Michał Nielub
Michał Nielub
30 Sty, 2019 - 07:40
Jak zapłacić mandat?

Jak zapłacić mandat?

Michał Nielub

Rezultat nieostrożności, nieprzyjemna konieczność, często wynik brawury – mandat karny. Jak zapłacić mandat i o czym pamiętać przed jego przyjęciem?

Mandat karny wystawiany jest w konsekwencji popełnienia wykroczeń, m.in. drogowych. Warto zaznaczyć, że tryb postępowania dotyczącego mandatów karnych uregulowany jest ustawą z dnia 24.08.2001 roku w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczeniach.

Od 1 stycznia 2016 roku nastąpiła jednak zmiana w przepisach, w ramach której należności za mandaty kredytowe i zaoczne powinny trafiać bezpośrednio na konto Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (sprawdź tutaj). W 2017 roku miała miejsce kolejna nowelizacja, która poszerza możliwości zapłaty za wystawiony mandat karny o płatność kartą płatniczą na miejscu zdarzenia. Z kolei od 2019 roku wydłuża się termin płatności niektórych mandatów. Jak zapłacić mandat? Podpowiadamy, jakie mamy możliwości.

Mandat karny i jego rodzaje

Ustawodawca przewidział funkcjonowanie trzech rodzajów mandatów. W Kodeksie postępowania w sprawach wykroczeniowych wyodrębnia się następujące formy:

 1. Mandat kredytowany, czyli taki, który otrzymujemy bezpośrednio od policjantów za pokwitowaniem odbioru. Mamy do czynienia z tym dokumentem, kiedy zgadzamy się na jego przyjęcie i tym samym wyrażamy akceptację na przyjęcie winy. Jeżeli nie zapłacimy grzywny w wyznaczonym terminie, narażeni jesteśmy na postępowanie egzekucyjne.
 2. Mandat gotówkowy, czyli taki, który opłaca się na miejscu, bezpośrednio po jego otrzymaniu. W naszym kraju wydawany jest tylko osobom, które tymczasowo przebywają w Polsce i nie mają stałego zameldowania.
 3. Mandat zaoczny, czyli dokument, który wysłany jest drogą pocztową w momencie, kiedy ukarany nie był obecny bezpośrednio w czasie stwierdzenia wykroczenia. Jeżeli nie opłacimy mandatu, automatycznie ryzykujemy skierowaniem sprawy do sądu.

Mandat karny dla cudzoziemca i obywatela RP – formy płatności

Ustawodawca, określający rodzaje mandatów, sprecyzował również kto może korzystać z różnych form płatności. Mandat karny kredytowany i zaoczny może zostać nałożony na obywatela Polski. Nie może on jednak skorzystać z formy zapłaty gotówką na miejscu.

Z kolei obcokrajowiec zobowiązany jest, aby wystawiony mandat karny ​opłacić na miejscu.​​ Jak wynika z ​art. 98 § 1 pkt 1) oraz § 2. Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,​ mandat karny płatny na miejscu może być wystawiony tylko osobie, która czasowo przebywa na terytorium Rzeczypospolitej. Chociaż ustawa precyzuje, że grzywna musi zostać opłacona w chwili jej wystawienia przez funkcjonariusza, to brak wytycznych dotyczących tego, czy obcokrajowcy mogą tego dokonać przy użyciu karty płatniczej.

Dowiedz się więcej: Wymiana opon – praktyczny przewodnik

Mandat karny – płatność kartą od 2018 roku

W wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczeniach od początku 2018 roku mandat karny można opłacić w radiowozie za pomocą karty płatniczej. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy na wykroczeniu złapie nas drogówka. Płatność możliwa jest kartą płatniczą (musi być ona podpisana) lub aplikacją Blik.

MSWiA w lutym 2018 roku wyposażyła już jednostki policji oraz pojazdy ITD w terminale kart płatniczych. W sumie zakupiono 2 tysiące czytników, dzięki którym możemy zapłacić za mandat od razu po jego wystawieniu.

Dowiedz się więcej: Punkty karne: aktualny taryfikator mandatów

Cel nowelizacji

Nowelizacja ma na celu ułatwienie opłacenia nałożonego mandatu karnego przez cudzoziemców. W świetle dotychczasowego prawa, kierowca będący cudzoziemcem do tej pory miał możliwość wyłącznie zapłaty gotówkowej. Niekiedy było to utrudnione. Jeżeli taka osoba nie dysponowała polską walutą, funkcjonariusz miał obowiązek dowieźć go do najbliższego bankomatu. Największe trudności pojawiały się w momencie, gdy cudzoziemiec kierował pojazdem ciężarowym i nie zawsze istniała możliwość bezpiecznego zaparkowania takiego auta.

Z nowelizacji skorzystają również obywatele Polski. Dotychczas nie mieli oni możliwości, aby wystawiony mandat karny opłacić gotówką na miejscu zdarzenia. Taka forma przewidziana była wyłącznie dla cudzoziemców. W świetle nowelizacji przepisów, płatność kartą jest obecnie traktowana tak samo, jak przelew bankowy, w związku z powyższym rozszerzeniu ulegną formy płatności dla Polaków.

Dowiedz się więcej: Zakaz postoju i zakaz parkowania – ile zapłacimy za mandat?

Zmiana terminu płatności mandatu od 2019

Z początkiem 2019 roku wchodzi w życiu kolejna nowelizacja, którą uchwalono jeszcze w listopadzie 2018 roku. Do największych zmian należy zaliczyć wydłużenie terminu płatności za mandat zaoczny. Dotychczas ukarany musiał rozliczyć się w terminie siedmiu dni, a od tego roku czas ten został wydłużony do czternastu dni.

Zgodnie z art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, utrzymany został termin 7 dni na zapłatę wystawionego mandatu kredytowanego. Okres, w którym należy uregulować należność, liczony jest od momentu pokwitowania odbioru przez sprawcę.

Planowane zmiany w 2019 roku

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pracuje nad projektem, który przewiduje również możliwość ukarania kierowców za tzw. „jazdę na zderzaku”. Jak wykazano w 2018 roku, większość zdarzeń drogowych dotyczyła uderzeń tylnych w wyniku których cierpiało ok. 70 osób rocznie. Z tego powodu polski resort infrastruktury zdecydował się na zdefiniowanie minimalnej odległości pomiędzy pojazdami. Trwają jeszcze dyskusje na temat tego, jaką odległość przyjąć za bezpieczną.

Do ważniejszych zmian, które mogą wejść w życie w 2019 roku należy zaliczyć jeszcze zaliczenie apteczki jako obowiązkowego wyposażenia samochodu. Przy aktualnie obowiązujących przepisach – na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku – obowiązek posiadania apteczki dotyczy wyłącznie: autobusów, taksówek, niektórych ciężarówek oraz pojazdów służących do nauki jazdy.

Jak zapłacić mandat?

Mandaty kredytowane powinny być opłacane na oryginalnych formularzach (odcinki A i B) w dowolnej placówce pocztowej, w banku, a także w formie przelewu bankowego.

Dowiedz się więcej: Jak wypełnić polecenie przelewu?

Jak zapłacić mandat przez Internet przelewem?

Mamy również możliwość zapłaty za otrzymany mandat przez internet. Kiedy decydujemy się zapłacić mandat przelewem elektronicznym, pamiętajmy o tym, aby podać następujące informacje:

 • Numer rachunku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (sprawdź tutaj):
  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000
 • Adres:
  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole
 • Jako tytuł przelewu należy podać serię i numer mandatu

Dowiedz się więcej:  Jak zapłacić mandat przez internet

Mandat przez Pocztę Polską

Istnieje również możliwość, by za mandat zapłacić za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wystarczy wejść pod ten link, wypełnić niezbędne pola, a następnie wybrać formę płatności. Dostępne są: płatność poprzez Blik, za pomocą karty kredytowej lub poprzez tradycyjny przelew online.

Mandat na raty?

Czy możemy zapłacić mandat karny w częściach?

Okazuje się, że tak. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, w którym określimy należność i rodzaj ulgi, która nam przysługuje. Oprócz rozłożenia na raty możemy ubiegać się również o umorzenie mandatu lub odroczenie terminu płatności. Wnioski rozpatruje Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.

Ważne, aby zaproponować kwoty, daty spłat oraz odpowiednie uzasadnienie. Wspomniany wniosek powinien posiadać wyjaśnienie, dlaczego jednorazowa spłata nie jest w naszym przypadku możliwa.

Dowiedz się więcej: Jak zapłacić mandat przez internet

Warto także dołączyć załączniki, na przykład:

 • jeżeli studiujemy dziennie – dodajmy kserokopię legitymacji studenckiej,
 • jeśli uczymy się – warto dołączyć zaświadczenie ze szkoły,
 • momencie otrzymywania emerytury czy renty – dokument, który poświadczy wysokość świadczeń.

Dowiedz się więcej: Mandat za złe parkowanie: płacić czy nie?

Jak zapłacić mandat? - krok po kroku

Jakie są obowiązki funkcjonariusza, który wystawia mandat?

Pamiętajmy o tym, że każdy wystawiający mandat ma obowiązek określenia wysokości kary, a także dokładnego opisania wykroczenia. Musi również wyraźnie odwołać się do konkretnych przepisów prawa, z których wynikają okoliczności nałożenia mandatu. Bardzo istotnym jest poinformowanie sprawcy o możliwości odmowy przyjęcia mandatu i jej potencjalnych skutkach prawnych.

Jeżeli nie zgadzamy się z domniemanym zarzutem, mamy prawo odmowy przyjęcia mandatu. Musimy również pamiętać, że policjant na wyraźne życzenie kierowcy ma obowiązek się wylegitymować. Nie może odmówić takiej czynności, gdyż z mocy prawa jest funkcjonariuszem publicznym, zaś wylegitymowanie się gwarantują regulacje prawne z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Termin płatności mandatu

Ważne, aby dokonać płatności w wyznaczonym terminie. Nasza rada: Przezorny zawsze ubezpieczony – na wszelki wypadek, radzimy zachować dowód przelewu.

Dowiedz się więcej: Przedawnienie mandatu

Mandat karny nie należy do najprzyjemniejszych obowiązków. Jednak w sytuacji popełnienia wykroczenia drogowego, zobowiązani jesteśmy do opłacenia wystawionej kary. Ustawodawca przewidział, że mandat karny może zostać wystawiony w trzech formach, jako: kredytowany, zaoczny oraz gotówkowy. Dzięki zmianom w przepisach mamy dzisiaj o wiele więcej możliwości zapłaty mandatu. Możemy to zrobić np. od razu w radiowozie za pomocą karty płatniczej bądź w terminie późniejszym przez Internet.

ZOBACZ RÓWNIEŻ