Księga wieczysta – dlaczego jest ważna

Księga wieczysta zapewnia bezpieczeństwo prawne nieruchomości zarówno jej właścicielowi, jak i potencjalnemu kupującemu. Zawiera ona bowiem wszystkie informacje o nieruchomości oraz o jej ewentualnych obciążeniach.

Założenie księgi wieczystej jest szczególne ważne wówczas, kiedy planujemy sprzedać naszą nieruchomość, bowiem posiadanie księgi wieczystej ułatwia wiele czynności prawnych związanych z nieruchomością. Rozwiewa też wszelkie wątpliwości co do tego, kto jest prawnym właścicielem sprzedawanej nieruchomości.

Potencjalny kupujący – przed zawarciem transakcji – będzie zapewne chciał się zapoznać z wpisami, jakie figurują w księdze wieczystej, chociażby po to, żeby sprawdzić czy dom, mieszkanie albo działka, którą zamierza kupić, nie są obciążone hipoteką. Ale to nie wszystko. Księga wieczysta umożliwi mu sfinansowanie zakupu tej nieruchomości z kredytu bankowego zabezpieczonego hipoteką.

Dowiedz się więcej: Co to jest księga wieczysta i do czego jest potrzebna? >>

Jak założyć księgę wieczystą

Wchodząc w posiadanie nieruchomości bez księgi wieczystej, powinniśmy ją jak najszybciej założyć. Poniżej podpowiadamy jak to zrobić.

Księga wieczysta – dla jakich nieruchomości?

Księgę wieczystą można założyć dla:

  • gruntów,
  • budynków,
  • lokali.

Kto może założyć księgę wieczystą?

Osobami uprawnionymi do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości są następujące podmioty:

  • właściciel nieruchomości;
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
  • osoba, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do określonej nieruchomości (np. hipoteka, służebność przejazdu);
  • wierzyciel, jeśli przysługuje mu prawo, które ma być wpisane do księgi wieczystej;
  • właściwa państwowa jednostka organizacyjna lub osoba, której oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste.

Gdzie złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej?

Założenie księgi wieczystej polega na złożeniu „Wniosku o założenie księgi wieczystej” (KW-ZAL) wraz z ewentualnymi załącznikami. Wniosek składamy w wydziale wieczystoksięgowym sądu rejonowego właściwego dla położenia danej nieruchomości.

Wniosek KW-ZAL można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (sprawdź TUTAJ).

Dowiedz się więcej: Czym jest służebność gruntowa >>

Jakie dokumenty załączyć do wniosku?