ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
27 Mar, 2017 - 17:00

Kiedy mogę otrzymać zwrot podatku?

ARTYKUŁ PARTNERA

Każdego roku podatnicy próbują obniżyć kwotę oddawanych fiskusowi pieniędzy. Komu przysługuje zwrot podatku po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym?

Z fiskusem, chcąc nie chcąc, rozliczyć musi się każdy. Obowiązek złożenia PITu w Urzędzie Skarbowym dotyczy nawet tych, których dochody w danym roku podatkowym nie wyniosły więcej niż 3091 złotych, a więc nie przekroczyły kwoty ustawowo zwalniającej z konieczności odprowadzenia podatku dochodowego.

Niektórych z nas czeka jednak miła niespodzianka – wypłacany w terminie trzech miesięcy od momentu złożenia deklaracji zwrot nadpłaconego podatku. Kiedy mamy do niego prawo? Komu przysługuje?

Zwrot podatku za nadpłatę

Nadpłacony podatek wynika bezpośrednio z procedury naliczania i pobierania podatków w formie zaliczkowej. Niezwykle rzadko zdarza się, by metoda obliczania zaliczkowej kwoty podatku i formuła pozwalająca wyznaczyć ostateczną jego wysokość dały pokrywające się w skali 1:1 wyniki.

Nadpłatę otrzymamy więc zawsze wtedy, gdy pobrana od nas metodą zaliczki kwota podatku okaże się wyższa od faktycznej sumy podatków wyliczonej dla nas dzięki ostatecznemu wzorowi.

Różnice wynikają najczęściej z faktu wyliczania zaliczek w oparciu o stopień skali podatkowej przeznaczony dla wyższego niż rzeczywisty progu dochodów oraz z uwagi na istnienie kwoty wolnej od podatku.

Dowiedz się więcej: Czy komornik może zająć zwrot podatku – wyjaśniamy >>

Kwota wolna od podatku i ulgi

Zwrot podatku otrzyma również każda osoba, której dochody nie przekroczyły 3091 złotych w skali roku. Wyznaczana ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota wolna od podatku nie zwalnia z obowiązku rozliczenia z Urzędem Skarbowym, wiąże się jednak z brakiem konieczności zapłaty podatku dochodowego. Wszystkie pobrane zaliczki w roku podatkowym zostaną podatnikowi zwrócone.

Na zwrot podatku mogą liczyć również ci, którym przysługują ulgi i odliczenia, takie jak:

  • ulga rodzinna na dzieci – odpis w wysokości 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie dziecko oraz 2700 zł na czwarte i każde kolejne dziecko. Rodzice tylko jednego dziecka muszą pamiętać, że ulga przysługuje jedynie w przypadku, gdy łączny dochód w roku podatkowym nie przekroczył 112 tys. zł.
  • ulga rehabilitacyjna – wydatki nielimitowane można odliczyć w całości, a limitowane do określonej kwoty.
  • ulga na Internet – za poniesione wydatki do 760 zł. Nie uwzględnia się jednak kosztów zakupu modemu/routera – liczą się wydatki bezpośrednio związane z użytkowaniem sieci. Należy zachować faktury jako dowód.
  • Krwiodawstwo, darowizny kościelne i na organizacje społeczne – odliczenie do 6% dochodu podatnika.
  • Ulga na leki – wydatki na leki minus 100 zł, za każdy miesiąc. Konieczne potwierdzenie przez lekarza specjalistę stosowania tych leków.

W zależności od ich wysokości i rodzaju Urząd Skarbowy może wypłacić nam naprawdę konkretną sumę zwrotu. Pamiętać należy jednak o tym, że w przypadku wielu ulg obowiązują również limity, ograniczające naszą możliwość odliczania kwot nadwyżek.

Nie zapominajmy jednak i o tym, że zaliczkowa forma naliczania podatku może zaowocować niedopłatą. Sytuacja taka może nastąpić w przypadku, kiedy weszliśmy w drugi próg podatkowy (32%), a zaliczka została naliczona wedle progu pierwszego.Wtedy to Urząd Skarbowy upomni się o pieniądze.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: