Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
07 Lut, 2018 - 02:00

Kredyty dla rolników – czym są i gdzie ich szukać?

Mariola Krzyżak

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga dużych nakładów pieniężnych. Jakie kredyty dla rolników będą pomocą w finansowaniu działalności?

Polska wieś staje się coraz bardziej nowoczesna, a właściciele gospodarstw rolnych stają przed coraz większymi wyzwaniami. Aby zachować konkurencyjność na rynku, należy więc ciągle rozwijać swoją działalność i inwestować w nowoczesne rozwiązania. Kredyty dla rolników są często bardzo pomocną formą finansowania gospodarstwa, która pomaga w pokrywaniu bieżących wydatków i umożliwia lokowanie kapitału w innowacyjnych rozwiązaniach.

Sytuacja rolników w Polsce

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na 2016 rok w Polsce prowadziło działalność 1 410,7 tysięcy gospodarstw rolnych, z czego większość z nich jest gospodarstwami indywidualnymi.

Ponad połowę ogółu stanowią gospodarstwa małe, czyli takie, których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 5 ha. W ostatnich latach zanotowano jednak przyrost gospodarstw o powierzchni gruntów przekraczających 50 ha, co wskazuje na to, że przedsiębiorstwa takie wymagają inwestowania w nowoczesne rozwiązania.

W finansowaniu wydatków na rozwijanie działalności mogą pomóc więc kredyty dla rolników. Dużym wsparciem są także dotacje unijne, które można przeznaczyć na wiele różnych celów, w zależności od danej puli budżetu europejskiego.

W połowie gospodarstw rolnych prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca, drugą połowę stanowią uprawy wyłącznie roślinne, a jedynie niewielki odsetek opiera swoją działalność na hodowli zwierząt. Ponad 80% rolników posiada ziemię pod zasiew, a większość upraw opiera się na zbożu.

Z tych danych statystycznych wynika więc, że zarobki rolników uzależnione są w ogromnym stopniu od warunków atmosferycznych, a pieniądze gromadzone są często jedynie sezonowo.

Kredyty dla rolników - czym są i gdzie ich szukać? - krowy

Czym są kredyty dla rolników?

Gospodarze, tak jak każda inna grupa przedsiębiorców, mogą ubiegać się o pożyczkę w celu pokrycia bieżących wydatków lub inwestowania w nowe technologie. Kredyty dla rolników rządzą się jednak swoimi prawami.

Duży wpływ na sposób kredytowania ma fakt, że rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty zarówno krajowe, jak i unijne. Ich koordynowaniem zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie ARiMR można uzyskać w formie:

  • dopłaty do preferencyjnych kredytów klęskowych lub inwestycyjnych;
  • dofinansowanie do procesu utylizacji padłych zwierząt;
  • poręczenie kredytów studenckich;
  • dopłatę do kosztów rejestracji nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych.

Kredyty dla rolników z dopłatą ARiMR

Banki współpracujące z ARiMR oferują rolnikom preferencyjne kredyty inwestycyjne lub klęskowe.

W przypadku klęski żywiołowej można ubiegać się o pożyczkę, z której środki mogą być przeznaczone na różne cele.

Mogą to być inwestycje trwałe, co oznacza, że środki można spożytkować na remont budynków gospodarczych oraz zakup inwentarza żywego lub maszyn. Przy takiej formie kredytowania pieniądze można jednak spożytkować także np. na opłacenie kosztów sądowych czy notarialnych.

Inwestycyjne kredyty dla rolników z dopłatą ARiMR można przeznaczyć jedynie na finansowanie ściśle określonych inwestycji. Nie można więc spożytkować ich na bieżące wydatki typu zakup pasz czy przechowywanie produktów rolnych.

Jak uzyskać kredyt przy wsparciu ARiMR?

Przede wszystkim cel inwestycji musi być zgodny z założeniami agencji. Pieniądze można przeznaczyć więc np. na dostosowanie działalności do wymogów Unii Europejskiej, wdrożenie nowych technologii, zwiększenie produkcji lub jej asortymentu.

Warunkiem uzyskania inwestycyjnego kredytu dla rolników jest posiadanie wkładu własnego, który wynosi od 10 do 30%. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 4 mln złotych. Banki oferują różne zasady kredytowania, dlatego w pierwszej kolejności należy zrobić dokładne rozeznanie w dostępnych na rynku propozycjach i wybrać taką, która będzie dla nas najbardziej korzystna.

Na czym polegają preferencyjne warunki kredytowania?

Współfinansowanie kredytowania przy udziale ARiMR polega na tym, że rolnik decydujący się na zaciągnięcie pożyczki otrzyma wsparcie w postaci atrakcyjnego oprocentowania kredytu, które nie może wynosić więcej niż 1,3 stopy redyskonta weksli.

Niezwykle dużą pomocą jest także fakt, że agencja będzie spłacać aż połowę oprocentowania kredytu, co może być znacznym ułatwieniem nie tylko w regulowaniu zobowiązań, ale także w samym uzyskaniu pożyczki. Bank będzie bowiem wymagał zabezpieczenia jedynie samej wartości kredytu podwyższonej o odsetki płacone przez konsumenta, nie wliczając do całości należności regulowanych przez ARiMR.

Warto jednak zaznaczyć, że procedury przyznawania kredytu preferencyjnego są dość skomplikowane i należy przygotować się na włożenie dużego wkładu pracy w jego uzyskanie. Warunki są jednak na tyle atrakcyjne, że z pewnością będziemy zadowoleni z efektu.

Kredyty dla rolników - czym są i gdzie ich szukać? - droga polna

Kredyt obrotowy

W odróżnieniu od kredytów inwestycyjnych podejmowanych przy współpracy z ARiMR, kredyty obrotowe można przeznaczać na pokrywanie bieżących wydatków, co może być atrakcyjną opcją dla gospodarstw potrzebujących szybkiego zastrzyku gotówki.

Zaletą tego rodzaju pożyczki z pewnością jest łatwość jej uzyskania, uproszczone procedury, a także brak potrzeby posiadania wkładu własnego. W zależności od wybranego banku warunki będą się oczywiście nieco różnić. Ogólnie jednak kwota, na jaką można zaciągnąć pożyczkę nie przekracza 1 mln złotych, a okres kredytowania jest zazwyczaj ograniczony do 15 lat.

Kredyty dla rolników pod hipotekę

Jedną z opcji dla osób prowadzących gospodarstwo rolne jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego. W przypadku takiego produktu finansowego bank będzie zmuszony do przeprowadzenia wnikliwej oceny zdolności kredytowej wnioskującego. W przypadku rolników jest ona niestety nieco bardziej dokładna. Należy również przygotować się na to, że banki zwracają bardzo dużą uwagę na to, jak długo prowadzona jest działalność rolnicza.

Dowiedz się więcej: Zdolność kredytowa – jak ją sprawdzić? >>

Jeżeli chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny to warto zainteresować się ofertami banków spółdzielczych. Instytucje te są zorientowane na działanie regionalne, a ich głównymi klientami często są właśnie rolnicy. Z tego względu banki te przygotowują często specjalne propozycje właśnie dla tego sektora gospodarki.

Środki unijne – alternatywa kredytów dla rolników

Zanim zdecydujemy się na zaciągnięcie kredytu, warto wcześniej przeanalizować opcje dopłat unijnych, które mogą być świetną pomocą w rozwijaniu działalności lub dostosowywaniu jej do europejskich wymagań.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 rolnicy w 2017 roku mogli ubiegać się o różnego rodzaju dofinansowania. Wśród nich znalazły się m.in dopłaty na rozwój małych gospodarstw, premie dla młodych rolników, dopłaty na inwestycje dla gospodarstw położonych w obszarze Natura 2000 czy dotacje na modernizację gospodarstw rolnych.

Uzyskanie finansowania ze środków unijnych wymaga spełnienia odpowiednich kryteriów i złożenia właściwie wypełnionego wniosku. W wielu regionach można liczyć na pomoc ze strony samorządów, które często organizują dla rolników specjalne szkolenia i pomagają w wypełnieniu właściwych formalności. Środki z takich dotacji muszą być spożytkowane na ściśle określone cele, jednak ich różnorodność pozwala na dopasowanie ich do swoich potrzeb.

Uprawianie działalności rolnej to niezwykle ciężka praca wymagająca ogromnego zaangażowania i nieustannego rozwijania się mającego na celu dopasowanie się do nowoczesnych sposobów produkcji czy hodowli. Potrzeba inwestowania wymusza często pozyskiwanie alternatywnych środków finansowania. Kredyty dla rolników są więc często zastrzykiem gotówki pozwalającym na modernizowanie i poszerzanie swojej działalności, a także umożliwiającym zachowanie konkurencyjności na rynku. Warto więc mieć świadomość, że zarówno unijne, jak i krajowe instytucje mogą znacznie ułatwić proces zaciągania kredytu, a także pomóc w jego spłacie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ