Anna Nowak
Anna Nowak
17 Mar, 2017 - 16:38

Jak założyć firmę – formalności krok po kroku

Anna Nowak

Jak założyć firmę? Można to zrobić osobiście w magistracie, za pośrednictwem internetu lub przez telefon. Przy komplecie danych rejestracja trwa kwadrans.

Zanim szczegółowo odpowiemy na pytanie jak założyć firmę, podpowiemy jakie dane należy przygotować przed spotkaniem z urzędnikiem, by rejestracja działalności przebiegała sprawnie.

Własna działalność – jak założyć firmę z głową?

Zgodnie z polskimi przepisami jednoosobową działalność gospodarczą można zarejestrować w urzędzie miasta lub gminy lub za pośrednictwem internetu, na stronie internetowej CEIDG lub przez telefon, dzwoniąc pod numer 801 055 088. Podstawowym aktem prawnym, regulującym kwestie przedsiębiorczości w Polsce, jest Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Ważne! W każdym przypadku rejestracja jest bezpłatna, a wszelkie wiadomości e-mail lub listy wzywające do zapłaty tytułem dokonania wpisu do CEIDG należy ignorować.

Nazwa firmy

Nazwa firmy ma istotne znaczenie dla większości projektów. Powinna odróżniać przedsiębiorstwo na tle innych podmiotów. Specjaliści od marketingu z pewnością podkreślą, że nazwa powinna być efektowna i skuteczna, copywriter spędzi tygodnie nad ujęciem idei przedsiębiorstwa w kilka dobrze brzmiących sylab. A na co zwróci uwagę urzędnik?

Z formalnego punktu widzenia, nazwa nie może wprowadzać w błąd co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu i miejsca działalności, a także źródeł zaopatrzenia.

Trzeba pamiętać, że nazwa firmy w przypadku osób fizycznych musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy. Poza tym możliwe jest zamieszczenie w niej dowolnego sformułowania, pseudonimu, czy określenia rodzaju, miejsca lub przedmiotu działalności.

Dowiedz się więcej: Czym jest crowdfunding? >>

PKD – rodzaje działalności gospodarczej

Rejestrując firmę, przedsiębiorca deklaruje jakiego rodzaju działalność zamierza prowadzić. Robi to, wskazując odpowiednie kody według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Choć katalog PKD jest bardzo obszerny warto poświęcić mu sporo czasu, by nie pominąć żadnego z wprowadzanych w firmie rodzajów działalności. Pamiętajmy, że za świadczenie usług lub sprzedaż towarów innych, niż zgłoszono w rejestrze przedsiębiorstw grozi kara grzywny.

Art. 601 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń: kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem.

Liczba kodów PKD, które przedsiębiorca może wpisać do ewidencji jest nieograniczona, zatem lepiej dodać kilka kodów za dużo niż któryś pominąć. Jeśli nie ma pewności co do prawidłowego kodu PKD, można poprosić o interpretację Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Wniosek powinien mieć formę pisemną i zawierać dokładną charakterystykę sytuacji. Należy pamiętać o złożeniu czytelnego podpisu wnioskodawcy.

Dowiedz się więcej: Działalność gospodarcza – to musisz wiedzieć >>

NIP i REGON

Jeśli przed rejestracją działalności przedsiębiorca uzyskiwał dochody to z pewnością został mu nadany NIP. Jeśli wcześniej prowadził działalność gospodarczą, posiada też numer REGON. Jeżeli nie – wraz z rejestracją firmy zostanie mu nadany zarówno NIP, jak I REGON.

Jak założyć firmę w urzędzie, a jak przez internet lub telefon?

Jednym ze sposobów zarejestrowania firmy jest złożenie druku CEIDG-1 osobiście w urzędzie gminy lub miasta. Nie ma obowiązku zgłaszania działalności w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania, czy siedziby firmy, zatem można to zrobić w dowolnym (najbliższym) urzędzie.

Wniosek CEIDG-1 jest dostępny w internecie, można więc wypełnić go elektronicznie w trybie anonimowym i gotowy druk dostarczyć do urzędu. Przy tej opcji istotne jest, by przedsiębiorca wraz z dokumentem trafił do urzędu w ciągu 7 dni od jego wypełnienia. Ważne też, by podpis na druku składać dopiero w obecności urzędnika.

Drugą możliwością jest rejestracja przez internet. Jak założyć firmę bez pomocy urzędnika? Wystarczy dysponować profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Na stronie CEIDG dostępny jest kreator, który przeprowadzi przedsiębiorcę przez całą procedurę. Formularze CEIDG-1 są również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki, a także na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

Od 1 stycznia 2017 roku możliwe jest również zakładanie firmy przez telefon. Dzwoniąc pod numer 801 055 088 można przekazać wszelkie niezbędne informacje urzędnikowi. Ten wypełni formularz CEIDG-1 i w specjalnym sms-ie prześle wnioskodawcy numer druku. W ciągu 7 dni należy osobiście odwiedzić urząd miasta lub gminy, podać numer z sms-a i podpisać się na wydrukowanym przez urzędnika dokumencie.

CEIDG – wniosek o NIP, REGON i rejestrację w ZUS

Dobrą wiadomością dla przedsiębiorców jest ograniczenie formalności do minimum. Złożenie formularza CEIDG-1 jest równoznaczne z wnioskiem o nadanie numeru NIP, REGON oraz rejestrację jako płatnika składek w ZUS. W zgłoszeniu zaznacza się również formę opodatkowania dochodów firmy, zatem należy tę kwestię także gruntownie przemyśleć.

Dowiedz się więcej: Pożyczki dla firm – kiedy warto rozważyć tę opcję? >>

ZUS – zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczenia

Rejestracja firmy w CEIDG automatycznie powoduje jej zgłoszenie jako płatnika składek w ZUS. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, by w ciągu 7 dni od daty wpisu do ewidencji zarejestrować swoją osobę jako ubezpieczonego. Deklaracje, które służą do tego celu to:

  • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  • ZUS ZZA – zgłoszenie wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego (możliwe tylko w określonych okolicznościach),
  • ZUS ZCNA – zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny.

Podatek VAT – zgłoszenie podatnika

Rejestracja podatnika VAT musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT. Zgłoszenie następuje po złożeniu przez przedsiębiorcę formularza VAT-7.

Rejestracja VAT może nastąpić przy rejestracji firmy w CEIDG lub później w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

Uwaga! Rejestracja VAT, podobnie jak rejestracja firmy jest bezpłatna.

ZOBACZ RÓWNIEŻ