Katarzyna Zet
Katarzyna Zet
29 Lip, 2018 - 02:00
Licytacje komornicze rolnicze - dla kogo?

Licytacje komornicze rolnicze – dla kogo?

Katarzyna Zet

Interesują Cię licytacje komornicze rolnicze? Dowiedz się, kto może w nich uczestniczyć, co można dzięki nim kupić i czy się to opłaca!

Problemy z długami mają przedstawiciele różnych zawodów, również rolnicy. Wiele spraw związanych z zadłużeniem właścicieli gospodarstw rolnych trafia więc do postępowania sądowego, a następnie do egzekucyjnego. Ostatnim etapem odzyskania należności są licytacje komornicze rolnicze, gdzie pod młotek trafiają ruchomości i nieruchomości należące do dłużnika – rolnika.

Jak się okazuje, takie aukcje komornicze to świetna okazja do kupienia taniej maszyny rolniczej, gruntu rolnego, a także wielu innych składników majątku rolnika.

Licytacje komornicze rolnicze: co trafia na aukcje?

Zgodnie z przepisami egzekucji może podlegać cały majątek rolnika, a więc jego dom, sprzęty domowe, samochody, ale także ruchomości i nieruchomości stanowiące jego gospodarstwo rolne, czyli maszyny rolnicze, grunty, budynki gospodarcze, inwentarz itp.

Jedynym ograniczeniem pod względem tego, co może zająć komornik, są przepisy mówiące o tym, że jeżeli gospodarstwo rolne jest źródłem utrzymania i uzyskiwania dochodu rolnika, komornika podczas egzekucji obowiązują tzw. wyłączenia. Katalog przedmiotów należących do rolnika, które nie podlegają egzekucji, określany jest w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Dowiedz się więcej: Czego nie może zająć komornik – wyjaśniamy >>

Najnowsze rozporządzenie w tym zakresie z dnia 5 lipca 2017 roku znacznie poszerzyło dotychczas stosowany katalog takich wyłączeń, dlatego dzisiaj komornicy przed zajęciem niektórych budynków gospodarczych, gruntów rolnych, a także maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych muszą konsultować się z właściwą miejscowo Izbą Rolniczą.

Nowe przepisy spowodowały więc zmniejszenie liczby licytacji rolniczych, jednak wciąż w całej Polsce organizowane są przetargi komornicze przede wszystkim na:

  • grunty rolne,
  • grunty z zabudowaniami gospodarczymi,
  • maszyny rolnicze takie jak: ciągnik rolniczy, kombajn, rozsiewacz, ładowacz, pług, siewnik itp.

Licytacje komornicze rolnicze: gdzie je znaleźć?

Od 8 września 2016 roku wszystkie licytacje komornicze dotyczące nieruchomości oraz ruchomości muszą być ogłaszane publicznie nie tylko w budynku właściwego miejscowo sądu rejonowego, ale również na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (mówi o tym art. 867 § 1 kpc).

Właśnie dlatego najlepszym źródłem informacji o planowanych aukcjach maszyn lub nieruchomości rolniczych są Obwieszczenia o licytacjach online (sprawdź tutaj). Jest to oficjalny serwis Krajowej Rady Komorniczej, w którym można znaleźć obwieszczenia o licytacjach komorniczych na terenie całej Polski.

Można z niego skorzystać bezpłatnie, a w wyszukaniu aukcji pomaga wyszukiwarka, pozwalająca wybrać np. miasto licytacji, czy kategorię licytowanego mienia (wybrać można np. wyłącznie aukcje dotyczące maszyn rolniczych). Z obwieszczenia online dowiedzieć się można m.in.:

  • co jest przedmiotem licytacji (w przypadku maszyn rolniczych oznaczone są m.in. rodzaj maszyny, marka i jej rok produkcji),
  • kiedy i gdzie odbędzie się licytacja komornicza,
  • jaka jest cena wywoławcza przedmiotu wystawionego na licytacji.

Dodatkowo w obwieszczeniu zwykle znajduje się informacja na temat tego, gdzie i kiedy można obejrzeć przedmiot licytacji – czasami jest to możliwe dopiero podczas aukcji, a czasami wcześniej w oznaczonym miejscu i czasie.

Licytacje komornicze rolnicze: kto i jak może wziąć w nich udział?

Do licytacji komorniczej danego przedmiotu może przystąpić każda osoba, która jest zainteresowana zakupem przedmiotu wystawionego na aukcję i która spełniła warunki uczestnictwa w przetargu, czyli przedstawiła dowód osobisty oraz dokonała w wyznaczonym terminie wpłaty rękojmi. Zwykle należy ją wpłacić w przeddzień licytacji i wynosi ona 10% sumy oszacowania.

Przykład:

Na aukcji wystawiono ciągnik rolniczy o sumie oszacowania 25 000 zł.

Cena wywoławcza, od której rozpocznie się licytacja ciągnika, wynosi ¾ sumy oszacowania, a więc 18 750 zł.

Chcąc wziąć udział w licytacji ciągnika, uczestnik musi wpłacić rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania, a więc 2 500 zł.

W przypadku, gdy uczestnik nie wygra licytacji, kwota rękojmi zostaje mu zwrócona zaraz po zakończeniu aukcji. Jeśli natomiast wygra przetarg, powyższa suma zostaje zaliczona na poczet ceny nabycia przedmiotu aukcji.

Dowiedz się więcej: Wadium w licytacjach komorniczych – co to takiego? >>

Uwaga: W licytacji nie mogą wziąć udziału osoby wymienione w art.976 § 1 kpc czyli: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, rodzice, rodzeństwo i dzieci oraz osoby obecne podczas aukcji w charakterze urzędowym.

Dowiedz się więcej: Licytacje komornicze – na czym polegają od A do Z >>

Licytacje maszyn rolniczych: zalety nabycia sprzętu na aukcji

Licytacje komornicze rolnicze cieszą się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ pozwalają nabyć po dużo niższej cenie świetnej jakości maszyny i urządzenia rolnicze. Choć są to zwykle maszyny i ciągniki rolnicze używane, to wśród nich znaleźć można prawdziwe perełki.

Warto pamiętać, że m.in. dzięki dotacjom unijnym park maszynowy polskich rolników w ostatnich latach został unowocześniony, a więc większość z nich dysponuje sprzętem najwyższej jakości i najlepszych światowych marek. Aukcje komornicze umożliwiają nabyć taki sprzęt nawet za kilkadziesiąt procent niższą cenę, niż gdyby kupiło się go z ogłoszenia lub w firmie handlującej używanymi maszynami rolniczymi.

Dla wielu rolników planujących rozbudowę swojego gospodarstwa to prawdziwa gratka. Zdarzają się przypadki, że niektórzy wymieniają cały park maszynowy swojego gospodarstwa na nowocześniejszy właśnie dzięki licytacjom komorniczym, ponieważ inaczej nie byłoby ich na to stać.

Nabycie maszyny rolniczej na licytacji komorniczej uznawane jest za nabycie pierwotne, a więc nawet w przypadku braku dokumentów, można ją bez problemu zarejestrować w wydziale komunikacji (jeśli jest to konieczne).

Licytacje maszyn rolniczych: wady nabycia sprzętu na aukcji

Choć licytacje komornicze rolnicze pozwalają rolnikom bardzo tanio nabyć maszyny i urządzenia rolnicze, nie są pozbawione pewnych wad. Przede wszystkim warto pamiętać, że na licytacji kupuje się tak naprawdę „kota w worku”, ponieważ wystawiany na licytację komorniczą sprzęt rolniczy nie podlega żadnej ocenie technicznej.

Suma oszacowania dokonywana jest przez rzeczoznawcę na podstawie podstawowych parametrów maszyny czyli m.in. rodzaju, marki, roku produkcji, przebiegu itp. Niestety to oznacza, że zakupiony ciągnik rolniczy lub inna maszyna może mieć usterki lub wymagać solidnego przeglądu i serwisu, co wiąże się z dodatkowymi nakładami pieniężnymi.

Wykrycie takiej wady lub usterki po zakończeniu licytacji niestety nie daje podstaw do zwrotu sprzętu, tak jak w normalnym sklepie. Nawet w obwieszczeniu o licytacji komorniczej można znaleźć mówiącą o tym adnotację:

„Nabywcy nie przysługuje prawo do roszczenia z tytułu rękojmi za wady zakupionych ruchomości. Komornik informuje ponadto, że na zakupione ruchomości nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.”

Dla niektórych osób poważną wadą licytacji komorniczych jest również konieczność uiszczenia w dość krótkim czasie pozostałej sumy nabycia. Zwykle jest to 14 dni od momentu uprawomocnienia się postanowienia o przybiciu, udzielanego tuż po licytacji jego zwycięzcy.

W praktyce więc decydując się na uczestnictwo w licytacji komorniczej, należy od razu dysponować odpowiednią gotówką, ponieważ na załatwienie kredytu może zabraknąć czasu.

Kolejną wadą nabycia sprzętu rolniczego w wyniku aukcji komorniczej jest ścieżka odwoławcza przysługująca dłużnikowi i wierzycielowi po zakończeniu licytacji, która może wydłużyć cały proces i uniemożliwić nabywcy nawet przez kilka miesięcy odebranie zakupionego sprzętu, albo wręcz unieważnić całą licytację.

Warto także wspomnieć o tym, że licytacje komornicze rolnicze są dość specyficzne, ponieważ zazwyczaj biorą w nich udział rolnicy będący na co dzień sąsiadami dłużnika, którego sprzęt i maszyny zabrał komornik. Licytacje i kupowanie po zaniżonej cenie sprzętu sąsiada będącego w trudnej sytuacji finansowej budzi więc wątpliwości natury moralnej.

Pewnie z tego względu coraz częściej w aukcjach komorniczych uczestniczą pośrednicy, czyli przedsiębiorcy zajmujący się handlem używanym sprzętem.

Dowiedz się więcej: Pierwsza licytacja komornicza – jak się przygotować? >>

Egzekucje komornicze i potem licytacje ruchomości oraz nieruchomości należących do zadłużonych rolników to świetna okazja nabycia gruntu lub maszyn w bardzo atrakcyjnej cenie. Warto z niej korzystać także dlatego, że w gruncie rzeczy nabycie w ten sposób licytowanych przedmiotów pomaga dłużnikowi spłacić wierzyciela i pozbyć się długów.

Licytacje komornicze rolnicze przeznaczone są więc przede wszystkim dla rolników zainteresowanych zakupem używanego sprzętu rolniczego w atrakcyjnej cenie, choć w praktyce uczestniczą w nich również przedsiębiorcy szukający okazji do zarobku (mogą kupić tani sprzęt i potem drożej go sprzedać na rynku wtórnym).

ZOBACZ RÓWNIEŻ