Michał Nielub
Michał Nielub
11 Mar, 2018 - 01:00

Kurs na instruktora nauki jazdy od A do Z

Michał Nielub

Obecnie wystarczy ukończony kurs na instruktora nauki jazdy, by móc pracować w tej profesji. Dowiedz się, jakie warunki należy spełnić, jak wygląda sam kurs oraz czy możliwe jest założenie własnej szkoły nauki jazdy. Sprawdź również, na jakie zarobki można liczyć, pracując jako instruktor.

Kurs na instruktora nauki jazdy jest obecnie jedynym wymaganym szkoleniem, by rozpocząć pracę w tym zawodzie. Wszystko za sprawą deregulacji, jakie miały miejsce w 2013 roku. Podobnie jak np. piloci wycieczek oraz przewodnicy miejscy, również instruktorzy nauki jazdy nie podlegają szczególnym ustawom. Wiąże się to również z tym, że nie są wymagane w ich przypadku żadne specjalne pozwolenia na wykonywanie ich pracy, w tym regulacje związane z minimalnym wykształceniem.

Kurs na instruktora nauki jazdy – jak to wyglądało kiedyś?

Do 2013 roku każdy, kto chciał pracować jako instruktor nauki jazdy, musiał spełniać szczegółowe wymagania. Kandydaci nie mogli zostać skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa komunikacyjne, w tym za takie przewinienia jak np. jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Kandydaci nie mogli popełnić również przestępstwa na tle seksualnym. Dodatkowo musieli posiadać prawo jazdy minimum od trzech lat i dysponować co najmniej średnim wykształceniem.

Kursy zawodowe na instruktora nauki jazdy – jakie warunki?

Na mocy wspomnianej deregulacji, obecne przepisy są znacznie bardziej liberalne. W dalszym ciągu nie można zostać skazanym prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa, jednak skrócono wymagany okres posiadania prawa jazdy (z trzech lat do dwóch) oraz zniesiono obowiązek minimalnego wykształcenia. Dodatkowo należy posiadać ważne orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne. Ułatwieniem dostępu do tego zawodu jest również możliwość skrócenie kursu.

Z jednej strony znacznie ułatwiło to dostęp zainteresowanym osobom do wykonywania tej profesji. Z drugiej strony jednak część instruktorów uważa, że po zmianach prestiż tej pracy znacznie się obniżył.

Jak wygląda kurs instruktora nauki jazdy?

Kursy na instruktora nauki jazdy trwają ok. 200 godzin i organizowane są przez wszystkie Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Wybrana szkoła jazdy również może przeszkolić kandydatów w tym zakresie, jednak musi dysponować ona stosownymi uprawnieniami. Przy czym zdecydowana większość czasu poświęcona jest zagadnieniom teoretycznym. Ten blok wykładowy zajmuje 128 godzin. Część praktyczna trwa nieznacznie mniej, zazwyczaj ok. 84 godzin. Istnieją także kursy na torach doskonalenia techniki jazdy, co jest wymagane przepisami prawa.

Kurs na instruktora nauki jazdy to cena 1 900 zł dla osób starających się o zostanie wyłącznie wykładowcą oraz 2 900 zł dla tych, którzy chcą zostać również instruktorami. Co ciekawe, niektóre szkoły jazdy oferują zwrot połowy kosztów, jeżeli konkretna osoba zostanie zatrudniona w niej w tej profesji.

Praca w szkole jazdy

Kandydaci kończący kurs na instruktora nauki jazdy powinni być świadomi charaktery tej pracy. Przede wszystkim jest to branża usługowa. Instruktor ma więc codziennie bezpośredni kontakt z klientami. Z tego powodu pożądaną cechą jest cierpliwość oraz uprzejmość. Wskazana jest również umiejętność czytelnego przekazywania wiedzy oraz wydawania jasno sformułowanych poleceń.

Zdarzają się różni kursanci – jedni będą notorycznie mylić lewą stronę z prawą, inni będą mieli problem z opanowaniem konkretnych czynności, np. parkowania równoległego tyłem. Instruktor powinien przekazać swoją wiedzę kursantowi w taki sposób, by osoba ucząca się była w stanie zdać egzamin.

Od kandydatów wymagana jest również elastyczność godzin pracy. Wprawdzie zazwyczaj praca trwa od godziny 8 do 16-17 jednak zdarzają się indywidualne przypadki, w których jazdy będzie trzeba rozpocząć np. o 4 rano.

Zadaniem instruktora nauki jazdy jest dostosowanie się do godzin kursanta, czasami praca może zaczynać się np. o 11 i trwać aż do 22. Osoby pragnące zdać egzamin na prawo jazdy często wykonują równolegle pracę zarobkową i z tego powodu nie dysponują możliwościami uczestniczenia w zajęciach w godzinach porannych.

Instruktor nauki jazdy – jakie zarobki?

Wiele osób wykonujących ten zawód lubi swoją pracę. Zazwyczaj są to osoby otwarte, uprzejme i uwielbiające kontakt z drugim człowiekiem. Jednak jak to wygląda w kwestii zarobków? Jak się okazuje, może to być źródło godnego wynagrodzenia.

Zgodnie z informacjami pochodzącymi z portalu wynagrodzenia.pl, mediana wynagrodzeń instruktora nauki jazdy wynosi 2 650 zł brutto. Oznacza to, że 50% ankietowanych osób zarabia mniej i drugie tyle zarabia więcej.

Warto zaznaczyć, że co drugi instruktor zarabia w przedziale od 2 084 zł brutto do 3 387 zł brutto. Stawki te uzależnione są wieloma czynnikami – w jakiej kondycji znajduje się szkoła jazdy i ile kursów organizuje, w jakiej miejscowości wykonywana jest praca, a także np. wykształcenie instruktora oraz jego staż pracy. Generalnie im więcej uprawnień posiada konkretny instruktor nauki jazdy, tym lepszego wynagrodzenia może oczekiwać.

Szkoła jazdy – kto może ją prowadzić?

Kończąc kurs na instruktora nauki jazdy można również otworzyć własną firmę szkolącą nowych kierowców. Największą barierą są jednak początkowe koszty. O ile koszt zakupu samego auta nie jest zaporową kwestią, o tyle bieżące koszty utrzymania firmy mogą być dotkliwe. Nabycie pojazdu służącego do szkoleń to wydatek rzędu 40 – 60 tys. złotych.

Co do bieżących kosztów, jest ich całkiem sporo. Podstawowym składnikiem są wszystkie obowiązkowe podatki oraz składki, jakie przedsiębiorca musi pokryć.

Jednak o wiele większą część stanowią kwestie związane z lokalem. Warto wiedzieć, że wynajmowana lub kupiona nieruchomość na cel funkcjonowania firmy musi dysponować salą wykładową, a także placem manewrowym. Elementy te sprawiają, że szkoła jazdy musi być zlokalizowana na dość dużej powierzchni. Koszty najmu mogą być różne – od 10 tys. miesięcznie wzwyż. Dodatkowo dochodzą kwestie związane z wynagrodzeniami pracowników i innymi świadczeniami na ich rzecz.

Własna szkoła jazdy – nie taki diabeł straszny

Jednak warto pamiętać również o tym, że w obecnych czasach praktycznie każdy potrzebuje prawa jazdy. Wysokie tempo życia wymaga wyrobienia tej licencji, gdyż posiadanie własnego środka transportu znacznie przyspiesza przemieszczanie się z miejsca na miejsce.

Niezależnie od tego czy konkretny człowiek prowadzi własną firmę czy jest zatrudniony na etacie, ma potrzebę jak najszybszego pokonywania odległości. Pewien wyjątek stanowią tutaj duże aglomeracje miejskie, w których coraz większe znaczenie zyskują środki transportu publicznego. Jednak w mniejszych miejscowościach problem braku auta jest szczególnie dotkliwy. Otwarcie własnej szkoły nauki jazdy może być więc świetnym krokiem ku przedsiębiorczości i stabilizacji finansowej.

Kurs na instruktora nauki jazdy nie należy do najdroższych. Jak się okazuje, wydatek ten może okazać się całkiem dobrą inwestycją. Zarobki są atrakcyjne w porównaniu do charakteru pracy. Warunkiem odczuwanej satysfakcji z wykonywania tej pracy jest jednak posiadanie odpowiednich predyspozycji. Osoba nerwowa, mająca problem z tłumaczeniem i przekazywaniem wiedzy zdecydowanie się w tej pracy nie odnajdzie. Pożądanymi cechami są dodatkowo otwartość, łatwość nawiązywania relacji, a także cierpliwość. Osoby dysponujące większym kapitałem mogą rozważyć otwarcie własnej szkoły jazdy. Zapotrzebowanie na tego typu usługi wciąż rośnie, co widać po rosnącej liczbie funkcjonujących ośrodków szkolenia kierowców.

ZOBACZ RÓWNIEŻ