Katarzyna Zet
Katarzyna Zet
28 Sty, 2019 - 07:44
Kredyt technologiczny dla firm - co to jest i komu jest dedykowany?

Kredyt technologiczny dla firm – co to jest i komu jest dedykowany?

Katarzyna Zet

Kredyt technologiczny z dofinansowaniem ze środków unijnych to szansa dla polskich firm na wdrożenie nowych technologii i zwiększenie konkurencyjności.

Kredyt technologiczny to kredyt inwestycyjny dla firm, które planują wykorzystać innowacyjną technologię do wprowadzenia na rynek nowych bądź ulepszonych produktów lub usług. Kredyt można zaciągnąć w banku komercyjnym, a z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymać dofinansowanie na jego częściową spłatę.

Poniżej wyjaśniamy, które firmy mogą skorzystać z kredytu technologicznego, jakie są zasady jego przyznawania, czym jest premia technologiczna i gdzie szukać ofert takiego kredytu z dofinansowaniem.

Czym jest kredyt technologiczny i kto może z niego skorzystać?

Kredytem technologicznym nazywany jest kredyt dla firm przeznaczony na inwestycje w innowacje technologiczne. Jest on współfinansowany z funduszy unijnych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Oferta została stworzona w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przez Ministerstwo Gospodarki, które chce poprzez dofinansowanie kredytów zachęcić polskie przedsiębiorstwa do wdrażania nowych technologii.

Dowiedz się więcej: Fundusze europejskie – wszystko o dofinansowaniu dla firm

Oferta tylko dla MŚP

Oferta dofinansowania skierowana jest do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mających swoją siedzibą na terytorium Polski.

O zakwalifikowaniu firmy do tej kategorii przedsiębiorstw nie decyduje jej forma prawna, dlatego w praktyce może być to zarówno działalność gospodarcza, jak i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ważne jest jednak spełnienie innych kryteriów:

 • liczba pracowników w przedsiębiorstwie nie powinna być większa niż 250,
 • obrót roczny firmy nie może przekraczać kwoty 50 mln euro,
 • całkowity bilans roczny nie może być większy niż 43 milionów euro.

Dodatkowym warunkiem skorzystania z dofinansowania jest prowadzenie odpowiedniej działalności – z pomocy nie mogą skorzystać firmy, których działalność związana jest np. z rolnictwem, rybołówstwem, górnictwem węglowym, czy w zakresie włókien syntetycznych.

Dowiedz się więcej: Rodzaje przedsiębiorstw w Polsce

Dofinansowanie kredytu w formie premii technologicznej

Kredyt technologiczny jest udzielany na zasadach rynkowych przez banki komercyjne jako kredyt inwestycyjny. Dofinansowanie polega na udzieleniu przez BGK tzw. premii technologicznej, która pokrywa część zobowiązania kredytowego.

Wysokość tej premii może wynieść nie więcej niż 4 mln zł – ostateczna kwota premii wyliczana jest na podstawie tzw. kosztów kwalifikowanych inwestycji i wskaźnika pomocy regionalnej (znaczenie ma tutaj lokalizacja inwestycji).

Na jakie inwestycje można otrzymać kredyt technologiczny?

Firmy zainteresowane dofinansowaniem muszą spełnić szereg warunków dotyczących samej inwestycji, na którą mają być przeznaczone środki uzyskane z kredytu. Przede wszystkim wartość inwestycji nie może przekraczać 50 mln euro.

Ogólna zasada mówi o tym, że inwestycja powinna pokryć koszty wdrożenia innowacyjnej technologii, w wyniku której firma będzie mogła wprowadzić na rynek nowe lub znacznie ulepszone produkty lub usługi w porównaniu do tych, które były do tej pory wytwarzane na terenie Polski.

W praktyce kredyt technologiczny może być przeznaczony np. na zakup i wdrożenie nowej technologii lub zakup urządzenia służącego do wdrażania nowej technologii. Ważne jest to, by w takim środku trwałym nie była zastosowana nowa technologia, która jest przedmiotem inwestycji finansowanej kredytem technologicznym.

Nowa technologia może występować pod następującą postacią:

 • prawa własności przemysłowej (może być to np. patent, zgłoszenie patentowe lub wzór użytkowy),
 • wyniku prac rozwojowych lub badań przemysłowych,
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Do kosztów kwalifikowanych branych pod uwagę przy określaniu dofinansowania w postaci premii technologicznej mogą być wliczane także koszty zakupu gruntów pod inwestycję i budowy budynków (np. hal produkcyjnych) oraz koszty usług doradczych.

Ważnym warunkiem uzyskania dofinansowania jest moment rozpoczęcia projektu inwestycyjnego – powinien on nastąpić dopiero po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK.

Dowiedz się więcej: Start-up a dofinansowanie – gdzie szukać pomocy finansowej

Kredyt technologiczny udzielany jest na wdrożenie w firmie nowych technologii

źródło zdjęcia: Getty Images / gorodenkoff

Jak uzyskać kredyt technologiczny i dofinansowanie?

O kredyt technologiczny firmy z sektora MŚP mogą wnioskować w wybranym przez siebie banku komercyjnym, który współpracuje z bankiem BGK w ramach programu. Aktualnie jest to aż 17 instytucji:

 • Bank Polska Kasa Opieki S.A.
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
 • Bank BPH S.A.
 • Raiffeisen Polbank
 • mBank
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Millenium S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Alior Bank S.A.
 • SGB-Bank S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • HSBC Bank Polska S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Svenska Handelsbanken AB S.A.

Warunki kredytu technologicznego

Warto pamiętać, że konkretne warunki kredytu (np. kwota, okres kredytowania, oprocentowanie) określane są przez dany bank i zależą od wielu czynników, takich jak:

 • zdolność kredytowa,
 • udział własny (firma powinna pokryć minimum 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji ze środków własnych, aby otrzymać premię technologiczną),
 • ocena inwestycji.

Wniosek o kredyt technologiczny należy złożyć w wybranym banku komercyjnym, natomiast ubieganie się o dofinansowanie w postaci premii technologicznej wymaga złożenia odrębnego wniosku do BGK.

Wnioskowanie o premię technologiczną

Cała procedura wnioskowania o dofinansowanie kredytu technologicznego w skrócie wygląda następująco:

 1. Otrzymanie z banku komercyjnego promesy udzielenia kredytu technologicznego (czyli konieczne jest najpierw złożenie wniosku o kredyt i otrzymanie wstępnej decyzji o jego udzieleniu).
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie kredytu oraz wymaganej dokumentacji do Banku Gospodarstwa Krajowego – wniosek można złożyć online za pomocą generatora wniosków.
 3. Zaczekanie na rozpatrzenie wniosku przez BGK i otrzymanie promesy premii technologicznej – decyzja powinna być podjęta przez bank najpóźniej do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym firma złożyła wniosek.
 4. Podpisanie dwóch umów: umowy o kredyt technologiczny (zawartej z bankiem komercyjnym) oraz umowy o premię technologiczną (zawartej z BGK).
 5. Realizacja inwestycji i rozliczenie projektu.

Dowiedz się więcej: Czym jest biznesplan i jak go napisać

Składanie wniosków zostało podzielone na tzw. rundy. W I połowie 2019 roku przewidziano 3 terminy rund (rundy 1-3 odbyły się w 2018 roku):

 • runda nr 4: od 25 stycznia do 28 lutego,
 • runda nr 5: od 1 marca do 10 kwietnia,
 • runda nr 6: od 11 do 26 kwietnia.

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania premii technologicznej do kredytu znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kiedy firma otrzyma dofinansowanie z BGK?

Warto pamiętać, że premia technologiczna nie jest wypłacana na konto przedsiębiorstwa, lecz na rachunek wskazany w umowie kredytowej zawartej z bankiem komercyjnym. Dofinansowanie jest bowiem celowe i przeznaczone wyłącznie na spłatę kredytu – jest to dość ważne, bo oznacza, że premia nie zostanie wypłacona, jeśli kredyt technologiczny zostanie już spłacony przez firmę.

Premia pokrywa tylko część kapitału kredytu (np. 70%), natomiast resztę zobowiązania kredytowego przedsiębiorstwo musi spłacić ze środków własnych. Premia technologiczna wypłacana jest w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończaniu.

Kredyt technologiczny zostanie częściowo spłacony z funduszu przez BGK

źródło zdjęcia: Getty Images / Warchi

Jak innowacje technologiczne postrzegane są przez MŚP?

Przeprowadzone przez Instytut Kantar Millward Brown Badanie Smart Industry Polska 2018 wykazało, że większość polskich firm z sektora MŚP widzi korzyści z wdrażania innowacyjnych technologii. Respondenci wymieniali wśród nich m.in. wzrost rentowności i przychodów przedsiębiorstwa, wzrost liczby klientów, a także zwiększenie skali produkcji.

Największą barierą we wdrażaniu innowacyjnych technologii w polskich firmach jest brak środków finansowych (barierę tę wskazało 64% respondentów).

Kredyt technologiczny z dofinansowaniem ze środków unijnych cieszy się więc dużym zainteresowaniem polskich firm – od 2015 roku do BGK wpłynęło przeszło 1600 wniosków o premię technologiczną, a promesę dofinansowania na łączną kwotę 1,7 mld złotych otrzymało już około 500 projektów. Można przypuszczać, że kolejne nabory wniosków również spotkają się z dużym odzewem.

Dofinansowanie znacznej części kredytu inwestycyjnego to dla wielu małych i średnich firm jedyna szansa na wdrożenie innowacyjnych technologii, które dzisiaj są uznawane za jeden z największych czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstwa.

ZOBACZ RÓWNIEŻ