Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
14 Lis, 2017 - 03:00

Kredyt dla młodych małżeństw – gdzie szukać?

Malwina Tomżyńska

Kredyt dla młodych małżeństw na preferencyjnych warunkach? Gdzie szukać dopłat do kredytu mieszkaniowego i jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dofinansowanie.

Młode małżeństwa to jedna z większych grup potencjalnych klientów rynku produktów hipotecznych. Kredyt dla młodych małżeństw ma na celu pomoc w realizacji planów dotyczących własnego domu lub mieszkania, czyli jest pewnego rodzaju narzędziem służącym do projektowania przyszłości. Ponieważ ślub dla wielu jest początkiem nowej drogi, która nie zawsze należy do łatwych, pomocna dłoń ze strony państwa może okazać się nieoceniona. W przypadku kredytów hipotecznych, młode małżeństwa mogą liczyć na pewnego rodzaju przywileje, jakie przewidział dla nich rząd polski.

Mieszkanie dla Młodych (MDM)

Mieszkanie dla Młodych to rządowy program, popularnie nazywany „MDM”. Program funkcjonuje nieprzerwanie od 2014 roku (zastąpił poprzedni rządowy program Rodzina na swoim) i został stworzony z myślą o osobach, mających w planach zakup swojej pierwszej nieruchomości (domu lub mieszkania).

Pomoc w programie, oferowana przez rząd, przyjmuje formę dofinansowania wkładu własnego, obecnie będącego warunkiem obowiązkowym, przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny. Taka forma pomocy sprawia, że kredyt dla młodych małżeństw w wielu przypadkach stał się bardziej osiągalny.

Dowiedz się więcej: Minimalny wkład własny w kredytach hipotecznych na mieszkanie >>

Na obecną chwilę koniec programu został przewidziany na 30 września 2018 r. Niemniej jednak rząd przewiduje kontynuację niesienia pomocy osobom startującym na drodze do posiadania własnych czterech kątów. Rząd nie wyklucza jednak zmiany pewnych warunków, kryteriów oraz zasad działania kolejnego programu.

Kredyt dla młodych małżeństw – najważniejsze warunki programu MDM

Możliwość skorzystania z rządowego programu Mieszkanie dla Młodych uwarunkowane jest wieloma kryteriami, zarówno dotyczącymi samego wnioskującego o dofinansowanie (potencjalnie kredytobiorcy), jak również nieruchomości, która będzie zakupiona z środków uzyskanych z kredytu (dom lub mieszkanie).

Poniżej prezentujemy najważniejsze zasady warunkujące skorzystanie z dofinansowania:

 • W programie mogą brać udział zarówno osoby samotne, małżeństwa oraz osoby w związkach nieformalnych,
 • Maksymalny wiek kredytobiorcy to 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę brany jest wiek młodszego małżonka),
 • Osoby ubiegające się o dofinansowanie nie mogą być właścicielami ani współwłaścicielami żadnej nieruchomości (zarówno obecnie, jak i w przeszłości),
 • Posiadanie spółdzielczego, lokatorskiego prawa do mieszkania nie wyklucza wnioskowania o dofinansowanie (konieczne natomiast jest dokonanie zrzeczenia się tego prawa, najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego),
 • Program przeznaczony jest na dofinansowanie zakupu mieszkania lub domu zarówno na rynku pierwotnym i wtórnym,
 • Z MDM mogą skorzystać także osoby budujące dom systemem gospodarczym.

Dodatkowo, z programu możemy skorzystać tylko i wyłącznie jeżeli zakup  nieruchomości będziemy finansować kredytem hipotecznym, którego wartość wyniesie przynajmniej 50% jej ceny. Oprócz powyższego kredyt hipoteczny musi zostać zaciągnięty co najmniej na 15 lat.

Dowiedz się więcej: Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – czy to możliwe? >>

Kredyt dla młodych małżeństw – dopłaty

Dopłaty oferowane przez rządowy program mieszkanie dla młodych nie są jednolite dla wszystkich. Oprócz lokalizacji kupowanej nieruchomości, która ma znaczny wpływ na wysokość  dofinansowania, istnieją jeszcze dodatkowe czynniki warunkujące jego wysokość:

 • 10% dopłaty w przypadku osób, które nie sią w związkach małżeńskich oraz w przypadku bezdzietnych małżeństw,
 • 15% dopłaty dla osób i małżeństw, które wychowują jedno dziecko,
 • 20% dopłaty dla osób i małżeństw wychowujących dwoje dzieci,
 • 30% dopłaty dla osób i małżeństw, które wychowują troje dzieci.

Dodatkowo dla beneficjentów programu, którym w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości urodzi się (również, gdy zostanie przysposobione) trzecie i kolejne dziecko, została przewidziana jednorazowa dopłata w wysokości 5%, przyznawana na spłatę kredytu.

Dowiedz się więcej: Jak działa kalkulator kredytów hipotecznych >>

Warunki dotyczące kupowanej nieruchomości

Główny warunek związany z nieruchomością, dotyczy jej powierzchni. Program przewiduje dofinansowanie na zakup mieszkania o powierzchni maksymalnej 75 m2 oraz domu o powierzchni maksymalnej do 100 m2.

Jedyny wyjątek od tej reguły został przewidziany dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci. W tym przypadku limity są nieco wyższe i wynoszą odpowiednio dla mieszkania – 85 m2 i dla domu – 110 m2.

Kredyt dla młodych a dofinansowanie do budowy domu

Program Mieszkanie dla Młodych obejmuje także osoby budujące dom sposobem gospodarczym. W tym przypadku dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT poniesionego przy zakupie materiałów budowlanych.

Aby skorzystać z tego rozwiązania, pozwolenie na budowę musi zostać wydane po 1 stycznia 2014 roku, powierzchnia użytkowa nieruchomości nie może przekraczać 100 m2 (a w przypadku rodzin z co najmniej trójką dzieci – 110 m2). Dodatkowo osoba wnioskująca o dofinansowanie nie mogła w dniu otrzymania pozwolenia na budowę ukończyć 35 roku życia.

Zwrot może zostać wypłacony na podstawie przedstawionych w Urzędzie Skarbowym faktur wystawionych od dnia pozwolenia na budowę do maksymalnie 30 września 2018 r. Osoba, która chce skorzystać z dofinansowania może złożyć wniosek o zwrot części VAT tylko jeden raz, najpóźniej do 31 grudnia roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku.

Kredyt na mieszkanie – gdzie szukać dofinansowania

Obecnie kredytów hipotecznych w ramach programu Mieszkanie dla Młodych udziela łącznie kilkanaście banków, wśród których znajdują się:

 • Bank BPS,
 • Bank PKO,
 • BOŚ Bank,
 • ING Bank Śląski,
 • BZW BK,
 • Bank Pocztowy,
 • Bank BGŻ BNP Paribas,
 • Deutsche Bank Polska,
 • Eurobank,
 • Credit Agricole,
 • mBank,
 • Raiffeisen Bank,
 • Getin Bank,
 • Alior Bank.

Począwszy od początku programu MDM, przypadającego na 2014 r. liczba banków uczestniczących w programie znacznie się powiększyła. Dzięki temu kredyt dla młodych małżeństw oprócz określonego dofinansowania, może zostać przyznany na korzystny warunkach.

ZOBACZ RÓWNIEŻ