Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
13 Paź, 2017 - 01:00

Kredyt pod hipotekę – jak go przenieść?

Malwina Tomżyńska

Kredyt hipoteczny a sprzedaż nieruchomości obciążonej. Czy to możliwe? Sprawdź jakie warunki musisz spełnić, żeby przenieść kredyt pod hipotekę.

Kredyt  pod hipotekę to duże zobowiązanie, zaciągane na wiele lat. Co zrobić w sytuacji, gdy w trakcie spłacania zadłużenia zechcemy sprzedać obciążoną nieruchomość lub aktualna sytuacja rodzinna zmusi nas do przepisania umowy kredytu na kogoś innego? Czy to w ogóle jest możliwe?

Kredyt pod hipotekę to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest określona nieruchomość. Zabezpieczenie przyjmuje formę hipoteki na prawie użytkowania wieczystego bądź prawie własności nieruchomości, ustanawianej na rzecz banku kredytującego.

Zmiany w zabezpieczeniu kredytu hipotecznego

Kredyt  pod hipotekę jest zadłużeniem dobrze przemyślanym, a decyzji o jego zaciągnięciu nie podejmuje się z dnia na dzień. Często jednak zdarzają się przypadki, gdy po kilku latach spłacania kredytu, zakupiona przez nas nieruchomość przestaje spełniać nasze oczekiwania.

Powodów może być wiele: od prozaicznej chęci posiadania mieszkania z ekspozycją okien na południe (a nie na zachód), przez powiększenie rodziny i konieczność posiadania większej ilości pokoi, aż po zmianę miejsca pracy i związaną z tym przeprowadzkę do innego miasta.

Przeniesienie zabezpieczenia na inną nieruchomość

Zmiana zabezpieczenia kredytu pod hipotekę jest jak najbardziej możliwa. Polega ona na przepisaniu hipoteki ustanowionej przez bank, z obecnego mieszkania na inne. Najważniejszym czynnikiem, warunkującym rozważenie takiego rozwiązania po stronie banku, jest wartość nowej nieruchomości. Nie może być ona w żadnym wypadku niższa, niż ta, na którą brany był kredyt. Prościej mówiąc – wartość nowej nieruchomości musi być taka sama lub wyższa, niż obecnego mieszkania, na które zaciągnęliśmy kredyt pod hipotekę.

Dowiedz się więcej: Czy nieruchomość obciążoną hipoteką można sprzedać? >>

Przeniesienie zabezpieczenia na inną nieruchomości to długotrwały i skomplikowany proces.  Swoje pierwsze kroki powinniśmy skierować do banku, w celu zapytania o szczegółowe warunki i postępowanie.

Prawdę mówiąc przenoszenie zabezpieczenia kredytu może niewiele różnić się od ubiegania się o kredyt pod hipotekę. Tak samo musimy zgromadzić całą teczkę dokumentów, zawierającą między innymi zdjęcia nieruchomości, wypis z księgi wieczystej czy operat szacunkowy. Kluczowa dla banku, w podjęciu decyzji, jest nasza zdolność kredytowa.

Dowiedz się więcej: Zdolność kredytowa – jak ją sprawdzić? >>

Przeniesienie kredytu hipotecznego na inną osobę

Tak samo, jak w przypadku zmiany zabezpieczenia nieruchomości, banki dopuszczają opcję w postaci przeniesienia kredytu na inną osobę (zmianę kredytobiorców). Z reguły spotykamy się z tą sytuacją, gdy kredyt pod hipotekę był brany na dwóch kredytobiorców (małżonków lub parę) i dochodzi do ich rozstania.

W przypadku chęci oraz wyrażenia zgody przez obie strony, możliwe jest zawnioskowanie o przeniesienie całego kredytu na jednego z nich. Kluczowe w tym przypadku jest zbadanie zdolności kredytowej, na której podstawie bank wyraża zgodę lub odrzuca wniosek kredytobiorców.

Ważne! Wydanie orzeczenia o rozwodzie przez sąd, nie zmienia sytuacji kredytowej rozwodników. Dla banku nadal odpowiadają solidarnie ze spłatę zaciągniętego zobowiązania.

Polskie prawo nie wyklucza także przepisania kredytu hipotecznego na zupełnie inną osobę, nie będącą wcześniej współkredytobiorcą. Zgodnie z art., 519 kodeksu cywilnego: Osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). Przejęcie długu może nastąpić m.in. przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika. Tak samo jak w powyższych przypadkach, decyzję o przeniesieniu bank podejmuje na podstawie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy.

Poza powyższymi rozwiązaniami dotyczącymi zmiany zabezpieczenia lub przeniesienia kredytu na inną osobę, możliwe jest także refinansowanie kredytu, czyli przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku, z reguły podyktowane znalezieniem znacznie lepszych warunków kredytowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ