Michał Nielub
Michał Nielub
25 Lip, 2017 - 09:02

Kredyt na kolektory słoneczne, czyli inwestycja w energię odnawialną

Michał Nielub

Kolektory słoneczne mają ogromny wpływ na zmniejszenie płaconych rachunków. Osobną kwestią pozostaje finansowanie ich zakupu i instalacji. Czy warto zaciągnąć na nie kredyt?

Kolektory słoneczne służą do pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego. Dzięki temu w sezonie wiosenno-letnim jesteśmy w stanie całkowicie zaspokoić zapotrzebowanie na ciepło naszego domu. Wpływa to na zmniejszenie płaconych rachunków. Jednak czy inwestycja jest na tyle opłacalna, aby zaciągać kredyt na jej zrealizowanie?

Kredyt na kolektory słoneczne – gdzie szukać dofinansowania?

Istnieje możliwość uzyskania dopłaty do kredytu, którego celem jest inwestycja w panele słoneczne. W pierwszej kolejności jednak należy się wykazać odpowiednią zdolnością kredytową, aby zaciągnąć zobowiązanie w dowolnym banku. Takiego wsparcia udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wniosek do NFOŚiGW

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej, możemy rozpocząć starania o dopłatę. W tym celu należy złożyć do NFOŚiGW wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania kredytu.

Co istotne, w tym dokumencie aplikacyjnym wnioskodawca określa kwotę dopłat ze środków NFOŚiGW o jaką się ubiega. Należy również określić harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia lub harmonogram projektu oraz wskazać koszty, jakie zostaną objęte dofinansowaniem. Jako zabezpieczenie, preferowaną formą jest weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu oraz deklaracja wekslowa.

Wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego jest podmiotem, który szczególnie wspiera prace związane z termomodernizacją. Premie na prace związane m.in. z inwestowaniem w kolektory słoneczne są wypłacane z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Maksymalna wysokość premii może wynieść 20% kredytu udzielonego na objęte wsparciem działania.

O premię na inwestycje w panele słoneczne mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • wspólnoty mieszkaniowe.

Obowiązkiem jest, aby wnioskodawca był właścicielem lub zarządcą jednego z poniższych podpunktów:

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków zbiorowego zamieszkania,
 • budynków użyteczności publicznej,
 • lokalnych sieci ciepłowniczych,
 • lokalnych źródeł ciepła.

Dowiedz się więcej o premii termomodernizacyjnej tutaj.

Czy kredyt na kolektory słoneczne jest korzystny?

Osobną kwestią jest opłacalność zaciągnięcia kredytu na kolektory słoneczne. Wszystko zależy od trzech czynników:

 • lokalizacji,
 • miejsca montażu instalacji,
 • wielkości instalacji,

Można stwierdzić, że im większa moc instalacji, tym większa opłacalność inwestycji. Nie bez znaczenia pozostają czynniki związane z lokalizacją. Jeżeli nasłonecznienie w danym regionie jest słabe, wówczas efektywny czas pracy paneli słonecznych będzie krótszy, co zaniża rentowność przedsięwzięcia. Bardzo duże znaczenie ma również miejsce montażu instalacji. Należy pamiętać o tym, że kolektory słoneczne pozyskują ciepło z promieniowania słonecznego, w związku z czym płaszczyzna paneli powinna znajdować się w orientacji skierowanej na południe.

Dowiedz sie więcej o panelach słonecznych – czy się opłacają? >>

Kredyt na kolektory słoneczne może, ale nie zawsze musi być opłacalny. Istnieje kilka form wsparcia takiej formy przedsięwzięcia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje możliwość udzielenia dopłaty do oprocentowania zobowiązania. Z kolei Bank Gospodarstwa Krajowego swoją ofertę skierował zarówno do przedsiębiorców, jak i osób fizycznych oraz instytucji publicznych.

Osobną kwestią pozostaje opłacalność takiego przedsięwzięcia. Pamiętajmy, że istnieje kilka podstawowych czynników, warunkujących zasadność zaciągnięcia kredytu na kolektory słoneczne. Jednak decyzja taka musi być dobrze przemyślana – każde zobowiązanie finansowe przecież kiedyś trzeba będzie spłacić.

ZOBACZ RÓWNIEŻ