ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
06 Kwi, 2016 - 08:00

Jak i kiedy można złożyć korektę PIT

ARTYKUŁ PARTNERA

Każdy, kto złoży w Urzędzie Skarbowym błędnie wypełniony formularz PIT ma prawo do jego korekty. Jak poprawić nieścisłości?

Wypełniającym deklarację podatkową PIT zdarza się popełnić błąd skutkujący zawyżeniem lub zaniżeniem podatku i koniecznością wyjaśnienia zawartych w arkuszu nieścisłości. Jak to zrobić?

Korekta deklaracji PIT

Ustawa z 1997 roku o ordynacji podatkowej daje każdemu z nas możliwość skorygowania złożonej wcześniej deklaracji podatkowej.

Jak złożyć korektę PIT?

 • W momencie, gdy wykryjemy błąd w poprzednio zdanym w Urzędzie Skarbowym formularzu, konieczne będzie wypełnienie od nowa odpowiedniego arkuszu, tym razem zadbawszy o podanie rzetelnych i prawdziwych informacji.
 • Na wypełnianym druku należy zaznaczyć odpowiednie pole, stanowiące o składaniu korekty zeznania.
 • Do składanej korekty dołączyć będziemy musieli pisemne uzasadnienie, podające przyczyny ponownego składania zeznania podatkowego.
 • Korekty dokonujemy na formularzu obowiązującym w roku, za który składamy wyjaśnienie. Pamiętajmy, iż druki często ulegają zmianie z roku na rok – warto potwierdzić aktualność posiadanego druku na stronie Ministerstwa Finansów lub w oddziale Urzędu Skarbowego.
 • Prawo do poprawienia podanych w formularzu PIT danych ulega tymczasowemu zawieszeniu w okresie, gdy prowadzone jest postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa.
 • Po zakończeniu kontroli skarbowej lub postępowania podatkowego, korekta może nadal zostać złożona.
 • W przypadku rozliczeń przez internet, korektę również możemy złożyć elektronicznie. Do korekty dołączyć należy wypełniony załącznik ORD-ZU.
 • Jeśli chcemy poprawić deklarację z lat poprzednich, upewnijmy się, które formularze były dostępne w danym roku przez internet i nie wymagały e-podpisu.

Dlaczego warto dokonać korekty?

Niepoprawne informacje udostępnione Urzędowi Skarbowemu mogą przyczynić się do powstania różnicy między faktycznie przekazaną na konto US kwotą a wartością podatku jaką powinniśmy byli uiścić, gdyby dane nie były błędne.

 • Korekta zeznania może nas uchronić przed ustawową karą za nieścisłości w zeznaniu podatkowym oraz przed oskarżeniem o dokonanie przestępstwa karno skarbowego.
 • Poprawki nanieść należy przed upływem terminu powodującego przedawnienie zobowiązania podatkowego – w przypadku standardowych formularzy PIT-37 jest to okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym minął czas na zapłacenie podatku.
 • Korekta zeznania, podobnie jak pierwsza wersja rozliczenia, przesłana może zostać Urzędowi Skarbowemu drogą pocztową, elektroniczną lub złożona osobiście w oddziale.
 • Niezależnie od sposobu dostarczenia pierwszej deklaracji zasadniczo wybrać możemy dowolną formę złożenia korekty. Sprawdźmy jednak czy w roku, za który składamy korektę, formularz był już dostępny online i czy wymagany był e-podpis.
 • Pamiętajmy, że jeśli wykazany podatek był niższy od rzeczywistego, Urzędowi Skarbowemu zapłacić będziemy musieli nie tylko różnicę, ale i odsetki wynikające ze zwłoki w płatności całkowitej kwoty podatku.
 • Odsetki zostaną obniżone o 25% jeśli zaległości uregulujemy w terminie 7 dni po złożeniu korekty.

Jeśli składając korektę PIT chcielibyśmy przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego musimy pamiętać o tym, by wnieść poprawki przed upływem miesiąca od ostatecznego terminu składania zeznań podatkowych (koniec kwietnia).

Dowiedz się więcej: Progi podatkowe i kwota wolna od podatku >>

Korekta dokonana przez Urząd Skarbowy

Istnieją sytuacje, kiedy urzędnicy samodzielnie dokonują korekt błędów w zeznaniach. Taka sytuacja może zdarzyć się, gdy:

 • dotyczy prostych błędów obliczeniowych,
 • zmiana wysokości zobowiązania wynosi mniej niż 1000 złotych.

Po dokonaniu korekty, podatnik otrzyma poprawnie wypełniony druk do wglądu, od którego może złożyć sprzeciw w terminie do 14 dni.

Urzędnicy mogą również skontaktować się z podatnikiem po znalezieniu błędu i wystosowanie prośby o dokonanie poprawki brakujących lub błędnych informacji.

Pamiętajmy, błąd może przydarzyć się każdemu. Wystarczy jednak nieco rozwagi i przygotowanie odpowiedniej korekty, aby uniknąć problemów.

ZOBACZ ROWNIEŻ