Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
29 Paź, 2017 - 05:00
Jak wziąć kredyt w sposób mądry i bezpieczny

Jak wziąć kredyt w sposób mądry i bezpieczny

Malwina Tomżyńska

Planujesz wziąć kredyt. Czy jednak wiesz, na co zwrócić szczególną uwagę? Przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z tematem kredytów i pomagamy w wyborze najlepszego. Poznaj wszystkie rodzaje kredytów. Dowiedz się, czym jest zdolność kredytowa i przeczytaj, na co uważać podczas zaciągania kredytu.

Zastanawiasz się nad wzięciem kredytu, jednak zdajesz sobie sprawę z tego, że Twoja wiedza na ten temat jeszcze nie jest kompletna. Prawdopodobnie masz wiele wątpliwości i zadajesz sobie liczne pytania, m.in. takie jak:

 • Co wybrać – kredyt gotówkowy, konsolidacyjny czy inwestycyjny… a może lepiej skorzystać z factoringu?
 • Czym właściwie jest zdolność kredytowa i od czego zależy?
 • Czy mogę przenieść kredyt, a jeśli – to w jaki sposób to zrobić?
 • Jak działa Biuro Informacji Kredytowej?
 • Czy na pewno o kredycie wiem już wszystko?

Poniżej prezentujemy kompendium wiedzy na temat kredytów i doradzamy jak podejść do tematu zaciągnięcia kredytu z głową – czyli mądrze i bezpiecznie.

Istota kredytu

Kredyt to umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy kredytobiorcą a instytucją finansową udzielającą zadłużenia.

Zgodnie z ustawą prawo bankowe, umowa kredytu zobowiązuje bank do przekazania w dyspozycję kredytobiorcy, na czas oznaczony w umowie, określonej kwoty środków pieniężnych.

Kredytobiorca natomiast zobowiązuje się do korzystania z udzielonego kredytu w sposób zgodny z umową oraz zwrotu zaciągniętego zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w terminie określonym w umowie.

Dowiedz się więcej: Prawo bankowe – najważniejsze przepisy chroniące konsumenta >>

Rodzaje kredytów

Na rynku instytucji finansowych znajdziemy wiele różnorodnych rodzajów kredytów.

Najbardziej podstawowy podział dzieli kredyty pod względem podmiotowym na:

 • kredyt dla podmiotów gospodarczych,
 • kredyt dla osób fizycznych.

Kolejna klasyfikacja kredytów dzieli je ze względu na cel zaciągnięcia.

Dowiedz się więcej: Rekomendacja S II – co to takiego? >>

Kredyty dla osób fizycznych

Drugim rodzajem kredytów są kredyty dla osób fizycznych. Można wśród nich wyróżnić tzw. kredyty konsumpcyjne oraz kredyty mieszkaniowe.

Kredyt mieszkaniowy

Do najpopularniejszych kredytów mieszkaniowych zaliczają się kredyty hipoteczne, będące rodzajem długoterminowego kredytu bankowego.

Kredyt hipoteczny polega na pożyczeniu przez bank określonej kwoty środków pieniężnych, pod warunkiem zabezpieczenia ich spłaty, w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości. Najczęściej kredyt hipoteczny udzielany jest za zakup lub budowę nieruchomości.

Zdarzają się jednak w ofercie banków także tzw. pożyczki hipoteczne, udzielane na dowolny cel.

Dowiedz się więcej: Na czym polega restrukturyzacja kredytu >>

Kredyt konsumpcyjny

Ogólnie mówiąc to kredyt udzielony na realizację konkretnej potrzeby kredytobiorcy. W tym przypadku zabezpieczenie kredytu najczęściej stanowią dochody osoby go zaciągającej, które jednocześnie są jednym z czynników wyznaczających zdolność kredytową kredytobiorcy.

Szukając kredytu konsumpcyjnego w bankach, możemy spotkać m.in.:

 • Kredyt gotówkowy – udzielany na dowolny cel, w całości wypłacany w gotówce,
 • Kredyt samochodowy – w całości przeznaczony na zakup pojazdu,
 • Kredyt studencki – dedykowany dla studentów publicznych i niepublicznych szkół wyższych, udzielany na bardzo preferencyjnych warunkach.

Dowiedz się więcej: Jak umorzyć kredyt studencki >>

Specyficzną formą kredytu konsumpcyjnego (udzielanego na określony cel) jest kredyt konsolidacyjny. Jest to kredyt udzielany na spłatę innych zobowiązań kredytobiorcy (zarówno kredytów gotówkowych, kart kredytowych, debetów w koncie, kredytów hipotecznych i innych).

Dowiedz się więcej: Najlepszy kredyt konsolidacyjny >>

Kolejnym rodzajem kredytu, często spotykanego w ofercie banków, jest tzw. kredyt odnawialny. Można śmiało powiedzieć, że istota kredytu odnawialnego leży w jego „nieskończoności”. Kredyt ten najczęściej powiązany jest z naszym rachunkiem osobistym (nie jest to jednak warunek konieczny).

Bank przyznaje nam określoną kwotę, którą przelewa na rachunek kredytu. Kredytobiorca ma możliwość skorzystania z niej lub potraktowania jako pewnego rodzaju zabezpieczenie na przyszłość. Wykorzystanie jakiejś części kredytu wiążę się z koniecznością spłaty miesięcznej raty, zazwyczaj w wysokości kilku procent aktualnego zadłużenia. Po częściowej lub całkowitej spłacie środki na rachunku kredytu odnawialnego są nadal do dyspozycji klienta.

Dowiedz się więcej: Czym różni się limit kredytowy od debetu na koncie >>

Jak wziąć kredyt w sposób mądry i bezpieczny - kredyt hipoteczny

Kredyty dla podmiotów gospodarczych

W przypadku kredytów dla podmiotów gospodarczych, najpowszechniejszymi produktami kredytowymi są:

 • kredyt obrotowy – udzielany w celu finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa (dzieli się na kredyt w rachunku bieżącym lub kredyt w rachunku kredytowym),
 • kredyt inwestycyjny – przeznaczony na finansowanie podejmowanych przez przedsiębiorcę przedsięwzięć i inwestycji.

A może faktoring?

Odrębną formą kredytowania przedsiębiorstw jest faktoring. Jest to genialne narzędzie umożliwiające uniknięcie zamrożenia gotówki podczas prowadzenia bieżącej działalności. Zabezpieczeniem tego rodzaju finansowania są faktury, jakie wystawiamy swoim kontrahentom. Cała procedura faktoringu jest niezwykle prosta i przebiega w kilku krokach.

Wystawiamy fakturę naszemu kontrahentowi np. za zrealizowaną usługę lub dostarczone produkty. W większości przypadków kontrahenci  zainteresowani są stosunkowo długim okresem spłaty (nawet 60-90 dni). W tym czasie stosując standardowe formy rozliczania nasza należność jest zamrożona, czyli dochodzi do tzw. zatoru gotówki, a my jesteśmy narażeni na utratę płynności finansowej.

Inaczej się dzieje w sytuacji, gdy zdecydujemy się na usługę finansowania w postaci faktoringu.

 1. Po wystawieniu faktury dla naszego kontrahenta, która ma odroczony termin płatności, jej kopię przesyłamy do tzw. faktora (czyli instytucji, banku lub firmy udzielającej faktoringu).
 2. W kolejnym dniu po otrzymaniu faktury, faktor dokonuje przelewu części kwoty widniejącej na fakturze (z reguły jest to 80%-90%). Dzięki temu nie dochodzi do sytuacji zatoru gotówkowego, a my mamy pełną płynność finansową.
 3. Wraz z upływem terminu płatności nasz kontrahent dokonuje spłaty należności widniejącej na fakturze. Przelewu dokonuje jednak nie na nasze konto bankowe, a na konto faktora. Po otrzymaniu należności od naszego kontrahenta faktor przelewa nam pozostałe 20% kwoty z faktury, pomniejszone o swoją prowizję (z reguły w wysokości kilku procent – prowizja faktora jest wartością negocjowaną).

Faktoring ciągnie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala za zachowanie płynności finansowej jednocześnie nie dopuszczając do zamrożenia gotówki. Dodatkowo pozwala nam na oferowanie naszym kontrahentom długich terminów płatności, co powoduje że stajemy się konkurencyjni na rynku.

Dowiedz się więcej: Faktoring ułatwia zarządzanie zobowiązaniami w firmie. Poznaj jego podstawowe rodzaje >>

Jak wziąć kredyt w sposób mądry i bezpieczny - faktoring

Kredyt a pożyczka

Wbrew ogólnemu przekonaniu i często zamiennym stosowaniu tych dwóch terminów, pożyczka i kredyt nie są pojęciami tożsamymi.

Przede wszystkim kredyt jest produktem zarezerwowanym jedynie dla banków, przez co umowa kredytowa podlega prawu bankowemu. Między innymi dotyczy kwestii obowiązkowych elementów jakie musi zawierać: kwota kredytu, termin zwrotu, wysokość oprocentowania, tabela opłat i prowizji, harmonogram spłat itp.

Pożyczka jest produktem, który może oferować każdy kto posiada na to środki (przy kwotach do 500 zł nie jest nawet wymagana forma pisemna umowy pożyczki). Ta forma zadłużenia regulowana jest przez przepisy kodeksu cywilnego. Umowa zawierana w sprawie udzielenia pożyczki nie musi zawierać kwoty ani terminu jej zwrotu. Instytucjami udzielającymi pożyczek są z reguły najzwyklejsze firmy pożyczkowe.

Dowiedz się więcej: Czym różnią się pożyczka hipoteczna i kredyt hipoteczny >>

Jak wziąć kredyt w sposób mądry i bezpieczny - kredyt apożyczka

Najważniejsze kwestie dotyczące zaciągania kredytu

Myśląc o zaciągnięciu kredytu musimy również zwrócić szczególną uwagę na jego podstawowe parametry oraz poznać możliwe działania powiązane z tym zobowiązaniem finansowym.

Kwota kredytu

Kwota kredytu powinna być dobrze przemyślana. Decydując się na kredyt, nie powinniśmy zaciągać zadłużenia wyższego, niż w danej chwili potrzebujemy. Zaciąganie zobowiązania przewyższającego nasze potrzeby, często w formie tzw. zabezpieczenia na przyszłość, może szybko doprowadzić nas do poważnych kłopotów finansowych związanych z problemami ze spłatą kredytu.

Dowiedz się więcej: Symulacja kredytu – dlaczego warto ją przeprowadzić? >>

Wybór banku

Po ostatecznym podjęciu decyzji o konieczności zaciągnięcia zadłużenia, następnym krokiem jest wybór banku. Warto przeanalizować wszystkie albo chociaż zdecydowaną większość ofert aktualnie dostępnych na rynku bankowym.

Z reguły branie kredytu w pierwszym lepszym miejscu może oznaczać dla nas duże straty (np. oprocentowanie wyższe niż w innym banku, niekorzystne warunki spłaty, dodatkowe koszty okołokredytowe).

Dowiedz się więcej: Jak działa kalkulator kredytów gotówkowych? >>

Produkt dopasowany do naszych potrzeb

Decydując się na kredyt warto dobrać rodzaj produktu pod kątem naszych indywidualnych potrzeb. Wybór odpowiedniej formy finansowania może pozwolić nam uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Przykładowo, zakup samochodu warto sfinansować kredytem samochodowym, a potrzebę wynikającą z występowania nieregularnych problemów z naszą płynnością finansową, można zaspokoić kredytem odnawialnym.

Rata kredytu

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego wiąże się nieodłącznie z koniecznością comiesięcznej spłaty raty. Negocjując warunki oferty kredytowej warto wiedzieć co wpływa na jej wysokość.

Dowiedz się więcej: Od czego zależy rata kredytu hipotecznego >>

Przykładowo zastosowanie rat malejących w kredycie hipotecznym powoduje zwiększenie wysokości rat na początku okresu kredytowania, ale finalnie wpływa na zmniejszenie całkowitej kwoty do spłaty, w przeciwieństwie do rat równych.

Dowiedz się więcej: Rata kredytu jak skutecznie ją obniżyć >>

Zdolność kredytowa

Jest to czynnik, od którego w największym stopniu zależy, czy dany bank udzieli nam kredytu. Na zdolność kredytową oprócz naszych dochodów, wpływa także nasze obecne zadłużenie oraz historia spłacania posiadanych dotychczas produktów kredytowych.

Aktualne zadłużenie

Posiadanie dużej ilości produktów kredytowych albo kilku kredytów (czasem nawet jednego) na wysoką kwotę może sprawić, że bank nie będzie chciał udzielić nam kolejnego kredytu.

W takiej sytuacji warto rozważyć spłatę części zadłużenia lub zamknięcie produktów kredytowych, z których nie korzystamy (np. karta kredytowa, którą posiadamy na wszelki wypadek).

Ważne! Nawet jeśli posiadamy produkty kredytowe, z których na obecną chwilę nie korzystamy (jak np. karta kredytowa lub kredyt odnawialny), bank analizując naszą zdolność kredytową bierze je pod uwagę, jakby były w całości wykorzystane.

Drugą możliwością w przypadku posiadania produktów kredytowych w różnych bankach jest wzięcie kredytu konsolidacyjnego w kwocie umożliwiającej spłatę aktualnych zobowiązań oraz realizację np. zaplanowanego przyszłego zakupu.

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej

Historia spłaty naszych dotychczasowych kredytów, która znajduje się w Biurze Informacji Kredytowej jest jednym z czynników, wpływających na naszą zdolność kredytową. Zła historia może wpłynąć negatywnie na wysokość kredytu lub całkowicie przekreślić jego uzyskanie.

Ważne! Wpisy dotyczące problemów ze spłatą produktów kredytowych, mogą być przetrzymywane w BIK do 5 lat.

Dowiedz się więcej: Jak sprawdzić raport o sobie w BIK >>

BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej

Jest to instytucja, która gromadzi, przechowuje oraz udostępnia informacje dotyczące nierzetelnych dłużników. Jeśli znaleźliśmy się na tej liście, jedyną możliwością jest spłata całości zadłużenia. Od jej terminu wierzyciel ma 14 dni na usunięcie wpisu dotyczącego naszej osoby.

Dowiedz się więcej:

Odstąpienie od umowy kredytu

Od każdej umowy kredytu możliwie jest tzw. odstąpienie, w ściśle określonym umową czasie. Jest to okres, w którym kredytobiorca ma możliwość rezygnacji z zaciągniętego zadłużenia, regulując jedynie należne za dany okres odsetki oraz dokonując wpłaty całości udzielonego kredytu na rzecz banku.

Dowiedz się więcej: Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego krok po kroku >>

Zerwanie umowy kredytowej

Zarówno bank jak i kredytobiorca w każdym momencie trwania umowy kredytowej ma możliwość jej zerwania. Konsekwencje związane z rezygnacją z kredytu powinny być opisane w umowie.

Dowiedz się więcej: Konsekwencje zerwania umowy kredytowej >>

Umorzenie kredytu

Wbrew ogólnemu przeświadczeniu, że umorzenie kredytu w banku jest niemożliwe, są sytuacje w których prawo przewiduje takie rozwiązanie, np. upadłość konsumencka.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o umorzeniu kredytu zapraszamy do artykułu: Kiedy umorzenie kredytu w banku jest możliwe.

Przeniesienie kredytu

Zaciągniecie kredytu w danym banku wcale nie oznacza, że musimy być dożywotnio (a przynajmniej do końca umowy) z nim związani. Jeżeli wystąpiły jakieś okoliczności przemawiające za przeniesieniem kredytu do innego banku (np. znacznie lepsza oferta), nic nie stoi na przeszkodzie aby postarać się o jego przeniesienie.

Dowiedz się więcej: Jak przenieść kredyt do innego banku >>

Rozdzielność majątkowa

Podejmując decyzję o kredycie warto zastanowić się nad „instytucją” rozdzielności majątkowej. W wielu przypadkach może ona okazać się korzystnym rozwiązaniem. Warto wziąć ją pod uwagę w przypadku, gdy jeden z małżonków posiada złą historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej.

Może ona być także zabezpieczeniem w przypadku problemów ze spłatą zadłużenia (zobowiązanie spłaty nie ciąży na obu małżonkach, a tylko na jednym z nich).

Dowiedz się więcej:  Wady i zalety rozdzielności majątkowej >>

Jak wziąć kredyt w sposób mądry i bezpieczny - świnka skarbonka

Kredyt może być dobrym sposobem na finansowanie małych potrzeb i dużych inwestycji. Bez względu na to czy potrzebujemy zastrzyku gotówki związanego z wymianą pralki, czy marzymy o własnych czterech kątach, każdą decyzję o kredycie powinniśmy dobrze przemyśleć.

Od kwoty zadłużenia i naszej zdolności kredytowej, przez wybór produktu kredytowego, aż po udanie się do placówki wybranego przez nas banku w celu zapoznania się ze szczegółową ofertą. Po podpisaniu umowy kredytowej warto pamiętać o prawie do odstąpienia od umowy, możliwości jej zerwania lub przeniesienia kredytu do innego banku.

ZOBACZ RÓWNIEŻ