Mateusz Baj
Mateusz Baj
25 Wrz, 2017 - 04:00
Dla kogo karta podatkowa to dobre rozwiązanie

Dla kogo karta podatkowa to dobre rozwiązanie

Mateusz Baj

Karta podatkowa to dobra propozycja dla osób samozatrudnionych i prowadzących małe, kilkuosobowe firmy. Jej zaletą jest przede wszystkim prostota.

Karta podatkowa to ciekawa propozycja dla małych firm oraz osób samozatrudnionych. Zaletą tej formy opodatkowania jest jej prosta konstrukcja oraz jednolita, comiesięczna stawka podatku, niezależna od uzyskiwanego dochodu.

Kto może wnioskować o kartę podatkową

Kto może wnioskować o opodatkowanie podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej? Przede wszystkim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnieni) oraz mikroprzedsiębiorcy (w tym także firmy prowadzone w formie spółek cywilnych).

Dowiedz się więcej: Rodzaje przedsiębiorstw w Polsce >>

Jednak nie każda działalność może być opodatkowana w formie karty podatkowej. Szczegółowy wykaz działalności, które mogą być opodatkowane w tej formie, znajduje się w tabelach nr 3 i 4, które stanowią załącznik do Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (sprawdź tutaj).

W skrócie można powiedzieć, że kartą – z zastrzeżeniami, o których będzie jeszcze mowa – może być opodatkowana następująca działalność:

 • działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa;
 • handel detaliczny art. spożywczymi i niespożywczymi;
 • punkty gastronomiczne;
 • usługi transportowe;
 • usługi weterynaryjne i w zakresie ochrony zdrowia;
 • usługi rozrywkowe;
 • sprzedaż domowych posiłków;
 • usługi edukacyjne i opieka domowa nad dziećmi i chorymi.

Jakie kryteria trzeba spełnić

Podatnicy, którzy chcą co miesiąc rozliczać się z fiskusem w formie karty podatkowej, muszą złożyć w urzędzie skarbowym odpowiedni wniosek. Składa się go na formularzu PIT-16, który można pobrać tutaj.

Aby skorzystać z tej formy rozliczenia, oprócz złożenia wspomnianego wyżej wniosku, podatnik musi spełniać dodatkowo następujące kryteria:

 • nie korzystać z usług osób innych niż zatrudnione przez siebie na podstawie umowy o pracę ani z usług innych przedsiębiorstw i zakładów (nie dotyczy to korzystania z usług specjalistycznych);
 • nie prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie;
 • nie wytwarzać wyrobów objętych akcyzą.

Jakie są stawki karty podatkowej

Stawki karty podatkowej są określane kwotowo (a nie procentowo, co odróżnia kartę od innych podatków). Ich wysokość jest niezależna od dochodów i kosztów uzyskania przychodu, i ustalana w drodze indywidualnej decyzji przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Stawki karty podatkowej są co roku waloryzowane.

Naczelnik urzędu skarbowego, ustalając stawki karty podatkowej, bierze pod uwagę trzy kryteria:

 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • liczbę zatrudnianych pracowników,
 • liczbę mieszkańców miejscowości, w której działa firma.

Oczywiście, im większa miejscowość i im więcej firma zatrudnia pracowników, tym stawka będzie wyższa.

Kiedy płacimy podatek

Podatnicy rozliczający się przy pomocy karty podatkowej, płacą podatek do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątkiem jest podatek za grudzień, który należy uiścić do 28 dnia tego miesiąca.

Warto pamiętać o tym, że należność podatkową z tytułu opodatkowania kartą pomniejsza się o zapłaconą składkę zdrowotną (7,75 procent podstawy wymiaru). Zmniejszenie wymiaru podatku przysługuje także z racji przerwy w prowadzeniu działalności (minimum 10-dniowej) lub z powodu jej zawieszenia (obniżenie to następuje proporcjonalnie za każdy dzień takiego okresu przestoju).

Dla kogo karta podatkowa

Karta podatkowa może być ciekawą propozycją podatkową dla małych firm i osób rozpoczynających dopiero działalność gospodarczą. Jej zaletą jest prostota oraz fakt, że w góry wiemy, jaki podatek będziemy musieli w danym roku płacić. Wadą jest to, że daninę dla fiskusa będziemy musieli uiścić także wówczas, gdy nasza firma przynosi straty.

ZOBACZ RÓWNIEŻ