Katarzyna Zet
Katarzyna Zet
23 Sie, 2018 - 10:52
Kto wypłaca becikowe?

Kto wypłaca becikowe?

Katarzyna Zet

Urodziło Ci się dziecko i chcesz otrzymać z tego tytułu 1000 zł od państwa? Sprawdź, kto wypłaca becikowe i na jakich zasadach!

Becikowe, czyli jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, jest udzielane w Polsce od wielu lat, jednak od niedawna przysługuje jedynie niektórym rodzicom. Najważniejszym kryterium przyznania becikowego jest dochód rodziny na jedną osobę. Poniżej wyjaśniamy, kto wypłaca becikowe, ile wynosi świadczenie, a także co należy zrobić, by uzyskać pieniądze za urodzenie dziecka.

Becikowe – informacje podstawowe

„Becikowe” to potoczna nazwa zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, którą w Polsce można otrzymać od państwa od 2006 roku. Od początku świadczenie wynosiło 1000 zł i miało na celu pomóc rodzicom w pokryciu wydatków związanych z wyprawką dla niemowlaka, ponieważ jak wiadomo, urodzenie dziecka skutkuje koniecznością zakupu ubranek, pieluszek, łóżeczka, wózka i wielu innych akcesoriów.

Przez pierwsze lata becikowe przysługiwało wszystkim rodzicom z tytułu urodzenia się dziecka – jedynym warunkiem było pozostawanie kobiety pod stałą opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży. Dopiero od 1 stycznia 2013 roku wprowadzono kryterium dochodowe przyznawania świadczenia.

Komu przysługuje becikowe?

Zanim przejdziemy do kwestii, kto wypłaca becikowe i gdzie należy się o nie ubiegać, wyjaśnijmy, kto w ogóle może liczyć na takie jednorazowe świadczenie rodzinne.

Becikowe przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, jeśli spełniają następujące warunki:

 • mieszkają w Polsce,
 • gdy dochód netto na członka rodziny w roku podatkowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekraczał 1922 zł miesięcznie,
 • gdy matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską co najmniej od 10 tygodnia ciąży aż do porodu,
 • gdy wniosek o becikowe został złożony w ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Uwaga: warunek dotyczący opieki lekarskiej od co najmniej 10 tygodnia ciąży nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych, ale także sytuacji, w których późniejsza wizyta u lekarza wynikała z przyczyn niezależnych od kobiety np. długiego oczekiwania na wizytę u ginekologa lub nierozpoznania ciąży do 10 tygodnia. Wszelkie tego rodzaju okoliczności wpływające na późniejszą wizytę u lekarza należy przedstawić przy składaniu wniosku o becikowe, najlepiej w odrębnym piśmie.

Kto wypłaca becikowe i gdzie złożyć wniosek o świadczenie?

O jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka należy ubiegać się w instytucji wskazanej przez gminę – może być to specjalne okienko w urzędzie miasta lub gminy, ale także miejski lub gminny ośrodek pomocy społecznej.

Przykładowo w Dzielnicy Warszawy Białołęka wnioski o becikowe przyjmowane są w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy. Z kolei mieszkańcy Torunia wniosek o becikowe mogą złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ale także w jednym z czterech Punktów Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia.

Dowiedz się więcej: Gdzie złożyć wniosek o becikowe?

Wniosek o becikowe – jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby otrzymać pieniądze za urodzenie dziecka, należy przede wszystkim spełnić wszystkie warunki wymienione wyżej, a dodatkowo w terminie do 12 miesięcy od urodzin dziecka złożyć wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami w odpowiedniej instytucji (wnioski przyjmuje zwykle ten, kto wypłaca becikowe).

Wniosek o becikowe (dokładnie Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny lub ze strony Obywatel.gov.pl 

Do wniosku należy również dołączyć co najmniej następujące zaświadczenia i dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie (ewentualnie zaświadczenie wystawione przez położną) potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych),
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • oświadczenie, że zapomoga nie została już pobrana,
 • oświadczenia o dochodach lub stosowne dokumenty potwierdzające ich wysokość.

Jeśli chodzi o sposób udokumentowania dochodów, może on różnić się w poszczególnych gminach. Bardzo często jest to po prostu PIT za ubiegły rok podatkowy, który dostarczyć musi każdy pełnoletni członek rodziny.

Uwaga: w przypadku otrzymywania alimentów, niezbędne jest dostarczenie dokumentów na ich temat (np. orzeczenie sądowe).

Dowiedz się więcej: Becikowe przez Internet – czy to możliwe?

Kiedy wypłacane jest becikowe?

O termin wypłaty świadczenia w wysokości 1000 zł należy zapytać w instytucji, gdzie złożyło się wniosek. Ten, kto wypłaca becikowe, powinien dokładnie określić termin oraz sposób wypłaty pieniędzy.

W zależności od gminy becikowe może być wypłacone na jeden z trzech sposobów:

 • przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe
 • przekazem pocztowym
 • w kasie urzędu lub ośrodka pomocy.

Przyjmuje się, że termin wypłaty świadczenia zależy przede wszystkim od terminu złożenia wniosku:

 • w przypadku złożenia wniosku do 10 dnia miesiąca – świadczenie powinno być wypłacone do końca tego miesiąca,
 • w przypadku złożenia wniosku po 10 dniu danego miesiąca – świadczenie jest wypłacane do końca następnego miesiąca.

W sytuacji, gdy wniosek o przyznanie becikowego zostanie odrzucony, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od takiej decyzji. Stosowane pismo w tej sprawie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania negatywnej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ