ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
10 Sty, 2017 - 07:05

Kto chroni prawa konsumenta w Polsce?

ARTYKUŁ PARTNERA

Łamanie praw konsumenckich to niestety proceder, z którym możemy spotkać się dość często. Gdzie szukać pomocy, gdy naruszone zostaną nasze prawa konsumenta?

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zaczęły nas obowiązywać również wspólnotowe reguły ochrony prawa konsumenta. Od 2004 roku możemy liczyć na większe wsparcie krajowych i zagranicznych organów na drodze przestrzegania przysługujących klientom praw.

Kto dba o prawa konsumenta w Polsce?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do głównego organu rządowej administracji zajmującego się ochroną klienta, ale dbającego również o zachowanie konkurencji, zwrócić się można w sprawie uderzającej w dużą liczbę osób, a więc naruszającej prawa konsumenta zbiorowego. Może ona dotyczyć niebezpieczeństwa związanego z użytkowaniem produktu, brakiem właściwej informacji na opakowaniu (na przykład o towarzyszącym stosowaniu zagrożeniu), reklamy przekazującej fałszywy obraz przedmiotu czy ukrytych wad produktu itd.

Rzecznik Konsumenta

Do miejskiego (lub powiatowego) rzecznika zwrócić się można z każdą wątpliwością dotyczącą przysługujących nam praw oraz możliwości dochodzenia zadośćuczynienia w przypadku ich naruszenia. Rzecznik, jako obrońca każdej, indywidualnej sprawy, może bezpośrednio kontaktować się z nieuczciwą lub budzącą wątpliwości firmą, a w przypadku braku reakcji z jej strony wkroczyć na ścieżkę postępowania sądowego.

Federacja Konsumentów

Do federacji zwrócić się można po bezpłatną, telefoniczną lub listowną poradę w przypadku każdorazowego naruszenia prawa konsumenta. Federacja może skontaktować się ze sprzedawcą, wskazując na nieprawidłowość stosowanych praktyk.

Inspekcja Handlowa

Ten podporządkowany bezpośrednio Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów organ dba przede wszystkim o legalność praktyk przedsiębiorców. Zajmuje się szczegółową kontrolą wprowadzanych na rynek i udostępnianych klientom produktów i usług.

Jeśli Twoje prawa konsumenckie zostały złamane przez firmę zagraniczną lub poza granicami naszego kraju, np w trakcie wakacji, możesz zgłosić się do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Pamiętajmy, by dokonywać zakupów z rozwagą i zawsze mieć świadomość przysługujących nam praw. Nie bójmy się szukać pomocy w przypadku ich naruszenia!