Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
08 Lut, 2019 - 07:39

Konto bankowe dla obcokrajowca w Polsce

Mariola Krzyżak

Coraz więcej osób przyjeżdża pracować i studiować do Polski. Gdzie założyć atrakcyjne konto bankowe i jakie dokumenty będą niezbędne?

Konto bankowe dla obcokrajowca to coraz bardziej popularna usługa oferowana przez polskie banki. Dzisiejsza mobilność zawodowa oraz edukacyjna ma wielki wpływ na usługi banków, które coraz częściej oferują bardzo elastyczne warunki.

Warto jednak pamiętać, że założenie konta bankowego dla cudzoziemca będzie wymagało spełniania nieco większej liczby formalności oraz przedstawienia odpowiednich dokumentów, które będą stanowić zabezpieczenie dla placówki.

Konto bankowe dla obcokrajowca – kto może o nie wnioskować?

Najłatwiejsze procedury zakładania konta czekają w Polsce na obywateli Unii Europejskiej. Jednak również osoby spoza wspólnoty znajdą miejsce, w którym będą mogły otworzyć rachunek.

Dużo większe prawdopodobieństwo pomyślnego założenia konta w banku dla cudzoziemca mają tzw. rezydenci, czyli osoby posiadające stałe zameldowanie na terenie Polski oraz posiadające prawo do stałego lub czasowego pobytu na terenie kraju.

Dowiedz się więcej: Czy obcokrajowiec może założyć konto bankowe w Polsce?

Konto bankowe dla obcokrajowca – wymagane dokumenty

Zasady otwierania rachunku osobistego są określane przez wewnętrzne regulacje banków. W zależności od wybranej placówki finansowej założenie konta bankowego w Polsce dla obcokrajowca będzie wymagało przedstawienia różnych dokumentów.

Bank Millennium

 • W przypadku obywateli Unii Europejskiej do założenia Konta 360º niezbędny będzie jedynie paszport i dowód osobisty.
 • Osoby pochodzące spoza wspólnoty mogą zostać poproszone o:
  – umowę o pracę,
  – legitymację studencką,
  – dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia społecznego i/lub zdrowotnego w Polsce wystawionego przez ZUS/ KRUS,
  – dokument potwierdzający dokonywanie w Polsce rozliczenia podatku od dochodów osobistych (PIT),
  – pismo/ list/ zaświadczenie sporządzone przez pracodawcę lub szkołę/ uczelnię wyższą potwierdzające fakt zatrudnienia lub odbywania w Polsce nauki/studiów,
  – legitymację lub paszport konsularny/dyplomatyczny,
  – kartę stałego pobytu,
  – zezwolenie na pracę.

ING Bank Śląski

 • Wymagany jest aktualny paszport lub dowód osobisty w przypadku obywateli Unii Europejskiej. Potrzebny będzie także numer podatkowy lub ubezpieczenia z kraju rezydencji.

PEKAO S.A.

 • Potrzebna będzie karta pobytu oraz paszport.

mBank

 • Obcokrajowiec będzie poproszony o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz karty pobytu przy zakładaniu mKonta.

Santander Bank Polska

 • Dokumentami, o które zapyta bank w przypadku obywateli Unii Europejskiej, będzie ważny dowód osobisty lub paszport. Jednym z wymaganych dokumentów może być także: umowa o pracę, legitymacja studencka, karta pobytu, potwierdzenie ubezpieczenia, legitymacja/ paszport konsularny, numer podatkowy/ ubezpieczenia.

City Handlowy

 • Do założenia rachunku niezbędny będzie paszport.

Dokumentami, o które może zostać poproszony obcokrajowiec przy zakładaniu rachunku, mogą być także:

 • wiza (w momencie, kiedy pobyt obcokrajowca w Polsce wymaga jej posiadania),
 • karta pobytu, która określa cel przebywania na terenie naszego kraju, na przykład edukacja, szkolenia, praca czy związek małżeński) i przewidywany czas trwania pobytu,
 • numer PESEL.

Dowiedz się więcej: Krok po kroku: Zameldowanie dla cudzoziemca spoza obszaru UE w Polsce

Wymagana dokumentacja może różnić się w zależności od banku oraz od sytuacji jego klienta. Należy być więc przygotowanym na to, że po wstępnej rozmowie zaistnieje potrzeba dodatkowego uzupełnienie niezbędnej dokumentacji.

Uwaga! Jeżeli obcokrajowiec pragnie założyć konto bankowe w celu posiadania produktu oszczędnościowego, musi liczyć się ze skutkami podatkowymi. Fiskus pobierze podatek od odsetek kapitałowych.

Większość rachunków osobistych w naszym kraju posiada zerowe albo niskie oprocentowanie, więc posiadając standardowe konto bankowe, cudzoziemcy nie muszą martwić się podatkami.

Dowiedz się więcej: Krok po kroku: Pesel dla obcokrajowca 

Konto bankowe dla obcokrajowca przez Internet

Banki coraz częściej wychodzą naprzeciw swoim klientom, umożliwiając im zakładanie rachunku osobistego online. Nie jest to jednak popularna praktyka w przypadku obcokrajowców. Banki wymagają bowiem najczęściej przedstawienia specjalnych dokumentów, co wymusza na kliencie złożenie wizyty w jednym z oddziałów. Tutaj często pojawia się także problem bariery językowej. Warto więc szukać placówki, której pracownicy posługują się znanym konsumentowi językiem.

Jednym z banków oferujących zakładanie konta przez Internet jest Millenium. W formularzu znajdziemy zakładkę umożliwiającą zmianę opcji na „obywatel innego kraju“. Zdarza się jednak tak, że także w takim przypadku wizyta w instytucji będzie konieczna.

Dowiedz się więcej: Kredyt dla obcokrajowca w Polsce – czy to możliwe? 

Założenie konta bankowego dla obcokrajowca jest w Polsce możliwe, jednak wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów, które pozwalają placówkom weryfikować wiarygodność potencjalnego klienta. Jeżeli zbierzemy więc całą potrzebną dokumentację, to otworzenie konta dla cudzoziemca nie będzie większym problemem.

ZOBACZ RÓWNIEŻ