Katarzyna Zet
Katarzyna Zet
05 Sie, 2018 - 01:00

Jak założyć firmę mając komornika?

Katarzyna Zet

Dowiedz się, jak założyć firmę mając komornika, by móc bez przeszkód prowadzić działalność i uniknąć zajęcia majątku firmy.

Posiadanie zadłużenia objętego postępowaniem egzekucyjnym u komornika jest bardzo uciążliwe dla dłużnika, ponieważ wiąże się z zajęciem konta bankowego, wynagrodzenia za pracę, a nierzadko także majątku ruchomego i nieruchomości.

Wielu dłużników będących w takiej sytuacji rozważa założenie własnej firmy, choćby w celu zwiększenia swoich dochodów i tym samym zwiększenia możliwości spłaty długów. Poniżej wyjaśniamy, jak założyć firmę mając komornika, by postępowanie egzekucyjne nie wpłynęło negatywnie na działalność gospodarczą.

Kwestie formalne: czy można założyć firmę mając komornika?

Zanim przejdziemy do kwestii, jak założyć firmę mając komornika, warto wiedzieć, czy w ogóle jest to możliwe. Otóż z formalnego punktu widzenia nie ma żadnych przepisów, które by zabraniały zakładania działalności gospodarczej osobom, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne.

Istnieje jednak coś takiego jak sądowy zakaz prowadzenia działalności. Może być on wydany przez sąd np. w stosunku do dłużników, którzy prowadząc działalność gospodarczą lub pełniąc funkcję zarządczą w spółce, nie dopełnili ciążącego na nich obowiązku złożenia w odpowiednim terminie wniosku o upadłość firmy. Zakaz taki może być wydany przez sąd na okres od 1 do nawet 10 lat.

Jeżeli dana osoba nie ma takiego sądowego zakazu prowadzenia działalności, może bez przeszkód w trakcie toczącego się przeciwko niej postępowania komorniczego założyć firmę np. jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę np. z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dowiedz się więcej: Działalność gospodarcza – to musisz wiedzieć >>

Ryzykowna jednoosobowa działalność gospodarcza

Najprostszym sposobem na założenie firmy jest rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej. W tym przypadku nie trzeba się zastanawiać, jak założyć firmę mając komornika, ponieważ procedura jest dokładnie taka sama, jak w przypadku pozostałych osób.

Należy natomiast się zastanowić, czy taka forma prowadzenia firmy będzie rozsądnym rozwiązaniem przy toczącym się postępowaniu egzekucyjnym przeciwko właścicielowi firmy. W przedsiębiorstwie działającym na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej nie ma bowiem rozdziału na majątek firmowy i majątek prywatny właściciela firmy. Oznacza to, że za długi przedsiębiorstwa odpowiada jego właściciel całym swoim majątkiem, natomiast prywatne długi właściciela firmy mogą być egzekwowane z majątku „firmowego”.

W praktyce więc komornik na wniosek wierzyciela w celu wyegzekwowania należności od dłużnika może więc w każdej chwili zająć rachunek bankowy założony na jego nową powstałą firmę, wierzytelności (czyli należności od klientów firmy), jak również majątek ruchomy np. maszyny czy samochody.

Takie działania komornika mogą więc nie tylko pozbawić dłużnika dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności, ale także bardzo utrudnić jej prowadzenie  – już sama blokada konta bankowego firmy rodzi poważne konsekwencje, ponieważ może grozić brakiem możliwości rozliczania się z US, ZUS czy dostawcami. To z kolei jest dość szybka droga do powiększenia kłopotów finansowych dłużnika.

Dowiedz się więcej: Czy komornik może zająć konto firmowe za prywatne długi? >>

Zajęcie konta firmowego przez komornika

Osoby, które zastanawiają się, jak założyć firmę mając komornika, powinny wcześniej rozważyć wszystkie związane z tym ryzyka i ewentualnie podjąć odpowiednie kroki, by im zapobiec.

Największym problemem jest zajęcie komornicze konta firmowego. Aby do niego doszło, komornik musi znać numer rachunku i bank, w którym jest on prowadzony, a także mieć dyspozycję wierzyciela do jego zajęcia (komornik zawsze działa na wniosek wierzyciela).

W praktyce, gdy dotychczasowe postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi nie przyniosło efektu, wierzyciel może po pewnym czasie złożyć wniosek do komornika o ponowne zbadanie sytuacji majątkowej dłużnika. Jeśli komornik wyśle w tym celu zapytanie do Centralnej Informacji o Rachunkach, to od razu otrzyma informację o nowym rachunku założonym na firmę dłużnika i będzie miał prawo je zająć.

Niestety w przypadku kont firmowych nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia komorniczego. Wszystkie pieniądze, które wpłyną na konto bankowe firmy należącej do dłużnika, komornik może zająć. Wyjątkiem są środki niezbędne do wypłaty wynagrodzeń dla pracowników.

Czy da się uniknąć zajęcia konta firmowego?

Sposobów na to, jak założyć firmę mając komornika i ustrzec się zajęcia przez niego konta firmowego, jest tak naprawdę niewiele. Jednym z nich jest gotówkowe rozliczanie się z klientami firmy. Nie w każdej branży jest to możliwe – na przyjmowanie zapłaty gotówką mogą sobie pozwolić przede wszystkim przedsiębiorcy obsługujący klientów indywidualnych.

Większość firm preferuje rozliczenia bezgotówkowe (przelewem na konto) i to w dodatku na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności. Warto też wiedzieć, że komornik ma prawo zabrać również gotówkę otrzymaną od klientów (w tym celu może nawet przeszukać dłużnika).

Najrozsądniejszym sposobem na uniknięcie kłopotów wydaje się porozumienie z wierzycielem, czyli ustalenie z nim w formie pisemnej sposobu spłaty zadłużenia, które może być podstawą do zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Należy więc spróbować dogadać się z wierzycielem, proponując mu rozsądny harmonogram spłat należności i poprosić go, aby na czas spłaty długu złożył pismo do komornika z wnioskiem o zawieszenie postępowania. Niestety wierzyciel ma prawo odmówić i wówczas nie ma innego wyjścia, jak poddać się egzekucji.

Dowiedz się więcej: Jak spłacić komornika lub wierzyciela – czy negocjacje są możliwe? >>

Konto w SKOK-u a komornik: Wielu dłużników chcąc uniknąć zajęcia konta firmowego, zakłada je w SKOK-ach. Tymczasem komornik w celu ujawnienia rachunków dłużnika korzysta z Centralnej Informacji o Rachunkach KIR i połączonego z nią systemu OGNIVO. W KIR znajdują się dane na temat wszystkich kont założonych w działających na terenie Polski bankach oraz SKOK-ach. Aktualną listę banków i SKOK-ów należących do ww. systemu można zobaczyć tutaj.

W związku z powyższym założenie konta firmowego w SKOK-u nie uchroni dłużnika przed egzekucją. Należy też pogodzić się z tym, że aktualnie nie istnieje konto bez komornika!

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sposobem na komornika?

Dłużnicy zastanawiający się, jak założyć firmę mając komornika, by ten nie zajął im uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności dochodów, mogą pomyśleć o założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka ma odrębną osobowość prawną, dlatego założony na nią rachunek oraz jej majątek nie może być zajęty przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym wymierzonym przeciwko jej udziałowcowi.

Warto jednak pamiętać, że komornik może zająć wynagrodzenie wypłacane dłużnikowi ze spółki, a także jego udziały w spółce. Ten sposób ucieczki przed komornikiem wymaga więc zastosowania odpowiednich kruczków prawnych, co wiąże się z… dość wysokimi kosztami.

Samo założenie spółki z o.o., a także jej późniejsze prowadzenie też wymaga sporych nakładów finansowych, dlatego należy dobrze zastanowić się, czy nie prościej jest po prostu spłacić długi i dopiero potem zakładać firmę.

Dowiedz się więcej: Czy dług u komornika na raty jest możliwy? >>

Mając na głowie komornika, można założyć firmę, jednak nie należy jej traktować jako sposób ucieczki przed komornikiem. Jeśli komornik nie ma z czego ściągnąć długu, może na wniosek wierzyciela albo zawiesić postępowanie, albo po pewnym czasie ponowić poszukiwanie majątku dłużnika i trafić na jego nową firmę.

W przypadku działalności gospodarczej ma prawo zająć rachunek firmowy i jej majątek, co może poważnie utrudnić prowadzenie firmy. Mniejsze możliwości wyegzekwowania długu od dłużnika ma wtedy, gdy dłużnik założy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy jednak wziąć pod uwagę koszty związane z założeniem takiej spółki i późniejszego jej prowadzenia.

Najlepszym rozwiązaniem jest dogadanie się z wierzycielem i zawieszenie na jego wniosek postępowania egzekucyjnego. Wówczas można spokojnie założyć firmę i ją bez przeszkód prowadzić, a z uzyskiwanych z tego tytułu dochodów spłacać swoje długi bez martwienia się o działania komornika.

ZOBACZ RÓWNIEŻ