ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
19 Mar, 2015 - 09:00
Jak wypełnić wniosek CEIDG-1

Jak wypełnić wniosek CEIDG-1

ARTYKUŁ PARTNERA

Każdy, kto zostaje przedsiębiorcą, pozna wniosek CEIDG-1. Najważniejszy, a zarazem jeden z niewielu dokumentów, które należy wypełnić i złożyć zakładając działalność gospodarczą.

Krok po kroku wypełniamy wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek ten możesz pobrać w dowolnym urzędzie gminy lub miasta, w formie elektronicznej do wydruku, logując się przez domeny www.cedig.gov.pl albo na stronie BIP Ministerstwa Gospodarki.

Czym jest wniosek CEIDG-1?

Wniosek CEIDG-1 dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jest również:

 • podaniem o uzyskanie, skreślenie albo zmianę wpisu w rejestrze REGON;
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem, jaką wybieramy formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub jego zmianą
 • oświadczeniem o fakcie kontynuacji ubezpieczenia społecznego rolników.

W zależności od motywu wypełniania wniosku, należy wypełnić odpowiednie pola i podać informacje związane ze zmianą lub zgłoszeniem.

Wymagane dokumenty do rejestracji działalności gospodarczej: dowód osobisty.

Dowiedz się więcej: Działalność gospodarcza – to musisz wiedzieć >>

CEIDG dla osoby fizycznej

Które rubryki wypełniamy jako osoby fizyczne?

 • oznaczenie przedsiębiorcy (nazwa firmy – gdy jest to firma jednoosobowa, nazwa musi zawierać imię i nazwisko właściciela np. Warsztat Samochodowy “Złomek” Tomasz Kociniak),
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, wskazanie siedziby firmy w tym adresu, gdy działalność prowadzona będzie w innym miejscu niż miejsce zamieszkania przedsiębiorcy,
 • PESEL i NIP przedsiębiorcy,
 • określić należy przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – lista dostępna jest w urzędzie gminy, lub na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) – w tym miejscu dobrze by było rozważyć alternatywne rozwiązania, gdyby załóżmy nie poszło nam w jednej dziedzinie, to ją łatwo (bezpłatnie) zmienić,
 • wskazanie daty rozpoczęcia działalności – i tu należy się zastanowić, aby niepotrzebnie nie opłacać składek, jeśli faktycznie nasza firma jeszcze nie funkcjonuje.

Sposoby składania wniosku CEDiG

 • sposób bezpośredni – osobiście w urzędzie miasta lub gminy, gdzie wniosek zostanie przekształcony na elektroniczny,
 • listem poleconym za pośrednictwem poczty – jednak wcześniej należy udać się do notariusza w celu poświadczenia podpisu, a to jak wiadomo łączy się z dodatkowymi kosztami,
 • pośrednio – tzn. przesłać anonimowy wniosek przez internet i w ciągu siedmiu dni zgłosić się w urzędzie celem podpisania dokumentu i odebrania zaświadczenia o wpisie,
 • przez internet z uwzględnieniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP. Po dokonaniu tych czynności system automatycznie generuje potwierdzenie złożenia wniosku, lub informuje nas o błędach występujących w dokumencie, które należy poprawić. Wiadomość ta wysyłana jest automatycznie do wnioskodawcy na e-mail wskazany w formularzu.
 • od początku 2017 można wypełnić wniosek CEIDG również przez telefon. Wystarczy zadzwonić pod numer 801 055 088 i konsultant na podstawie podawanych przez nas danych wypełni cały wniosek. Następnie wystarczy z otrzymanym po rozmowie SMS-em i dowodem osobistym udać się do urzędu gminy w celu podpisania wniosku.

Wniosek powinien być wypełniony z należytą starannością, rubryki, które należy wypełnić podczas rejestracji działalności oznaczone są “*”. Zdarza się też tak, że konieczne będzie wypełnienie innych pól. Trzeba uzupełnić wszystkie pozycje, które dotyczą przyszłego przedsiębiorcy oraz rejestrowanej działalności gospodarczej.

Formularz ten jest zwolniony z opłat. Należy wystrzegać się oszustów, którzy próbują kontaktować się z nowymi przedsiębiorstwami i wyłudzić opłaty.

ZOBACZ RÓWNIEŻ