Jolanta Brzozowska
Jolanta Brzozowska
07 Gru, 2017 - 02:00

Na czym polega kredyt inwestycyjny?

Jolanta Brzozowska

Kredyt inwestycyjny to instrument finansowy, wspierający przedsiębiorców w realizacji planów inwestycyjnych. Zobacz, komu może się przydać i w jakich sytuacjach.

Kredyt inwestycyjny to kredyt bankowy, który udzielany jest małym i średnim przedsiębiorcom, w celu finansowania różnych przedsięwzięć inwestycyjnych, umożliwiających im dalszy rozwój. Na jakie cele może być przeznaczony?

Kredyt inwestycyjny – na jakie cele?

Kredyt taki może finansować różne inicjatywy.

  • Może chodzić o modernizację lub zakup nowych elementów majątku trwałego przedsiębiorstwa, takich jak nieruchomości, maszyny, urządzenia.
  • Jego przeznaczeniem może być również nabycie wartości niematerialnych i prawnych, udziałów, akcji czy przyznanie patentów.
  • Może także dotyczyć finansowania inwestycji redukujących zużycie energii w przedsiębiorstwie.

Środki z kredytu inwestycyjnego mogą również być przeznaczone na refinansowanie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku. Mogą też refinansować już poniesione, udokumentowane nakłady inwestycyjne.

Zapewne każdy przedsiębiorca wcześniej czy później znajdzie się w sytuacji, gdy taki kredyt  będzie mu potrzebny. Zdarzają się bowiem możliwości osiągnięcia większego zysku, związanego na przykład z wdrożeniem nowej technologii. Takie działanie zazwyczaj wymaga poniesienia sporych nakładów inwestycyjnych. Przedsiębiorcy natomiast nie zawsze dysponują wystarczającą ilością własnych środków finansowych.

Kto może ubiegać się o taki kredyt?

O kredyty dla MSP mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy już działają na rynku jakiś czas, ale również tacy, którzy dopiero zaczynają swoją działalność. Oczywistym jednak jest, że firmy z kilkuletnim stażem, będą mieć łatwiejszy dostęp do takiej formy finansowania. Różne banki dysponują różną ofertą skierowaną do różnych podmiotów.

Planując zatem zaciągnięcie takiego kredytu gotówkowego, należy dobrze zapoznać się z propozycjami kilku instytucji finansujących. Dla przykładu, według danych z listopada 2017 roku, w Banku PKO BP czy w Alior Banku, nie określono minimalnego okresu działania firmy. Są natomiast banki, które wymagają minimum 24 miesięcy stażu firmy. Warto więc to dokładnie sprawdzić.

Należy też wspomnieć, że o takie wsparcie finansowe mogą się również ubiegać przedsiębiorcy, którzy realizują swoje inwestycje ze wsparciem środków unijnych. Co prawda nie wszystkie banki mają taką ofertę, ale są i takie, które umożliwiają uzyskanie finansowania inwestycji realizowanych z udziałem środków UE. Korzystając więc ze wsparcia unijnego, należy zapytać o taką właśnie możliwość w różnych bankach.

Dowiedz się więcej: Fundusze europejskie – wszystko o dofinansowaniu dla firm >>

Warunki uzyskania kredytu inwestycyjnego dla MSP

Jakie warunki trzeba spełniać, aby uzyskać inwestycyjny kredyt dla małych firm? Najważniejszą kwestią jest przekonanie instytucji finansującej naszą inwestycję co do jej zasadności. Aby bank zgodził się nam przyznać kredyt inwestycyjny, musi być pewien, że to przedsięwzięcie będzie rentowne, że zapewni bezpieczny zwrot pożyczonych środków finansowych do banku w postaci rat.

Dlatego też niektóre banki będą wymagać od nas przedstawienia rzetelnego biznes planu. Zapewne pracownicy banków sprawdzą też naszą zdolność kredytową i zabezpieczenie kredytu. Co może być zabezpieczeniem? Różne banki mają odmienne wymagania, ale najczęściej spotkamy się z zabezpieczeniem w postaci samego przedmiotu kredytowania (hipoteka na nieruchomości, zastaw na maszynach i urządzeniach). Spotkamy się też także z zabezpieczeniem w postaci weksli in blanco, poręczeń, gwarancji bankowych.

Dowiedz się więcej: Czym jest weksel i do czego jest potrzebny >>

Jeśli bank uzna, że jesteśmy bezpiecznym klientem, przyznaje nam kredyt. Na jakich warunkach?

Kredyt inwestycyjny – co oferują banki?

Oferty banków są różne. Są takie, które oferują kredyt tylko w polskich złotówkach, a inne dadzą nam do wyboru kilka walut. Kredyt gotówkowy może być też wypłacany jednorazowo lub w transzach. Banki oferują też możliwość karencji w spłacie kredytu, która zazwyczaj waha się od kilku do kilkunastu miesięcy.

Różnice zapewne dotyczyć będą kwoty finansowania. Są banki, które pożyczą nam w ramach kredytu nawet do 5 000 000 zł. Niektóre instytucje gotowe są sfinansować nawet 100% wartości inwestycji, a inne wymagają 20% wkładu własnego.

Różnice będą też dotyczyć okresu kredytowania, mogą się one wahać od kilku-kilkunastu miesięcy do nawet 20 lat.

A co z kosztami?

Kredyty dla małych firm niosą ze sobą niekiedy niemałe koszty. Odsetki od kredytu, które przyjdzie nam spłacać, uzależnione są od wysokości stopy WIBOR, ale nie tylko. W grę wchodzą też opłaty ustalane już przez banki indywidualnie, do których zaliczymy marżę banku i prowizję. Kolejne koszty to ubezpieczenie kredytu czy za opłaty za rozpatrzenie wniosku.

Kredyt inwestycyjny to interesujące rozwiązanie dla przedsiębiorców planujących rozwój. Dokładne przyjrzenie się ofertom różnych banków, pomoże dopasować kredyt do naszych potrzeb i możliwości finansowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ