ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
22 Cze, 2018 - 12:20
Krok po kroku: Jak wyrobić nowy paszport?

Krok po kroku: Jak wyrobić nowy paszport?

ARTYKUŁ PARTNERA

Jak wygląda procedura wyrobienia dokumentu i ile czasu poczekasz na nowy paszport? Poznaj wszystkie najważniejsze aspekty związane z wyrobem tego dokumentu.

Chociaż sama procedura wnioskowania o nowy paszport nie jest zbyt skomplikowana, musimy liczyć się z tym, że na nowy dokument przyjdzie nam trochę poczekać. Jeśli wybieramy się więc w zagraniczną podróż w określonym terminie, warto zadbać o nowy paszport odpowiednio wcześniej.

Gdzie wyrobić nowy paszport?

W celu wyrobienia nowego paszportu należy udać się do najbliższego Urzędu Wojewódzkiego lub jego delegatury. W Urzędzie możemy pobrać odpowiedni wniosek o paszport. Dokument warto wypełnić wcześniej, nie zapominając o podpisie mieszczącym się w wyznaczonym polu dokumentu. Do wniosku dołączyć należy:

 • kolorowe zdjęcie biometryczne (szczegóły poniżej),
 • potwierdzenie dokonania opłaty paszportowej,
 • okazać będziemy musieli również ważny dokument potwierdzający tożsamość – może to być zarówno aktualnie posiadany przez nas paszport, jaki i dowód osobisty,
 • uprawnienie do ulgi przy opłacie paszportowej,
 • skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa, w przypadku gdy Twoje nazwisko zostało zmienione za granicą.

Wniosek o paszport musi zostać złożony osobiście. Wyjątkami są dzieci i osoby ubezwłasnowolnione, których reprezentują rodzice, opiekunowie prawni lub przedstawiciele sądowi.

Osoby przebywające poza granicami Polski mogą wyrobić nowy paszport w konsulatach lub za pośrednictwem systemu ePUAP (sprawdź tutaj).

Zdjęcie biometryczne – wymogi

Ile zdjęć do paszportu należy przygotować? Wystarczy jedno zdjęcie biometryczne, spełniające poniższe wymogi:

 • rozmiar: 35 mm x 45 mm; wymagana wysoka rozdzielczość oraz papier wysokiej jakości,
 • na zdjęciu musi być widoczna cała głowa (70-80% zdjęcia) oraz część szyi; w przypadku fryzury zajmującej sporo kadru, część włosów może znaleźć się poza nim,
 • głowa nie może być przekrzywiona – twarz powinna być skierowana prosto w obiektyw, oczy muszą być otwarte i widoczne tj. nie zakryte przez włosy czy okulary,
 • tło zdjęcia powinno być białe lub jasnoszare, jednolite,
 • twarz na zdjęciu powinna być jednakowo oświetlona,
 • nakrycie głowy może być stosowane jedyne z powodów religijnych – twarz musi być jednak widoczna w całości,
 • biżuteria jest dozwolona, jednak nie może zasłaniać twarzy,
 • dzieci: poniżej piątego roku życia nie wymagają zdjęcia biometrycznego.

Dokładne wytyczne wraz z przykładami można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (sprawdź tutaj), gdzie uzyskamy również inne informacje w sprawie paszportów.

Opłata za nowy paszport

Wyrobienie paszportu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty wynoszącej 140 złotych. Studentom, rencistom, emerytom, kombatantom czy osobom niepełnosprawnym oraz korzystającym z zasiłków stałych przysługuje 50% ulgi od tej kwoty. Posiadacze Karty Dużej Rodziny również mogą liczyć na zniżki przy wyrobieniu paszportu.

Opłatę można dokonać w urzędzie lub przelewem na określony numer rachunku.

Z opłaty zwolnieni są:

 • obywatele w wieku 70+,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej, udające się za granicę na leczenie,
 • wnioskujący o nowy paszport w związku z wadą techniczną poprzedniego,
 • żołnierze niezawodowi odbywający służbę za granicą Polski.

Ile czasu może potrwać wyrobienie dokumentu?

Standardowy czas oczekiwania na paszport wynosi do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

W rzadkich, uzasadnionych przypadkach ubiegać się można o paszport tymczasowy, którego wydanie nie powinno trwać dłużej niż dwa tygodnie. Stan realizacji wydawania paszportu można sprawdzić na stronie MSWiA (sprawdź tutaj). Wydawane w Polsce paszporty ważne są przez 10 lat.

Odbiór paszportu

Praktykowanym w Polsce sposobem odbioru paszportu jest odbiór osobisty po wcześniejszym otrzymaniu informacji z urzędu, iż gotowy dokument już na nas czeka. Podczas naszej wizyty w urzędzie sprawdzona zostanie zgodność odcisku palca z odciskiem, który zostawialiśmy, wnioskując o wyrobienie dokumentu.

Niektóre z urzędów wojewódzkich oferują możliwość umówienia się online na dokładną datę odbioru, oferując kalendarz z wolnymi dniami i godzinami. W ten sposób możemy dostosować datę odbioru paszportu do naszych preferencji.

Paszport dla dziecka

Jeśli planujemy zagraniczną podróż z dzieckiem, warto również z odpowiednim wyprzedzeniem zadbać o paszport dla niego. W imieniu małoletniego wniosek o wydanie paszportu składają wspólnie jego rodzice. Jest to warunek konieczny, która ma na celu wyeliminowanie prób uprowadzenia dziecka zagranicę.

Zwolnieniem od tego obowiązku jest orzeczenie sądu, pozbawiające lub ograniczające władzą rodzicielską jednego z rodziców. Wniosek może zostać złożony przez jednego rodzica, gdy dołączona jest do niego pisemna zgoda drugiego rodzica, poświadczona przez biuro paszportowe lub notariusza.

W przypadku rozbieżności w stanowiska rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę tę zastępuję orzeczenie sądu rodzinnego.

Koszt wyrobienia paszportu dla dziecka do 13. roku życia wynosi – z uwzględnieniem 50% ulgi – 30 zł. Pełna oplata za paszport w wysokości 60 zł pobierana jest z reguły tylko, gdy nie okażemy ważnej legitymacji szkolnej. Paszport dla dziecka od 13 do 18 roku życia to koszt 140 zł, z ulgą – 70 zł.

Paszport dla dziecka poniżej 13 roku życia ważny jest 5 lat. W przypadku, gdy dziecko ma ukończone 13 lat, paszport wydawany jest na 10 lat.

Paszport tymczasowy

W jakich sytuacjach możemy ubiegać się o paszport tymczasowy? Choroba lub pogrzeb kogoś z rodziny, jak i wszelkie nagłe przypadki związane z działalnością zawodową stanowią przesłanki do ubiegania się o paszport tymczasowy.

Należy wówczas dostarczyć dokument potwierdzający takie zdarzenia. Paszport tymczasowy wyrabia się również, gdy nie można tymczasowo pobrać od wnioskodawcy odcisków palców, jak również w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów zagranicą.

Co robić w przypadku zgubienia lub kradzieży paszportu?

Bez względu na to, czy nasz paszport został skradziony bądź zgubiony, a zdarzenie to miało miejsce w Polsce bądź granicą, powinniśmy pilnie udać się na najbliższy komisariat policji w celu zgłoszenia tego faktu.

Zgubione dokumenty, takie jak paszport czy dowód, mogą uprawniać kogoś do wzięcia kredytu, zakupów na raty czy wynajmu mieszkania bez naszej zgody. Po zgłoszeniu lokalnej policji utraty dokumentów, udajemy się do punktu paszportowego (w Polsce) lub ambasady bądź konsulatu (za granicą).

 • W Polsce wyrobienie nowego paszportu odbywa się według wspomnianych wyżej zasad.
 • Za granicą z kolei wydany nam zostanie paszport tymczasowy, który umożliwi nam powrót do kraju – wydawany jest w trybie przyspieszonym.

Aby ubiegać się o paszport tymczasowy, musimy złożyć wniosek paszportowy, dwa zdjęcia do paszportu oraz przedstawić kserokopię paszportu lub oświadczenie o okolicznościach jego utraty.

W przypadku, gdy do straty dokumentów dojdzie w kraju oddalonym o tysiące kilometrów od Polski, leżącym również poza granicami UE, możemy zgłosić się o pomoc do konsula przedstawicielstwa dyplomatycznego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej.

Po weryfikacji naszej tożsamości, potwierdzeniu danych i uzyskaniu zgody władz polskich, konsul danego kraju UE wyda nam tzw. Emergency Travel Document (ETD), który pozwoli nam spokojnie wrócić do kraju.

Dowiedz się więcej: Zgubione dokumenty – co robić? >>

Jak wyrobić nowy paszport mieszkając na stałe za granicą?

W przypadku, gdy na stałe przebywamy za granicą procedury związane z wyrobieniem paszportu są bardzo podobne do tych, które spotkamy w Polsce. Zasadnicza różnica dotyczy placówki, w której będziemy się ubiegać o dokument.

Wniosek o paszport należy złożyć w polskim konsulacie w kraju, w którym dokument będzie odbierany. Informację o tym, czy nasz paszport jest już gotowy do odbioru znajdziemy na stronie www.obywatel.gov.pl lub możemy zapytać o to telefonicznie (dzwoniąc do konsulatu).

Paszport odbierany jest z reguły osobiście. W przypadku uzasadnionych trudności z dojazdem Konsul Polski może zwolnić wnioskodawcę z obowiązku osobistego odbioru. W przypadku, gdy kraj w którym przebywamy nie posiada polskiego konsulatu, udajemy się do konsula przedstawicielstwa dyplomatycznego Państwa Członkowskiego UE.

ZOBACZ RÓWNIEŻ