Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
18 Paź, 2017 - 01:00
Co to jest LIBOR i jak wpływa na Twoją ratę kredytu

Co to jest LIBOR i jak wpływa na Twoją ratę kredytu

Malwina Tomżyńska

LIBOR czyli jeden z czynników wpływających na wysokość raty kredytu w walucie obcej. Sprawdź czym jest i jak wpływa na oprocentowanie hipoteki.

LIBOR i WIBOR to dwa terminy, mające znaczący wpływ na ratę Twojego kredytu. Poniżej wyjaśniamy czym są i jaki mają wpływ na wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego.

Stopa referencyjna

Kredyty hipoteczne charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem. Oznacza to, że w trakcie trwania umowy kredytowej oprocentowanie naszej hipoteki może się zmienić (wzrosnąć lub spaść), w zależności od aktualnej sytuacji na rynku finansowym.

Oprocentowanie każdego kredytu hipotecznego składa się z marży banku oraz tzw. stopy referencyjnej, stosowanej w zależności od waluty naszego kredytu. Stopa referencyjna to stopa będąca wartością bazową do wyliczenia oprocentowania, w tym przypadku kredytu hipotecznego.

W przypadku marży banku mamy do czynienia z wartością stałą, negocjowaną podczas ustalania warunków kredytowych. Stopa referencyjna natomiast jest wartością zupełnie niezależną od nas, zmienną, która odzwierciedla aktualną sytuację na rynku finansowym.

Dowiedz się więcej: Jak wziąć kredyt w sposób mądry i bezpieczny >>

Rodzaje stóp referencyjnych

Na rynku bankowym oferowane są dwa rodzaje kredytów – kredyty hipoteczne złotówkowe oraz kredyty hipoteczne walutowe. W przypadku tak zwanych kredytów hipotecznych „złotówkowych” (udzielanych w PLN), stawkę referencyjną, będącą częścią oprocentowania kredytu, wyraża stopa WIBOR (zwykle WIBOR 3M, czyli trzymiesięczna referencyjna stawka, wyznaczająca oprocentowanie kredytów na polskim rynku międzybankowym).

W przypadku kredytów hipotecznych walutowych możemy spotkać się (na polskim rynku bankowym) z kredytami denominowanymi w euro, dolarze amerykańskim, funcie szterlingu  oraz franku szwajcarskim. Stopą bazową wykorzystywaną do wyznaczenia oprocentowania kredytu walutowego jest tzw. stopa LIBOR.

Dowiedz się więcej: Kredyt hipoteczny w euro – czy to się opłaca? >>

London Inter Bank Offer Rate, czyli LIBOR

LIBOR to stopa procentowa po jakiej banki udzielają sobie kredytów w Londynie. Wysokość stopy określana jest każdego dnia na podstawie działań największych finansowych instytucji na świecie (odzwierciedla wartość, po jakiej byłyby w stanie pożyczyć sobie nawzajem określoną kwotę)

W zależności od waluty naszego kredytu może to być:

  • LIBOR EUR
  • LIBOR USD
  • LIBOR GBP
  • LIBOR CHF

Dodatkowo, oprócz powyższych stawek, każdego dnia określana jest także wartość stopy dla japońskiego jena.

Tak samo jak w przypadku kredytów „złotówkowych”, ustalając oprocentowanie kredytu walutowego brana jest pod uwagę wartość 3M (czyli wartość trzymiesięcznego poziomu wybranej stopy referencyjnej). Na przykład, w kredycie walutowym we frankach szwajcarskich bank dokonuje uśrednienia wartości notowań stawki LIBOR (LIBOR 3M CHF) z ostatnich trzech miesięcy.

Charakterystyczną cechą stopy referencyjnej jest to, że jej wartość zmienia się niezależnie od aktualnych notowań kursów waluty obcej. Z tego względu, osoby posiadające kredyt hipoteczny w walucie narażeni są, oprócz wahań stopy referencyjnej (tak samo jak w przypadku kredytów w złotówkach), także na ryzyko osłabienia złotówki względem waluty, w jakiej denominowana jest nasza hipoteka. Zdarza się jednak, że niekorzystne wahania kursów walutowych są rekompensowane przez wartość referencyjną w postaci stopy LIBOR.

ZOBACZ RÓWNIEŻ