Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
05 Wrz, 2018 - 02:00

Czym jest i komu przysługuje kosiniakowe?

Mariola Krzyżak

Nie należy Ci się zasiłek macierzyński? Sprawdź komu przysługuje kosiniakowe i jakie formalności należy spełnić, by je dostać.

Kosiniakowe to rodzaj świadczenia rodzicielskiego, które upoważnia do otrzymywania comiesięcznego zasiłku w wysokości 1 000 złotych. Tego typu zasiłek przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają stałego zatrudnienia i nie mogą liczyć na urlop macierzyński. Został on wprowadzony w 2016 roku, a jego pomysłodawcą był Władysław Kosiniak-Kamysz, od którego nazwiska przyjęła się potoczna nazwa świadczenia. Kto ma prawo do uzyskania takiego dodatku i na jakich zasadach jest on przyznawany?

Kosiniakowe – wszystko o czym trzeba wiedzieć

Świadczenie rodzinne obowiązujące od kilku lat to duża pomoc dla rodzin, w których nie ma możliwości skorzystania z urlopu macierzyńskiego ze względu na warunki zatrudnienia lub brak pracy (ten jest bowiem przyznawany tylko w przypadku posiadania umowy o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej lub opłacania dobrowolnej składki chorobowej).

Konkretna grupa osób może więc liczyć na wsparcie finansowe, które poprawi domowy budżet. Uzyskanie kosiniakowego nie jest trudne, dlatego warto zainteresować się taką propozycją i w odpowiednim czasie dopełnić wszelkich formalności.

Kosiniakowe – dla kogo?

Zasiłek skierowany jest do ściśle określonej grupy odbiorców, która nie może liczyć na świadczenie macierzyńskie. Na kosiniakowe mogą liczyć:

 • osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne, czyli tzw. umowy o dzieło czy umowy zlecenie;
 • bezrobotni – bez względu na to czy są zarejestrowani w Urzędzie Pracy, czy nie;
 • rolnicy;
 • osoby o zasiłku macierzyńskim niższym niż 1 000 zł;
 • studenci kierunków dziennych i zaocznych.

Świadczenie przyznawane jest rodzicom w przypadku, kiedy jedno z nich nie pracuje oraz żadne z nich nie pobiera zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia. Oznacza to, że na to samo dziecko nie można pobierać obu rodzajów świadczeń.

Pierwszeństwo w otrzymaniu zasiłku zawsze posiada matka dziecka. Ojciec ma prawo do pobierania go w przypadku, kiedy skrócono okres pobierania świadczenia na wniosek matki po wykorzystaniu minimum 14 tygodni od narodzin lub w przypadku śmierci matki oraz porzucenia przez nią dziecka.

Poza rodzicami prawo do zasiłku posiadają prawni opiekunowie dziecka pod warunkiem, że nie jest to zawodowa rodzina zastępcza.

Kosiniakowe – komy przysługuje świadczenie rodzicielskie?

Czym jest kosiniakowe?

Jest to świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000 zł netto, które wypłacane jest po urodzeniu dziecka opiekunowi przez rok. W przypadku wieloraczków okres ten jest odpowiednio zwiększany. Kwota ta nie podlega opodatkowaniu ani oskładkowaniu. Nie jest także zależna od dochodu, dlatego może otrzymać ją każdy, kto należy do określonej grupy docelowej.

Taka forma pomocy jest więc przyznawana na bardzo dobrych warunkach i może stanowić spore wsparcie dla rodziny. Jest to duże udogodnienie zwłaszcza dla osób studiujących, które wcześniej nie mogły liczyć na pomoc finansową w przypadku urodzenia dziecka. Student otrzyma takie świadczenie nawet w przypadku, gdy małżonek pracuje na podstawie umowy.

Kosiniakowe jest także atrakcyjne dla rolników, którzy wcześniej mogli liczyć jedynie na jednorazowy zastrzyk gotówki w wysokości 3 500 zł. Nowe świadczenie sprzyja także przedsiębiorcom. W przypadku kiedy świadczenie macierzyńskie zostało wyliczone dla nich na niższą kwotę, kosianikowe będzie dla nich korzystniejsze i będą mogli z niego skorzystać.

Od kiedy rodzice objęci są świadczeniem?

Jeżeli zasiłek będzie pobierać jedno z rodziców, obowiązuje on od dnia narodzin dziecka.

Kosiniakowe – formalności

Otrzymanie zasiłku wymaga dopełnienia pewnych formalności. Procedury nie są skomplikowane i można załatwić je szybko, bez potrzeby gromadzenia dużej liczby dokumentów.

Kosiniakowe – formalności

Kosiniakowe – wniosek

Pierwszym krokiem do otrzymania świadczenia jest wypełnienie odpowiedniego wniosku. Można otrzymać go w lokalnym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Formularz jest także dostępny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (sprawdź tutaj). Wniosek można wypełnić także online, korzystając z ministerialnego portalu. W takim przypadku potrzebne będzie posiadanie profilu zaufanego lub tzw. podpisu elektronicznego.

W formularzu należy podać podstawowe dane osobowe, które umożliwią instytucji zweryfikowanie prawa do pobierania świadczenia, dlatego nie będziemy musieli gromadzić większej dokumentacji. Wypełniony dokument należy zanieść do regionalnego MOPS-u, a następnie czekać na przyznanie świadczenia.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wypełniony formularz najlepiej jest złożyć w urzędzie do 3 miesięcy od narodzin dziecka. Dzięki temu rodzice otrzymają wyrównanie za poprzednie miesiące. Po upływie tego czasu nie jest to już możliwe, dlatego jeżeli nie chcemy stracić pieniędzy, musimy zadbać o załatwienie sprawy odpowiednio wcześnie.

Kosiniakowe a inne świadczenia

Warto pamiętać, że pomimo tego, że kosiniakowe nie jest opodatkowane, jest ono wliczane do dochodów rodziny. Oznacza to, że w przypadku otrzymywania takiego zasiłku możemy przestać spełniać kryteria dochodowe uprawniające nas do otrzymywania innych świadczeń socjalnych.

Może zdarzyć się tak np. w przypadku studentów pragnących otrzymywać stypendia. W sytuacji, kiedy mamy prawo również do innych zasiłków udzielanych przez opiekę społeczną musimy zdecydować się tylko na jeden z nich:

 • świadczenie rodzicielskie;
 • świadczenie pielęgnacyjne;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego;
 • specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • zasiłek dla opiekuna.

Jeżeli natomiast jesteśmy osobami niepracującymi, w przypadku otrzymywania takiego świadczenia, nie tracimy statusu bezrobotnego. Kwota przyznawana w takim przypadku będzie jednak pomniejszona o wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

Dowiedz się więcej: Zasiłki – wszystko o świadczeniach w Polsce >>

Świadczenia rodzinne – na jakie wsparcie mogą liczyć rodzice?

Kosiniakowe to nie jedyne wsparcie finansowe ze strony państwa, na które mogą liczyć rodzice. Oprócz tego typu świadczenia dostępne są także inne formy pomocy. Wśród nich znajdziemy:

 • becikowe – jest to jednorazowe wsparcie w wysokości 1 000 zł udzielane dla rodzin, w których dochód nie przekracza 1 922 zł netto na osobę. O zasiłek można ubiegać się na 12 miesięcy po urodzeniu dziecka. Podczas składania wniosku należy przedstawić dokumentacje zaświadczającej o dochodach.
 • 500+ – kolejnym świadczeniem dostępnym dla wielu rodzin jest dodatek, który będzie obowiązywał comiesięcznie przez całe dzieciństwo naszej pociechy. W tym przypadku jednak również są pewne ograniczenia. Świadczenie dostępne jest dla wszystkich rodzin, w których pojawia się drugi potomek. W przypadku pierworodnych pod uwagę będzie brane także kryterium dochodowe.
 • inne zasiłki rodzinne – w przypadku, kiedy dochód rodziny na osobę nie przekracza 674 zł, udzielone zostanie wsparcie finansowe. Można liczyć także na zasiłek wychowawczy w wysokości 400 zł, jeżeli jedno z rodziców przebywa na urlopie wychowawczym.

Kosiniakowe to stosunkowo młode świadczenie przyznawane dla rodziców, którzy wcześniej nie mogli liczyć na tak atrakcyjną pomoc finansową po narodzinach dziecka. Warto więc zaznajomić się dokładnie z przepisami i sprawdzić czy również my należymy do grupy mogącej liczyć na taki zasiłek. Formalności nie są skomplikowane i już maksymalnie dwie wizyty w urzędzie wystarczą do tego, by móc cieszyć się dodatkiem do domowego budżetu przez minimum 12 miesięcy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ