ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
21 Gru, 2017 - 00:30
Kasy fiskalne Online Ready od 2018 roku

Kasy fiskalne Online Ready od 2018 roku

ARTYKUŁ PARTNERA

Z początkiem 2018 roku stare modele kas fiskalnych będą musiały zostać wymienione na nowe modele – kasy fiskalne Online Ready.Dowiedz się, jak zmieni się prawo fiskalne.

Wraz z początkiem 2018 roku następuje znaczna zmiana w prawie fiskalnym. Ustawodawca zdecydował, iż dotychczas używane modele będą musiały być wymienione na nowe urządzenia – kasy fiskalne Online Ready. Pozwolą one na automatyczne wysyłanie wszystkich transakcji handlowych do centralnego systemu informatycznego Ministerstwa Finansów – Centralnego Repozytorium Kas (CRK) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Podstawa prawna

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach z dnia 18 września 2017 roku zakłada wdrożenie nowych kas fiskalnych. Najprawdopodobniej przepisy te wejdą w życie jeszcze w 2018 roku.

Ministerstwo Finansów zakłada, że do końca 2020 roku wszystkie działające w polskich firmach kasy fiskalne, czyli ponad 1,8 mln urządzeń, będą musiały zostać połączone z centralnym systemem administracji podatkowej. Dla newralgicznych, według ustawodawcy, branż wprowadzono obowiązkowe terminy na wymianę kas.

  • Do 1 stycznia 2019 nowe urządzenia muszą znaleźć się w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą paliw oraz świadczących usługi wulkanizacyjne i motoryzacyjne.
  • 1 lipca 2019 r. jest terminem dla branż usług budowlanych i gastronomicznych.
  • 1 stycznia 2020 r. z kolei to maksymalny czas na to, by nowe kasy fiskalne zakupiły firmy świadczące usługi fitness, kosmetyczne i kosmetologiczne, fryzjerskie, a także usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

Jak widać, w ciągu 5 lat wszystkie kasy fiskalne będą już funkcjonować według nowych zasad.

Projekt zakłada, że urządzenia fiskalne z papierową kopią paragonów mają być sprzedawane do końca 2018 roku, a modele z kopią elektroniczną do końca 2022 roku.

Nowe funkcjonalności

Nowe kasy fiskalne mają przede wszystkim łączyć się online z głównym serwerem znajdującym się w Ministerstwie Finansów. Zmianą jest także przypisanie każdego urządzenia do konkretnego podatnika. Jego dane będą umieszczone w module fiskalnym.

Wprowadzenie nowych kas fiskalnych to także popularyzacja e-paragonów, które będą funkcjonowały równolegle ze zwykłymi, papierowymi potwierdzeniami sprzedaży. Wgląd do e-paragonów mają mieć również płatnicy gotówkowi, a będzie to możliwe dzięki nadanemu im przez system unikalnego kodu nabywcy.

Kolejną zmianą i równocześnie udogodnieniem jest połączenie funkcji kasy i terminalu płatniczego. To rozwiązanie z pewnością usprawni obsługę klientów – sprawi, że będzie ona szybsza i wygodniejsza.

Cel zmian

Wprowadzenie nowych kas fiskalnych ma na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego i walkę z szarą strefą. Co więcej, zmiany te mają poprawić ściągalności podatków, a tym samym zwiększyć dochody z VAT.

Jak pokazują przykłady innych krajów, jest to możliwe. Wstępne szacunki mówią, iż wdrożenie około miliona nowych kas fiskalnych może wygenerować dodatkowe wpływy z podatku VAT na poziomie 2,8 mld złotych rocznie. Natomiast w połączeniu z wpływami z podatków dochodowych oraz poprawieniem efektywności kontroli budżet może zostać zwiększony o ponad 6,8 mld złotych.

Wprowadzenie rejestru paragonów będzie korzystne nie tylko dla budżetu państwa, ale również dla przedsiębiorców (pomimo poniesionych kosztów wymiany kas). Przede wszystkim, rejestr dowodów sprzedaży wpłynie na ograniczenie nieuczciwej konkurencji. Nowy system i zasady mają na celu eliminowanie bądź utrudnianie obchodzenia przepisów.

Zakup nowej kasy

Wraz z wprowadzaniem projektu zmian firmy rozpoczęły produkcję kas fiskalnych przystosowanych do nowych wymogów. Wśród producentów takich urządzeń znajdują się Elzab oraz Novitus. Kasy fiskalne, odpowiadające nowemu prawu można zakupić online, między innymi na stronie www.sas24.pl.

Te nowoczesne urządzenia różnią się w obsłudze od klasycznych kas. Ich użytkowanie przypomina obsługę smartfonów. Producenci już przygotowali liczne promocje, które mają zachęcić do wcześniejszego zakupu kas nowej generacji. Co więcej, Elzab oraz Novitus utworzyły programy, które mają ułatwić dostosowywanie prowadzonej działalności do wprowadzanych zmian.

Konieczność wymiany kas najbardziej dotknie podatników małych i średnich przedsiębiorstw. Koszty z tym związane mogą odczuć także ich klienci. Jednakże zmiany w prawie dotyczącym urządzeń fiskalnych niosą ze sobą duże korzyści nie tylko dla budżetu Państwa, ale także dla przedsiębiorców.