Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
30 Mar, 2018 - 02:00

Kredyt dla singli na kupno mieszkania

Malwina Tomżyńska

Jesteś wolny, bez żadnych zobowiązań, a do tego dobrze zarabiasz? Każdy bank powinien udzielić Ci kredytu od ręki? Ale czy na pewno? Czy kredyt dla singli rządzi się innymi prawami? I jak postrzegane są samotne osoby podczas wyliczania przez bank zdolności kredytowej? Sprawdź, czy masz szanse na hipotekę.

Osoby samotne, czyli tzw. single, postrzega się często jako osoby wolne, młode, bardzo dobrze zarabiające i bez żadnych zobowiązań. Taki obraz mógłby wskazywać, że singiel jest idealnym kandydatem lub kandydatką na uzyskanie kredytu hipotecznego. Ale czy na pewno? Sprawdź, jak aktualnie wygląda możliwość wnioskowania o kredyt dla singli i czy masz szanse na kredyt hipoteczny w pojedynkę.

Co wpływa na decyzję o udzieleniu kredytu

Bez względu na to, czy jesteśmy wolnym od zobowiązań singlem, czy szczęśliwym posiadaczem drugiej połówki, warunki udzielenia nam kredytu przez bank będą dokładnie takie same. Najważniejszym elementem wpływającym na decyzje o udzieleniu kredytu, oprócz podstawowych kryteriów stawianych przez bank, jak na przykład:

 • minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy,
 • umowa o pracę zawarta na okres minimalny,
 • odpowiednie źródła uzyskiwania dochodu (przede wszystkim umowa o pracę, własna działalność gospodarcza, emerytura i renta, często także umowa zlecenie i umowa o dzieło, rzadziej renta rodzinna lub stypendium),
 • maksymalna liczba otwartych produktów kredytowych (otwartych, czyli takich, które posiadamy i spłacamy w chwili wnioskowania o kolejne zobowiązanie),
 • maksymalna liczba zapytań wystosowanych przez inne banki do BIK (banki weryfikują liczbę złożonych wniosków kredytowych w innych bankach, w okresie ostatnich 3 miesięcy, ich zbyt duża liczba może uniemożliwić nam otrzymanie finansowania).

Ocena zdolności kredytowej a kredyt dla singli

Ocena zdolności kredytowej to proces dwuetapowy. W pierwszej kolejności bank dokonuje oceny ryzyka kredytowego względem osoby wnioskującej o kredyt. Ocena ryzyka odbywa się w oparciu o zebrane i przeanalizowane:

1. informacje dotyczące naszych dochodów:

 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia,
 • źródło dochodów,
 • dotychczasowy okres trwania umowy,
 • czas na jaki zawarta jest umowa z obecnym pracodawcą.

2. informacje dotyczące naszych zobowiązań:

 • liczba posiadanych kredytów,
 • ich łączna wartość,
 • wysokość spłacanych rat kredytowych,
 • liczba posiadanych produktów odnawialnych (tzw. „overdraftów” w postaci limitów w koncie oraz kredytów odnawialnych),
 • poziom wykorzystania produktów odnawialnych,
 • liczba kart kredytowych,
 • aktualny stan zadłużenia na kratach kredytowych,
 • dodatkowe obciążenia pozabankowe (alimenty, pożyczki i inne),
 • wysokość miesięcznych wydatków na życie (kwota przeznaczana na jedzenie, rachunki, rozrywkę).

Kolejnym elementem oceny zdolności kredytowej są tzw. kryteria personalne, do których zalicza się m.in.:

 • wiek,
 • płeć,
 • stan zdrowia,
 • stan cywilny,
 • liczba posiadanych dzieci,
 • miejsce zamieszkania (dom własny, wynajęty, u rodziny),
 • posiadane nieruchomości i inne.

Dowiedz się więcej: Zdolność kredytowa – jak ją sprawdzić? >>

Teoretycznie o kredyt dla singli jest trudniej – dlaczego?

Właściwie głównym powodem takiej teorii jest fakt jednego kredytobiorcy. W przypadku osoby będącej w związku małżeńskim, która wnioskuje o kredyt hipoteczny, dla banku zawsze występuje przynajmniej dwóch kredytobiorców (wnioskujący oraz jego małżonek). Tym samym bank ma dwóch kredytobiorców, a co za tym idzie przeważnie dwie pensje.

Kredyt dla singli oznacza z reguły tylko jednego wnioskującego, a co za tym idzie większe niebezpieczeństwo związane z utratą jego źródła dochodu, ale także mniejsze wynagrodzenie, czyli większy problem z uzyskaniem zdolności kredytowej na akceptowalnym przez bank poziomie.

Kredyt dla singli w praktyce

W praktyce pozytywne rozpatrzenie wniosku o kredyt dla singli jest bardziej prawdopodobne niż w przypadku par, posiadających zbliżone parametry finansowe (czyli osiągających łącznie podobny dochód do singla).

Podczas wyliczania zdolności kredytowej, każdy bank bierze pod uwagę liczbę osób będących we wspólnym gospodarstwie domowych z kredytobiorcą, a każda kolejna osoba (także każde dziecko) znacznie obniża wysokość kwoty wynagrodzenia, jaka może zostać przeznaczona na ratę kredytu hipotecznego.

Pomimo tego, często osoba wnioskująca o kredyt dla singli musi się liczyć z możliwością dodatkowych warunków, jakie postawi jej bank przed udzieleniem kredytu, np. w postaci obowiązkowej polisy na życie, dodatkowego zabezpieczenia majątkowego lub poręczenia osoby trzeciej (np. członka rodziny).

Kredyt dla singli a osiągane dochody

Z założenia banki ustalają, że singiel miesięcznie wydaje na własne utrzymanie od około 800 do 1 200 zł (prawdą jest, że ta kwota w porównaniu z rzeczywistością jest mocno zaniżona). Oznacza to, że od miesięcznych dochodów singla zostanie odjęte np. 1 000 zł i na tej podstawie bank dokona wyliczenia zdolności kredytowej.

Przy zarobkach singla rzędu 3 500 zł netto, jego szacunkowa zdolność kredytowa wynosi około 220 000 zł. Powyższe wyliczenie zakłada brak dodatkowych zobowiązań i obciążeń w postaci innych kredytów.

Kredyt dla singli – maksymalne DTI

Wskaźnik DTI określa jaka maksymalna część dochodu osoby wnioskującej o kredyt może zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań. Do zobowiązań w tym przypadku bank zalicza wszystkie aktualnie posiadane obciążenia kredytowe oraz potencjalną wysokość raty wnioskowanego kredytu.

Wartość wskaźnika DTI, w przypadku dochodów powyżej średniej krajowej, nie może przekraczać 65% ich wartości, natomiast dochody w wysokości poniżej średniej krajowej umożliwiają maksymalnie 50% obciążenie dochodu ratami kredytowymi.

Kredyt dla singli czy kredyt dla par?

To pytanie należy do grupy pytań trudnych. W przypadku braku stałego partnera lub partnerki odpowiedź wydaje się prosta i nasuwa się sama – rozwiązaniem jest jedynie kredyt dla singli, bo kto na siłę będzie szukał drugiej połówki do zaciągnięcia kredytu hipotecznego?

Tym samym singiel jest jedynym kredytobiorcą, a bank podejmuje decyzję kredytowa w oparciu o jego dochody, aktualną sytuację majątkowo-mieszkaniową oraz dotychczasową historię kredytową.

Rozpatrzmy teraz drugą sytuację.

Jeżeli posiadasz stałego partnera, wyjścia są dwa:

 1. wnioskujesz o kredyt jako osoba samotna, czyli przez bank traktowany jesteś jako singiel, a zakupiona z udzielonego kredytu nieruchomość jest tylko Twoją własnością,
 2. wnioskujesz o kredyt z partnerem / partnerką, przez co bank traktuje Was jako małżeństwo (nawet gdy oficjalnie nim nie jesteście).
  Tym samym bank analizując zdolność kredytową, weźmie pod uwagę dwa dochody, wszystkie zobowiązania finansowe i obie historie kredytowe. Jeżeli oboje partnerów pracuje i osiąga dochody oraz nie ma znaczących zadłużeń finansowych, zdolność kredytowa może znacznie wzrosnąć.

Trzecia sytuacja to kredyt dla osób będących w związku małżeńskim. Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, zawarcie małżeństwa łączy się z automatu z posiadaniem tzw. wspólnoty majątkowej.

W takiej sytuacji wszystkie nabyte po ślubie rzeczy oraz zaciągnięte zobowiązania „należą” do obojga małżonków. Dodatkowo banki umożliwiają wnioskowanie o kredyt bez zgody męża / żony tylko do określonej kwoty (maksymalnie 15 000 – 20 000 zł). Jedynym rozwiązaniem, dającym możliwość wnioskowania tylko jednego z  małżonków o kredyt hipoteczny, jest posiadanie rozdzielności majątkowej.

Dowiedz się więcej: Rozdzielność majątkowa a kredyt >>

Wybór pomiędzy opcją: kredyt dla singli lub kredyt dla par powinien zostać dobrze przemyślany i przeanalizowany. Jeżeli nasz partner lub partnerka osiąga dochody i nie posiada zobowiązań kredytowych, warto wziąć pod uwagę wspólne wnioskowanie o kredyt. W przeciwnym wypadku, może okazać się, że wniosek złożony w pojedynkę da nam szansę na większą zdolność kredytową.

ZOBACZ RÓWNIEŻ