Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
19 Maj, 2018 - 01:00

Komornik za długi rodziców – czy długi przechodzą na dzieci?

Mariola Krzyżak

Obciążenie finansowe spowodowane niespłaconymi zobowiązaniami naszych rodziców dla wielu wydaje się sytuacją niemożliwą. Jednak komornik za długi rodziców w niektórych przypadkach może wezwać nas do zapłaty. W jakich sytuacjach dzieci muszą spłacać długi? Jak ustrzec się przed takim problemem?

Spirala długów, nierozsądne decyzje, tarapaty finansowe… Zobowiązania naszych bliskich są bardzo często tematem tabu i zwykle dowiadujemy się o nich w momencie, kiedy do gry wkraczają firmy windykacyjne i komornik. Pomimo tego, że według prawa komornik za długi rodziców nie może obciążać dzieci, nawet dorosłych, istnieją pewne odstępstwa od tej reguły.

Jeżeli więc zdajemy sobie sprawę z problemów finansowych naszych bliskich, to warto zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi prawa windykacji zobowiązań. Dziedziczenie długów lub ich spłacanie za życia rodziców może bowiem dotyczyć wielu z nas. Często bowiem okazuje się, że dopiero działania komornicze uświadamiają nam skalę problemów finansowych, z jakimi przyjdzie się nam zetknąć w niektórych przypadkach.

Komornik za długi rodziców – czy jest się czego obawiać?

Postępowanie egzekucyjne wytyczone przeciwko rodzicom według zasad polskiego prawa nie dotyczy dorosłych dzieci. W przeciwieństwie do współmałżonków potomstwo nie jest objęte wspólnotą majątkową, dlatego też nie ma podstaw do obciążania go zobowiązaniami finansowymi bliskich.

Jeżeli więc nasi rodzice posiadają problemy w spłacie swoich należności, a my nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w umowy, z których w konsekwencji wynikły kłopoty, to nie musimy się nadmiernie martwić o to, że postępowanie będzie dotyczyło także nas.

Istnieje jednak kilka sytuacji, w których dorosłe dzieci będą musiały ponieść konsekwencje złych decyzji rodziców, spłacając ich zobowiązania.

W jakich przypadkach dzieci muszą spłacać długi żyjących rodziców?

Konieczność spłaty zobowiązań finansowych rodziców kojarzymy najczęściej z procederem nazywanym dziedziczeniem długów.

Dowiedz się więcej: Dziedziczenie długów – jak zrzec się spadku? >>

Okazuje się jednak, że istnieje kilka innych przypadków, w których potomkowie dłużników będą wezwani do zapłaty. Kiedy musimy liczyć się z taką możliwością?

Komornik za długi rodziców - w jakich przypadkach?

Komornik za długi rodziców – dziecko poręczycielem lub żyrantem pożyczki

Jednym z najczęstszych przypadków, w których dzieci mogą być zobowiązane do spłaty zadłużenia wobec wierzyciela, jest sytuacja, kiedy podjęły się one poręczenia lub żyrowania pożyczki zaciągniętej przez rodziców.

Dowiedz się więcej: Poręczenie kredytu – na co zwrócić uwagę przed podpisaniem? >>

Zasada ta obowiązuje na podstawie kodeksu cywilnego i dotyczy każdej osoby, także spokrewnionej z pożyczkobiorcą. Jeżeli więc rodzice nie będą w stanie regularnie spłacać zaciągniętych długów, wierzyciel ma prawo do wezwania do zapłaty także poręczyciela.

Warto jednak pamiętać o prawach przysługujących dzieciom, które poręczyły pożyczkę rodziców. W wielu przypadkach dzieje się bowiem tak, że firmy windykacyjne starają się ściągać zobowiązania, które uległy już przedawnieniu. Skarga na czynności komornika może być więc sposobem na dochodzenie swoich praw.

Dowiedz się więcej: Czy żyrant może wycofać poręczenie kredytu? >>

Komornik za długi rodziców w przypadku wspólnego zamieszkania

Egzekwowanie spłaty długów rodziców przez pełnoletnie dzieci może mieć podstawę prawną także w przypadku wspólnego zamieszkiwania potomstwa wraz z bliskimi. Jeżeli zadłużenie dotyczy kwestii czynszu oraz opłat związanych z zajmowanym lokalem, to obciążenie jest współdzielone zarówno na rodziców, jak i ich pełnoletnie dzieci.

Ile może zabrać komornik w takim przypadku? Należy pamiętać, że kwota obciążenia potomków nie może być wyższa niż wysokość opłat przewidzianych na okres, w którym dziecko faktycznie zamieszkiwało lokal.

Nieświadome przejęcie długu rodziców

Kolejną z sytuacji, kiedy komornik za długi rodziców może obciążyć także dzieci jest przypadek, w którym potomstwo nieświadomie przyjmuje darowiznę. Jeżeli wierzyciel uzna, że wartościowy podarunek może być zabezpieczeniem płynnej spłaty długów, może dochodzić swoich praw także wobec obdarowanego potomstwa.

Komornik w Polsce może zażądać uznania aktu darowizny za bezskuteczny. Jeżeli więc istnieje podejrzenie, że rodzic może zostać objęty egzekucją komorniczą to przed przyjęciem darowizny warto upewnić się, że wartościowy podarunek nie przyniesie nam więcej strat niż korzyści.

Dowiedz się więcej: Zadłużone mieszkanie otrzymane w spadku – co robić? >>

Komornik za długi rodziców po ich śmierci

Dziedziczenie długów jest najczęstszym przypadkiem, w którym dzieci muszą ponieść konsekwencje złych decyzji swoich rodziców. Bardzo często w mediach pojawiają się informacje donoszące o obciążeniu wielkimi sumami potomstwa.

Spadek po naszych przodkach dotyczy bowiem nie tylko wartości materialnych, ale także długów i należy mieć to na uwadze zwłaszcza w przypadku, kiedy mamy podejrzenie co do kłopotów finansowych, z którymi mogli borykać się nasi rodzice.

Komornik ma bowiem prawo do egzekwowania wierzytelności także od osób, które po śmierci dłużników przejmują prawa do rozporządzania ich majątkiem. Warto więc mieć świadomość przysługujących nam praw, które mogą okazać się niezbędne do pozytywnego zakończenia procedur związanych ze ściąganiem wierzytelności.

Komornik za długi rodziców po ich śmierci

Jak uniknąć dziedziczenia długów rodziców?

Polskie prawo przewiduje możliwość odrzucenia spadku. Oznacza to, że jeżeli wiemy lub przypuszczamy, że spadek obejmuje nie tylko wartościowe rzeczy, ale także długi, to możemy odmówić przyjęcia takiej należności.

Jeżeli bowiem zdecydujemy się inaczej, to zostaniemy objęci postępowaniem komorniczym. By taka sytuacja nie miała miejsca, musimy w terminie do 6 miesięcy od daty śmierci rodzica złożyć w sądzie lub u notariusza oświadczenie, w którym rezygnujemy z przyjęcia spadku. W przypadku, kiedy nie wykonamy żadnych kroków, automatycznie spadek wraz z długami staje się naszą własnością.

Inną możliwością uniknięcia kłopotów po śmierci rodziców jest zawarcie jeszcze za ich życia umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia. Dzięki temu unikniemy odziedziczenia spadku w automatyczny sposób w przypadku nie złożenia właściwego oświadczenia w odpowiednim czasie po wystąpieniu zgonu.

Najczęściej taka procedura dotyczy osób, które doskonale zdają sobie sprawę z dużych długów rodziców i chcą mieć pewność, że nie zostaną nimi obciążone. Jeżeli więc mamy taką pewność to warto zabezpieczyć na ewentualność dziedziczenia także swoje dzieci, czyli wnuki dłużników. Jeżeli bowiem my jesteśmy zwolnieni z przyjęcia spadku, to przechodzi on automatycznie na kolejne pokolenia.

Ostatnią z opcji pozwalających na częściowe uniknięcie spłaty długów jest przyjęcie spadku z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza. W takim przypadku będziemy musieli płacić zobowiązania finansowe jedynie do wysokości stanu czynnego odziedziczonego majątku.

Aby taka możliwość była dla nas korzystna musimy mieć pewność, że majątek przewyższa wysokość długów. Dzięki temu po spłacie wierzycieli będziemy mogli w dowolny sposób rozporządzać pozostałą częścią spadku.

Dowiedz się więcej: Umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy – czy to możliwe? >>

Problemy finansowe naszych bliskich w pewnej mierze mogą dotyczyć także nas. Nie tylko w warstwie emocjonalnej, ale także praktycznej. Komornik za długi rodziców może bowiem egzekwować spłatę wierzytelności z naszych środków.

Musimy być więc przygotowani na taką ewentualność, znając swoje prawa i obowiązki, by w przyszłości móc uniknąć problemów będących konsekwencją złych decyzji naszych bliskich.

Polskie prawo daje nam pewne możliwości uchylenia się od spłaty zobowiązań nie zaciąganych bezpośrednio przez nas. Jeżeli więc mamy podejrzenie, że długi naszych rodziców opiewają na pokaźne kwoty, to warto odpowiednio wcześniej dysponować wiedzą, którą we właściwym momencie będzie można wykorzystać na własną korzyść.

Pamiętajmy także o odpowiednim zabezpieczeniu naszych dzieci, gdyż w przypadku dziedziczenia długów konsekwencje mogą dotyczyć także ich.

ZOBACZ RÓWNIEŻ