ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
15 Mar, 2018 - 01:00

Kredyt a pożyczka – poznaj różnice

ARTYKUŁ PARTNERA

Kredyt a pożyczka – oba słowa tylko pozornie znaczą ten sam produkt finansowy. Dzięki nam nauczysz się je rozróżniać i właściwie rozumieć ich reklamy! Dowiesz się także, jakie są najczęstsze rodzaje kredytów i pożyczek oraz jakie konsekwencje wiążą się z zaciągnięciem tych zobowiązań finansowych.

Każdy wie, że chcąc pożyczyć pieniądze, możemy skorzystać albo z kredytu, albo z pożyczki. Czym jednak te dwa produkty tak naprawdę się różnią? Czy jest to kwestia tylko nazewnictwa? Czy kredyt a pożyczka to rzeczywiście dwa różne produkty finansowe? I czy ich zaciągnięcie wiąże się także z innymi konsekwencjami? Podpowiadamy.

Kredyt a pożyczka – różnice większe niż myślisz

Słysząc hasło kredyt gotówkowy lub pożyczka gotówkowa, zwykle myślimy o tym samym produkcie finansowym, którego efektem jest po prostu pożyczenie określonej sumy na określony czas. W istocie jednak są to zupełnie inne produkty ze względu na to, że podlegają odrębnym przepisom.

Dzisiaj różnice między kredytem i pożyczką nabierają większego znaczenia, ponieważ pożyczaniem pieniędzy nie zajmują się wyłącznie banki, ale także firmy i instytucje pozabankowe, których w ostatnich latach powstało szczególnie dużo.

Reklamowane w telewizji pożyczki online z terminem spłaty do 30 dni są zupełnie czymś innym niż kredyty ratalne na dowolny cel, nie mówiąc już o innych produktach kredytowych, takich jak kredyty hipoteczne, czy kredyty samochodowe. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić wszystkie różnice między nimi, tak by już nikt nie miał wątpliwości, z jakim produktem finansowym ma do czynienia.

Pożyczka a kredyt w świetle przepisów – podstawowe definicje

Najważniejszą różnicą między pożyczką a kredytem jest to, że każdy z tych produktów jest regulowany przez inne przepisy prawa, co wpływa na ich specyficzny charakter i warunki udzielania.

Pożyczka – jest regulowana przez Kodeks cywilny i mówią o niej artykuły 720-724. Art. 720 pkt1 Kodeksu cywilnego podaje definicję umowy pożyczki:

„Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”.

W pozostałych artykułach opisane są szczegółowe warunki umowy pożyczki.

Kredyt – jest pojęciem stosowanym wyłącznie przez Prawo Bankowe, czyli Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.W art. 69 pkt 1 ww. Ustawy opisana jest definicja umowy kredytowej:

„Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu”.

Kolejne punkty art. 69 Ustawy wymieniają ważne warunki, jakie musi spełniać umowa kredytowa.

Kredyt a pożyczka – kluczowe różnice

Z powyższych definicji wynikających z odrębnych ustaw i przepisów wyłania się podstawowy obraz, czym różni się kredyt a pożyczka:

Pożyczka może być udzielona zarówno przez osobę fizyczną, jak i osobę prawną (firmę, bank itp.), a przedmiotem pożyczki mogą być zarówno pieniądze, jak i rzeczy.

 • Umowa pożyczki może być ustna, dopiero jeśli wartość pożyczki przekracza 1 000 zł, musi być sporządzona w formie pisemnej (art. 720 pkt 2 KC).
 • Pożyczka udzielana jest na dowolny cel – pożyczkobiorca może z pożyczonymi pieniędzmi zrobić co mu się podoba i nie musi się z tego tłumaczyć pożyczkodawcy.
 • Umowa pożyczki może być odpłatna lub bezpłatna (w tym drugim przypadku oddaje się np. dokładnie taką samą kwotę, jaką się pożyczyło).

Dowiedz się więcej: Umowa pożyczki w rodzinie – jak ją spisać? >>

Kredyt w rozumieniu Prawa Bankowego może być udzielony wyłącznie przez bank. Przedmiotem umowy kredytowej mogą być wyłącznie pieniądze.

 • Umowa kredytu ma zawsze formę pisemną bez względu na kwotę i muszą się w niej znaleźć określone zapisy (art. 69 pkt 2 ustawy Prawo Bankowe), m.in.: strony umowy, kwota i waluta kredytu, przeznaczenie kredytu (cel), zasady i terminy spłaty, oprocentowanie, zabezpieczenie itp.
 • Kredyt udzielany jest zawsze na określony cel zgodnie z zasadą celowości kredytu (np. kredyt na samochód, mieszkanie itp.), a bank ma prawo sprawdzić, czy kredytobiorca wykorzystuje pożyczone środki zgodnie z przeznaczeniem.
 • Kredyt jest zawsze odpłatny – należy go zwrócić z odsetkami, ale bank może zastosować także dodatkowe opłaty z tytułu udzielenia kredytu np. prowizję.

Najważniejszą różnicą między pożyczką a kredytem jest więc to, że pożyczkę możemy zaciągnąć u znajomego, w firmie pożyczkowej, ale także w banku, natomiast kredyt może być udzielony wyłącznie przez bank.

Warto jednak przy okazji wspomnieć o tym, że w polskim prawie istnieje także pojęcie kredytu konsumenckiego, które wprowadza sporo zamieszania w powyższym rozróżnieniu.

Dowiedz się więcej: Profi Credit – co wyróżnia te pożyczki? >>

Czym jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki jest pojęciem, który został wprowadzony Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Zgodnie z art. 3 ww. ustawy jest to kredyt udzielany konsumentom (osobom fizycznym) w wysokości nie większej niż 255 550 zł.

Ustawa wymienia także konkretne produkty, które można nazwać kredytem konsumenckim i są nimi np.:

Zgodnie z powyższym kredyt konsumencki może być udzielony zarówno przez bank, jak i firmę pożyczkową. W praktyce kredytem konsumenckim nazywa się przede wszystkim kredyty i pożyczki gotówkowe dla osób fizycznych na dowolny cel, których wartość nie przekracza kwoty 255 550 zł.

Ustawa powstała po to, by uregulować rynek pożyczek pozabankowych, czyli zabezpieczyć interesy klientów korzystających z takich popularnych produktów jak chwilówki i ratalne pożyczki online. Chodziło o to, by oferowana przez firmy pożyczkowe szybka gotówka przez Internet była dla klientów bezpieczna, czyli np. by oferta pożyczki pozwalała zapoznać się z jej wszystkimi warunkami przed zawarciem umowy.

Najczęściej spotykane rodzaje kredytów i pożyczek

Znając oferowane aktualnie produkty kredytowo-pożyczkowe oraz ich najważniejsze parametry, łatwiej jest zrozumieć, czym różni się kredyt a pożyczka.

Wśród kredytów oferowanych w ramach przepisów Prawa Bankowego spotkać można przede wszystkim:

Kredyty te udzielane są najczęściej na wysokie kwoty, na określony cel, a ich spłata rozłożona jest na wiele lat (w przypadku kredytów hipotecznych okres spłaty może wynosić nawet 30 lat). Co ważne, udzielenie kredytu uzależnione jest od oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Dowiedz się więcej: Zdolność kredytowa – jak ją sprawdzić? >>

Ponieważ bank udziela kredytu na konkretny cel, ma prawo w ciągu trwania umowy sprawdzać sposób wykorzystania środków i w razie wątpliwości może wypowiedzieć umowę kredytu ze skutkiem natychmiastowym, żądając spłaty kredytu w całości.

Z kolei pożyczki nieobjęte Prawem Bankowym to przede wszystkim:

 • bankowe pożyczki gotówkowe (dostępne na dowolny cel od kwoty 1 000 zł do około 200 000 zł, udzielane z zabezpieczeniem lub bez, z okresem spłaty średnio do 96 miesięcy)
 • pozabankowe pożyczki ratalne (oferowane przez firmy pożyczkowe, dostępne na dowolny cel średnio do kwoty 20 000 zł, można je zaciągnąć często online wyłącznie na podstawie dowodu osobistego, rzadko wymagają zabezpieczenia lub poręczenia, okres spłaty wynosi najczęściej do 36 miesięcy)
 • pozabankowe chwilówki (są to pożyczki gotówkowe na dowolny cel oferowane przez firmy pożyczkowe do kwoty 5 000 zł z okresem spłaty do 30 dni, dostępne przeważnie przez Internet)
 • pożyczki społecznościowe (oferowane są przez osoby fizyczne za pośrednictwem specjalnych platform internetowych)

W odróżnieniu od kredytów bankowych pożyczki udzielane są w niższych kwotach, na krótszy okres oraz przede wszystkim na dowolny cel. Mogą być udzielane przez banki, firmy pożyczkowe, a także przez osoby fizyczne.

Pożyczkę może tak naprawdę otrzymać każdy, także osoby bez zdolności kredytowej i osoby zadłużone. Jeśli chodzi o firmy pożyczkowe, nazwa oferowanych przez nie produktów może być myląca, ponieważ łatwy kredyt online oznacza w ich przypadku po prostu, że mamy do czynienia z kredytem konsumenckim, a nie kredytem bankowym.

Dowiedz się więcej: Umowa pożyczki a umowa sprzedaży – jak nie dać się oszukać >>

Kredyt a pożyczka – oba zobowiązania należy spłacić w terminie!

Z pewnością najważniejszą wspólną cechą pożyczki i kredytu jest to, że bez względu na to, czy skorzystamy z szybkiej chwilówki online, czy weźmiemy kredyt mieszkaniowy w banku, będziemy zobowiązani zwrócić te zobowiązania zgodnie z warunkami określonymi w umowie, czyli:

 • w wyznaczonym terminie (w przypadku chwilówki jest to zwykle jeden termin, w którym zwraca się pełną kwotę pożyczki powiększoną o koszty, natomiast kredyty i pożyczki na raty spłaca się w comiesięcznych ratach według otrzymanego harmonogramu),
 • w określony sposób (np. na wskazane w umowie konto bankowe lub gotówką u przedstawiciela firmy pożyczkowej),
 • w określonej wysokości (czyli wraz z odsetkami i wszystkimi ewentualnymi kosztami dodatkowymi).

W obu przypadkach brak spłaty pożyczki lub kredytu spowoduje podobne konsekwencje, czyli:

 • naliczeniem odsetek za spóźnienie za każdy dzień zwłoki,
 • wszczęcie postępowania windykacyjnego,
 • odnotowanie spóźnienia w Biurze Informacji Kredytowej (z BIK korzystają głównie banki, ale coraz częściej także firmy pożyczkowe),
 • ewentualne odnotowanie spóźnienia w rejestrze dłużników BIG (dług musi spełniać określone warunki, m.in. być przeterminowany minimum 30 dni),
 • w przypadku braku porozumienia z dłużnikiem co do spłaty zaległości możliwość przekazania sprawy zadłużenia do postępowania sądowego i komorniczego.

Dowiedz się więcej: Różnice między BIG a BIK >>

Na koniec naszych rozważań, czym się różni kredyt a pożyczka, warto wspomnieć, że najczęściej kredyty są tańsze od pożyczek gotówkowych. Nie jest to jednak regułą, ponieważ wiele firm pożyczkowych oferuje dzisiaj promocyjne pożyczki za darmo, czyli zupełnie bez opłat, co jest niemożliwe w przypadku kredytów bankowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ