Anna Nowak
Anna Nowak
20 Mar, 2017 - 17:54
Kiedy, jak i gdzie złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego

Kiedy, jak i gdzie złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego

Anna Nowak

Jak złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego? Jaką fotografię dołączyć i jak dowiedzieć się czy dokument można już odebrać? Wszystko, co warto wiedzieć.

Bez ważnego dowodu osobistego trudne jest załatwienie jakiejkolwiek sprawy w urzędach lub bankach, a za jego brak policjant może wystawić mandat lub zatrzymać nieszczęśnika na 24 godziny w celu potwierdzenia tożsamości. To tylko niektóre argumenty przemawiające za posiadaniem ważnego dowodu osobistego. Zatem, w jakich okolicznościach wniosek o wydanie dowodu osobistego staje się koniecznością i jak sprawnie załatwić formalności?

Kiedy należy złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego

Dowód osobisty jest obowiązkowy z chwilą ukończenia 18 lat. Jest też wymagany, gdy osoba niepełnoletnia wyjeżdża za granicę, do krajów, w których nie jest wymagany paszport. Wówczas występujemy o wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy. Dokument ten jest jednak ważny tylko przez 10 lat od daty wydania, a w przypadku dzieci – przez 5 lat od tej daty. Po tym terminie czeka nas wymiana dowodu osobistego, należy więc złożyć wniosek o wydanie kolejnego dokumentu. Tak samo trzeba postąpić w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia dowodu. Nowy dowód osobisty nie jest natomiast potrzebny w przypadku zmiany adresu zameldowania lub zmiany nazwy urzędu, który wydał dowód.

Wniosek o dowód osobisty składamy w przypadku:

  • ukończenia 18-tego roku życia,
  • wyjazdu za granicę do krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w przypadku osób nieletnich),
  • utraty ważności dokumentu (co najmniej 30 dni przed upływem ważności),
  • zmiany danych na obecnym dowodzie takich jak zmiana nazwiska (jak najszybciej),
  • zmiany wyglądu, która utrudnia lub uniemożliwia identyfikację (jak najszybciej),
  • utraty lub zniszczenia dowodu osobistego (jak najszybciej).

Zdjęcie do dowodu osobistego

Zanim wypełnimy wniosek o wydanie dowodu osobistego, musimy zrobić sobie dość szczególną fotografię. Wymagane są zdjęcia w jednej z dwóch niżej opisanych form:

  • w postaci papierowej – w kolorze, o wymiarach 35 mm (szerokość) na 45 mm (wysokość),
  • w formie elektronicznej – w kolorze, o rozdzielczości co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości maksymalnie 2,5 MB.

Do zdjęcia nie możemy pozować w nakryciu głowy (chyba, że nakazuje nam to religia), w ciemnych okularach lub z przedmiotami, które mogą przesłonić twarz i utrudnić identyfikację.

Zdjęcie musi przedstawiać całą, niepochyloną w żadną stronę głowę. Grzywka nie może nachodzić na brwi, wzrok musi być skierowany centralnie, a twarz powinna mieć naturalny wyraz, co oznacza, że nie wolno się uśmiechać.

wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wyrobienie dowodu osobistego – formalności

O dowód osobisty możemy wnioskować osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy, przez internet lub poza urzędem (w wyjątkowych sytuacjach). Wybór urzędu, w którym złożymy wniosek jest o tyle istotny, że nowy dowód można odebrać tylko w tym urzędzie, w żadnym innym.

Formalności w urzędzie

Do urzędu miasta lub gminy należy udać się ze zdjęciem w formie papierowej oraz dotychczasowym dowodem osobistym (jeśli nie został utracony) lub z ważnym paszportem. Osoby, które otrzymały polskie obywatelstwo powinny dostarczyć do urzędu dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Najważniejszy jest jednak wniosek o wydanie dowodu osobistego. Ten możemy wypełnić w domu, korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej (dostępny tutaj) lub na miejscu, w urzędzie. Wniosek zawiera wyłącznie podstawowe dane personalne, dlatego można wypełnić go bez trudu, pod warunkiem wszakże, że znamy swój numer PESEL.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego przez internet

O dowód osobisty można występować również za pośrednictwem internetu. Z tej opcji mogą skorzystać tylko ci, którzy posiadają profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Wniosek składamy tutaj.

Należy mieć przygotowane dane do logowania oraz plik ze zdjęciem. Całość trwa kilka minut. We wniosku należy wskazać urząd, w którym odbierzemy dowód, warto zatem przemyśleć tę kwestię wcześniej.

Wniosek o dowód osobisty składany poza urzędem

Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą osobiście pojawić się w urzędzie (np. z powodu długotrwałej choroby, czy niepełnosprawności) mogą skorzystać z wyjątkowej możliwości – wizyty urzędnika w domu. W tym celu należy skontaktować się z urzędem. Jeśli powody rzeczywiście są istotne, urzędnik ułatwi cały proces wnioskowania o dowód osobisty, włącznie z odbiorem niezbędnych dokumentów.

Odbiór dowodu osobistego

Po przekazaniu wniosku o dowód osobisty otrzymamy potwierdzenie złożenia dokumentu. Dzięki nadanemu numerowi bardzo łatwo można sprawdzić, czy dowód jest już gotowy do odebrania na stronie internetowej (sprawdź tutaj).

Na nowy dowód osobisty powinniśmy czekać nie dłużej niż 30 dni, choć w szczególnych przypadkach termin ten może być nieco dłuższy.

Dokument odbieramy osobiście w tym samym urzędzie, w którym składaliśmy wniosek o jego wydanie (lub który wskazaliśmy w internetowym wniosku). Należy wówczas mieć przy sobie dotychczasowy dowód osobisty (jeśli nie został utracony) lub ważny paszport. Osoby, które otrzymały polskie obywatelstwo powinny mieć ze sobą dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

ZOBACZ RÓWNIEŻ