Sylwia Łysak
Sylwia Łysak
17 Maj, 2019 - 00:00

Legalna praca w Danii – niezbędne formalności

Sylwia Łysak

Polacy emigrujący za granicę potwierdzają – legalna praca w Danii się opłaca. Jakich formalności należy dopełnić, by pracować w tym kraju? O czym pamiętać?

Polacy coraz częściej wybierają życie za granicą. Emigrują głównie do krajów skandynawskich i Europy Zachodniej, gdzie czekają na nich różnorodne oferty pracy i wysokie zarobki. Jednym z najbardziej popularnych kierunków emigracji rodaków jest Dania – legalna praca w Danii leży bowiem w zasięgu praktycznie każdego obywatela Polski. Jak ją zdobyć i o jakich formalnościach pamiętać? Odpowiadamy.

Praca w Danii świetnym pomysłem?

Dania jest doskonałą alternatywą emigracyjną z kilku powodów.

Legalna praca w Danii – oferty i warunki pracy

Kraj ten zachęca różnorodnością ofert pracy dla Polaków. Rodacy przyjeżdżający do Danii są mile widziani w budownictwie, przemyśle, gastronomii, przetwórstwie mięsnym i branżach sezonowych.

Zatrudniony na pełen duński etat (37 godzin tygodniowo) Polak, może otrzymać pensję do 5 razy wyższą, niż na równoległym stanowisku w Polsce, a po przepracowanym roku – 25 dni płatnego urlopu.

Atrakcyjne zarobki w Danii może łatwo powiększyć, biorąc nadgodziny; za pierwsze dwie otrzyma 50% bonusu, za kolejne po 100%. Co więcej, przy każdej pensji otrzyma też Feriepenge – odkładający się na osobnym koncie bonus 12,5%, który wykorzysta na wymarzone wakacje.

Życie w Danii

Wysoki standard życia w Danii, zachęca do osiedlenia się tam na stałe. Opanowanie podstaw duńskiego i meldunek w Danii mogą otworzyć drzwi do całkiem nowego życia. Legalna praca i meldunek gwarantują dostęp do miejscowego system ubezpieczenia zdrowotnego i wszystkich zapomóg o charakterze socjalnym.

Choć mieszkanie w Danii sporo kosztuje, a podatki od dochodów są wysokie, to relatywnie niskie koszty, wysoka kwota wolna od opodatkowania i dostępne ulgi oraz zasiłki pozwalają na prowadzenie życia na satysfakcjonującym społecznie poziomie. System edukacji w Danii, o którym także piszemy w tym artykule, zachęca również do założenia na miejscu rodziny.

Dowiedz się więcej: Przeciętne koszty życia w Danii

Legalna praca w Danii – kolejność dopełniania formalności

Przed podjęciem legalnej pracy w Danii trzeba dopełnić kilku niezbędnych formalności.

Pozwolenie na pracę

Aby legalnie pracować w Danii, należy uzyskać pozwolenie na pracę w tym kraju. Najlepiej zrobić to jeszcze przed wyjazdem, w Ambasadzie Danii na terenie Polski.

We wniosku o wydanie pozwolenia na pracę w Danii powinno się wskazać dane pracodawcy, u jakiego będzie się zatrudnionym, rodzaj wykonywanej pracy oraz wysokość wynagrodzenia (co nie stanowi problemu, jeśli jedzie się do pracy w Danii za pośrednictwem agencji pracy czy znajomego w Danii). Do kompletu dokumentów trzeba dołączyć dwie fotografie spełniające wymagania paszportowych.

Pozwolenie na pracę wydawane jest warunkowo (zdarzają się odmowy wydania – na przykład w przypadku chęci podjęcia pracy na część etatu) w ciągu od kilku dni do kilku tygodni. Można je także otrzymać na miejscu, w urzędzie emigracyjnym Danii.

Niektóre zakłady pracy zatrudniające imigrantów, dopełniają formalności niezbędnych do otrzymania pozwolenia na pracę w imieniu pracowników. Nie jest to jednak regułą. W urzędzie emigracyjnym można porozumiewać się po duńsku, angielsku i niemiecku.

Pozwolenie na pobyt – certyfikat rezydenta unijnego

Jeśli planuje się pracować w Danii dłużej niż 3 miesiące, trzeba także otrzymać pozwolenie na pobyt, znane jako certyfikat rezydenta unijnego. O dokument ten wnioskuje się w Urzędzie Administracji Państwowej (Stastforvaltning) bardzo podobnie jak o pozwolenie na pracę – z tą różnicą, że podaje się nieco inne informacje, w tym:

  • o zatrudnieniu i pracy w Danii (min. pracodawcy, stanowisku, wysokości wynagrodzenia),
  • w przypadku osoby bezrobotnej – o posiadanych oszczędnościach, które pozwolą na przeżycie na terenie Danii w przypadku pozostawania bez pracy przez dłuższy okres,
  • dane teleadresowe pobytu w Danii (adres, numer telefonu).

Pozwolenie na pobyt w Danii wydawane jest przez urząd emigracyjny warunkowo. Proces ubiegania się o certyfikat rezydenta unijnego może ciągnąć się nawet do dwóch miesięcy, więc warto zająć się tym jak najszybciej.

Meldunek w Danii – CPR i karta ubezpieczenia zdrowotnego

Niezwłocznie (w ciągu 5 dni) po otrzymaniu zaświadczenia o rezydencji unijnej z Urzędu Administracji Państwowej, należy udać się do lokalnego Urzędu Gminy celem wydania numeru identyfikacji ludności CPR. Uzyskanie go w miejscowym rejestrze wymaga dostarczenia minimum następujących dokumentów:

  • zaświadczenia o rejestracji (certyfikatu rezydenta unijnego),
  • dowodu tożsamości ze zdjęciem (najlepiej paszportu),
  • dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (umowy najmu, rachunku za media),
  • aktu małżeństwa i aktów urodzeń dzieci,
  • w przypadku studentów również Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Wraz z CPR otrzymuje się tzw. żółtą kartę (Sygesikringskort) potwierdzającą ubezpieczenie w Danii i prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (w jednym z dwóch dostępnych wariantów) na równi z obywatelami tego kraju. Należy ją okazywać przy każdej wizycie u lekarza czy w szpitalu.

Uwaga! W przypadku, w którym pobyt w celach zarobkowych będzie krótszy niż 3 miesiące, urząd może zdecydować o wydaniu specjalnej karty ubezpieczenia (wydawanej przez urząd gminy, w której zarejestrowany jest zakład pracy). Informacji na ten temat udziela przeważnie pracodawca.

Legalna praca w Danii daje możliwość korzystania z atrakcyjnych ulg podatkowych

źródło zdjęcia: Getty Images / alexis84

Podatki na miejscu i legalna praca w Danii a US w Polsce

Duńska karta podatkowa

Od razu po rozpoczęciu pracy w Danii należy udać się do urzędu podatkowego w celu wydania tzw. karty podatkowej. Ważne jest, by trafić do urzędu przypisanego naszemu miejscu pracy i zamieszkania.

W Danii jest aż 30 okręgów podatkowych – to, do którego się należy, można sprawdzić na stronie internetowej urzędu podatkowego Danii. Wraz z kartą podatkową otrzymuje się przygotowaną przez Duński urząd prognozę dotyczącą zarobków. Na jej podstawie łatwo ustalić, na jakie dochody w ujęciu netto można liczyć, pozostając zatrudnionym w Danii.

Kwota wolna, ulgi i rozliczenia

Choć podatki w Danii są wysokie, jednocześnie funkcjonuje imponująca kwota wolna od podatku, bo wynosi ona aż 42900 DKK. Warto o tym pamiętać przy okazji składania zeznania podatkowego (w urzędzie podatkowym odpowiednim dla wybranego okręgu), ponieważ można otrzymać niemalże całe pieniądze, które zostały wcześniej pobrane na rzecz państwa.

Imigrantom poleca się skorzystanie z pomocy księgowej, gdyż szczególnie na początku pracy w Danii podlegają oni wielu ulgom i dodatkom np. z tytułu konieczności dojazdu do pracy.

Legalna praca w Danii vs. Urząd Skarbowy w Polsce

Polska i Dania posiadają wiążącą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzięki niej każdy Polak pracujący legalnie w Danii (i odprowadzający podatki od dochodów), nie musi dodatkowo opodatkowywać dochodów z tego kraju w Polsce. Niemniej jednak, jeśli w roku rozliczeniowym osiągnął przychody z tytułu pracy za granicą, powinien je wykazać w załączniku PIT-ZG do rocznego zeznania podatkowego. I w tym wypadku wskazana jest pomoc księgowej.

Legalna praca w Danii może być początkiem nowego, lepszego życia. Życie w Danii, praca w Danii, meldunek w Danii, a wreszcie – rodzina i firma w Danii to wcale nie tak daleka perspektywa, dostępna dla praktycznie każdego Polaka.

ZOBACZ RÓWNIEŻ