Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
15 Lut, 2019 - 07:19

Kwota wolna od podatku w Unii Europejskiej

Mariola Krzyżak

Czym jest kwota wolna od podatku i jak kształtuje się sytuacja Polski na tle innych krajów Unii Europejskich?

Kwota wolna od podatku (inaczej nazywana kwotą dochodu wolnego od podatku) to jeden z elementów systemu podatkowego. Jest to maksymalny dochód, jaki możemy osiągnąć w przeciągu roku, który nie będzie podlegał obowiązkowi zapłaty podatku.

Jakie ma znaczenie kwota wolna od podatku dla podatników?

Przychodzi czas rozliczeń podatkowych. Obliczamy podstawę opodatkowania, od której zobowiązani jesteśmy odliczyć podatek co roku przekazywany Skarbowi Państwa. Nie zawsze jednak mamy obowiązek płacenia podatku od swoich przychodów. Uzyskując w ciągu roku dochody w wysokości równej albo mniejszej od aktualnej kwoty wolnej od podatku, jesteśmy zwolnieni z zapłaty podatku.

Opodatkowany dochód co roku podlega analizie, której celem jest ustalenie odpowiedniego limitu kwoty wolnej od obowiązku podatkowego. W 2015 roku aktualna wówczas w Polsce wysokość danej kwoty została uznana za zbyt niską – nie tylko nie zapewniała nawet minimum egzystencji, ale również znacznie odbiegała od standardów europejskich.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego kwota wolna od podatku powinna reprezentować dochód, który pozwala podatnikowi na godne życie, a podatki płacone powinny być dopiero za nadwyżkę określonego dochodu. Z tego względu kwota wolna od podatku z dniem 1 stycznia 2017 roku została po raz pierwszy od wielu lat zmodyfikowana.

W 2019 roku przy rozliczaniu roku 2018 zastosujemy także uaktualnioną kwotę wolną od podatku (patrz niżej). Jak natomiast wygląda ta kwestia w innych krajach UE? Czy polskie stawki wciąż znacząco odbiegają od standardów europejskich?

Kwota wolna od podatku w krajach Unii Europejskiej

Jak pokazują wyniki raportu Praca w UE – podatki i składki, czyli badania przeprowadzonego przez firmę PwC, Polska znajduje się na dwudziestym miejscu w Unii Europejskiej pod względem wysokości stawek PIT.

Raport pokazał również, że w ponad połowie krajów Unii kwota wolna jest znacznie wyższa niż w naszym kraju. Pamiętajmy jednak, iż porównywanie tego typu parametrów czy wskaźników nie jest wystarczające, aby uzyskać obiektywne zestawienie.

We wspomnianym badaniu wskazano, że w Europie dominują progresywne stawki podatku, przekraczające nawet 50%. Jako przykład weźmy Portugalię (56,5%), Holandię (52%) i Szwecję (57%). Na tle krajów UE Polska zajmuje dwudzieste miejsce (18% i 32%). Średnio zatem stawki podatkowe dla tych, którzy zarabiają najwięcej wahają się w granicach 40-57%.

Innym rodzajem stawek jest stawka liniowa, którą posiadają Węgry, Bułgaria, Litwa, Łotwa i Estonia, a także Rumunia. Najwyższą mają Łotysze (23%), a najniższą zaobserwować można w Bułgarii (10%).

Analiza systemów podatkowych w Europie, w tym określonych kwot wolnych od podatku, to jednak niełatwe zadanie. Trzeba jasno zaznaczyć, że wysokie stawki podatkowe połączone są często siłą rzeczy z wysokimi kwotami wolnymi od podatku.

Istnieją również kraje, które nie mają jednej zdefiniowanej niepodlegającej podatkowi kwoty, ponieważ ta zależna jest od dochodów. W innych państwach pojęcie kwoty wolnej od podatku nie występuje wcale – podatnicy mogą jednak liczyć na innego rodzaje ulgi lub stosunkowo niskie podatki. Wyróżnić moglibyśmy również kraje, w których oprócz podatków obywatele zobowiązani są płacić inne państwowe składki, które nie podlegają zwolnieniom.

Kraje Unii Europejskiej z najwyższa kwotą wolną od podatków

W 2016 roku Europejski Urząd Statystyczny opublikował statystyki, na podstawie których możemy porównać kwoty wolne od podatków w Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy TOP 10 krajów, w których kwoty te były najwyższe.

 1. Cypr – 19 500 €
 2. Finlandia – 16 700 €
 3. Wielka Brytania – około 14 100 €
 4. Luksemburg – 11 265 €
 5. Austria – 11 000 €
 6. Hiszpania – 9 230 €
 7. Belgia – 8 710 €
 8. Malta – 8 500 € zeznanie indywidualne / 11 900 € zeznanie małżeńskie
 9. Niemcy – 8 652 €
 10. Francja – 5 963 €

W Bułgarii czy na Węgrzech nie istnieje natomiast kwota wolna od podatku. W Rumunii, na Słowacji lub na Litwie kwota wolna od podatku zależy natomiast od wysokości dochodu uzyskiwanego miesięcznie.

Warto jednak podkreślić, że w większości krajów, w których pojawia się kwota wolna od podatku, zostaje ona z roku na rok regularnie zwiększana.

Dowiedz się więcej: Minimalne wynagrodzenie w Europie 

Polska: Kwota wolna od podatku za rok 2018

W Polsce kwota wolna od podatku 2018 przy rozliczeniach, których dokonujemy w 2019, zależy od dochodu:

 • roczny dochód do 8 000 zł – kwota wolna od podatku 8 000 zł,
 • roczny dochód od 8 001 do 13 000 zł – degresywna od 8 001 zł do 3 091,50 zł,
 • roczny dochód od 13 001 do 85 528 zł – 3 091 zł,
 • roczny dochód od 85 529 zł do 127 000 zł – degresywna od 3091 zł do 0 zł,
 • roczny dochód od 127 001 zł – brak kwoty wolnej od podatku.

Kwota wolna od podatku w Polsce dopiero od niedawna zaczęła być systematycznie zwiększana adekwatnie do sytuacji gospodarczej kraju. Pomimo tego, że nie jest łatwo porównać ją z innymi krajami europejskimi ze względu na różnice w różnych formach ulg, to jednak nadal nasz kraj ma jedną z najniższych stawek.

ZOBACZ RÓWNIEŻ