacja może być dzienna, miesięczna, kwartalna lub nawet roczna).

Plany regularnego oszczędzania są tylko z pozoru podobne do kont oszczędnościowych. W przeciwieństwie do tych drugich zobowiązują bowiem do regularnego odkładania określonych sum pieniędzy, a dodatkowo zniechęcają do ich wypłaty w trakcie trwania umowy.

Jako lokata dla dziecka plan regularnego oszczędzania sprawdzi się przede wszystkim w przypadku rodziców, którzy ze względu na swoją stabilną sytuację zawodową i finansową, są w stanie zobowiązać się do odkładania z góry określonych kwot przez kilka lat.

Regularne oszczędzanie dla rodzin korzystających z programu 500+

Warto dodać, że specjalne lokaty dla dzieci z planem oszczędzania sprawdzą się idealnie w rodzinach otrzymujących świadczenia z tytułu programu 500+. Właśnie ze względu na ten program banki proponują dzisiaj specjalne produkty oszczędnościowe, umożliwiające wpłacanie co miesiąc pełnych kwot otrzymywanych świadczeń lub przynajmniej ich części.

Zarówno specjalne konto oszczędnościowe dla dziecka, jak i lokata dla dziecka z planem systematycznego oszczędzania świetnie się do tego nadają – umożliwiają regularne odkładanie określonych sum pieniędzy i ich pomnażanie dzięki oferowanemu przez banki oprocentowaniu.

Dowiedz się więcej: Karta przedpłacona dla dziecka, czyli finanse dla najmłodszych >>

Lokata dla dziecka to z pewnością dobry sposób na zabezpieczenie jego przyszłości pod kątem finansowym. Osoby chcące systematycznie odkładać na ten cel drobne kwoty powinny jednak zamiast tradycyjnej lokaty terminowej wybrać konto oszczędnościowe lub lokatę z planem oszczędnościowym.

Warto także pamiętać o innych możliwościach oszczędzania pieniędzy dla dziecka. Zamiast lokaty lub konta w banku można skorzystać z produktów oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, czyli wszelkich ubezpieczeń o charakterze ochronno-inwestycyjnym, pozwalającym jednocześnie zabezpieczyć dziecko na wypadek różnych zdarzeń losowych, jak również gromadzić pieniądze z myślą o jego przyszłości.

ZOBACZ RÓWNIEŻ