Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
01 Kwi, 2018 - 02:00

Jak wypełnić polecenie przelewu?

Malwina Tomżyńska

Przelew bankowy, polecenie wpłaty, a może druk przelewu? Na poczcie, w banku, a może z własnego komputera – w domowym zaciszu? Pomożemy Ci wybrać odpowiedni druk i poprowadzimy Cię krok po kroku przez proces przelewu. Dzięki nam dowiesz się, jak wypełnić polecenie przelewu i nie popełnisz żadnego błędu.

W obecnych czasach przelewy bankowe, przekazy pieniężne oraz polecenia zapłaty to normalna rzecz, bez której nie wyobrażamy sobie życia codziennego. W zależności od potrzeb oraz indywidualnych upodobań, możemy skorzystać z pośrednictwa oddziału bankowego, poczty, osobistego komputera lub własnego telefonu komórkowego. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak wypełnić polecenie przelewu i podpowiadamy jaka forma zlecenia będzie najbardziej odpowiednia do danej sytuacji.

Czym jest polecenie przelewu?

Polecenie przelewu jest jedną z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych, wykorzystywaną praktycznie w każdym miejscu na świecie. Cały proces polega na zleceniu odpowiedniej instytucji, będącej dostawcą usług płatniczych (w zdecydowanej większości przypadków będzie do bank) dyspozycji przekazania z góry określonej kwoty na wskazany rachunek bankowy.

Kwota określona przez zlecającego przelew, pobierana jest z jego rachunku bankowego i przekazywana jest na rachunek bankowy osoby będącej tzw. beneficjentem przelewu.

Jak wypełnić polecenie przelewu, czyli gdzie zlecić przelew?

Podstawową instytucją, za pośrednictwem której dokonuje się przelewów, jest bank. Obecnie banki umożliwiają swoim klientom zlecenia przelewów za pośrednictwem różnych kanałów dostępu. Do podstawowych dróg kontaktu z bankiem, a tym samym możliwości zlecenia przelewu środków, zalicza się:

Placówka bankowa

Wybierając tą opcję, klient musi odwiedzić wybraną przez siebie placówkę bankową w celu osobistego złożenia zlecenia przelewu.

W zależności od banku, klient ma do dyspozycji formę pisemną polecenia przelewu (oznacza to, ze musi wypełnić i podpisać druk przelewu, który później pracownik banku wprowadzi do systemu) lub formę ustną (klient w placówce bankowej dyktuje pracownikowi dane niezbędne do wykonania przelewu, który wprowadza je bezpośrednio do systemu).

Infolinia bankowa

Klienci mający uruchomioną usługę bankowości telefonicznej i nadany tzw. t-pin mogą korzystać z opcji zlecania przelewów bankowych telefonicznie. Wadą tego rozwiązania jest fakt, że w przypadku większości banków przelewy telefoniczne są znacznie ograniczone kwotowo.

Bankowość internetowa

Użytkownicy komputerów, aktywnie korzystający z Internetu, do zlecania polecenia przelewu wykorzystują swój osobisty komputer. Zaletą tej metody jest możliwość wydania dyspozycji przelewu o każdej porze, z każdego miejsca na ziemi, bez konieczności zmiany swoich planów i wycieczek do oddziału bankowego.

Dowiedz się więcej: Jak zapłacić mandat? >>

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna cieszy się dużą popularnością wśród młodych ludzi, dla których telefon nie stanowi żadnej tajemnicy. Obecnie chyba każdy bank w Polsce umożliwia swoim klientom ściągnięcie aplikacji mobilnej na swój telefon komórkowy lub tablet, za pomocą której mamy możliwość wglądu w swoje konto i wykonywania podstawowych transakcji bankowych (przelew środków do określonej kwoty, sprawdzenie historii transakcji, złożenie reklamacji i inne).

Placówka pocztowa

Oprócz oddziału bankowego, mamy także możliwość skorzystania z jednego z oddziałów pocztowych, które umożliwiają swoim klientom złożenie polecenia przelewu lub zlecenie polecenia wpłaty środków na dany rachunek bankowy.

Ta forma nie jest do końca rozwiązaniem bezgotówkowym, gdyż osoba zainteresowana przekazaniem środków dokonuje na poczcie wpłaty gotówki, która później bezgotówkowo zostaje przekazana na rachunek beneficjenta.

Polecenie przelewu a druczek do wypełnienia

Jak wypełnić polecenie przelewu? To podstawowe pytanie jakie zadają sobie użytkownicy kont bankowych oraz osoby zainteresowane przekazaniem środków pieniężnych za pośrednictwem poczty polskiej.

Druk polecenia przelewu jest jednym z najbardziej popularnych i najczęściej wypełnianych druków w oddziałach bankowych. Ma charakterystyczny różowy (lub pomarańczowy) kolor i składa się z dwóch kartek, pierwsza z nich jest oryginałem (który jest jednocześnie kalką). Kalka umożliwia przeniesienie wpisanych przez wypełniającego informacji na kopię przelewu. Dzięki temu nie musimy dwukrotnie wypełniać druku.

Jak wypełnić polecenie przelewu? - druk

Jak wypełnić polecenie przelewu krok po kroku

Na każdym druku polecenia przelewu, ale także w każdej bankowości internetowej bądź podczas zlecania przelewu przez telefon, będziemy zobligowani do podania dokładnie tych samych informacji, które są niezbędne do wykonania transakcji.

Poniżej prezentujemy krok po kroku jak wyplenić polecenie przelewu, uwzględniając wszystkie pola znajdujące się na druku polecenia przelewu.

 1. Nazwa odbiorcy – w zależności od sytuacji, musimy wpisać tam dane osoby / firmy / instytucji lub organizacji, do której mają trafić przelewane przez nas środki.
  Przykładowo:
  przelewając pieniądze do cioci z Warszawy, nazwą odbiorcy będzie imię i nazwisko cioci;
  regulując rachunek za abonament telefoniczny lub Internet, w miejscu nazwa odbiorcy wpisujemy nazwę firmy będącej dostawcą Internetu lub operatorem sieci komórkowej;
  przelewając środki do Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odbiorcą będzie wybrana instytucja państwowa, której podlegamy.
 2. Nazwa odbiorcy cd. – to miejsce wykorzystywane jest przeważnie do wpisywania adresu odbiorcy naszego przelewu, a w przypadku długich nazw odbiorcy np. organizacji, możemy zamieścić tam jej ciąg dalszy, który nie zmieścił się w pierwszym rzędzie.
 3. Numer rachunku odbiorcy – w tym miejscu podajemy 26 cyfrowy numer rachunku bankowego, odbiorcy naszego przelewu.
 4. W / P – ponieważ druk przelewu może służyć jednocześnie jako druk polecenia wpłaty, zamieszczono na nim informację, jaką formę ma przyjąć składane zlecenie W – polecenie wpłaty, P – polecenie przelewu – zlecający zaznacza interesującą go formę, poprzez zakreślenie wybranego pola.
 5. Waluta – to miejsce na wskazanie informacji dotyczącej waluty realizowanego przelewu, w większości przypadków będzie to PLN (polskie złote), realizując przelew walutowy, podajemy skrót wybranej przez nas waluty np. euro – EUR, dolar amerykański – USD, frank szwajcarski – CHF, funt brytyjski – GBP itp.
  Warto wiedzieć, że realizując walutowy przelew zagraniczny, oprócz numeru rachunku bankowego musimy podać także tzw. kod SWIFT banku.
 6. Kwota – wpisujemy liczbowo kwotę zlecanego przez nas przelewu.
 7. Numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) – ten element na druku przelewu będzie się różnił w zależności od wyboru przez zlecającego opcji przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy. Wybierając przelew, w tym miejscu wpisujemy numer własnego rachunku bankowego, z którego ma być zrealizowana transakcja, wybierając polecenie wpłaty wpisujemy kwotę wpłaty słownie.
 8. Nazwa zleceniodawcy / nazwa zleceniodawcy cd. – w tym miejscu powinny się znaleźć nasze dane (imię, nazwisko, ewentualnie nazwa firmy, ulica, miejscowość, kod pocztowy).
 9. Tytułem – to miejsce, w którym podajemy informację, za co dokonujemy przelewu lub wpłaty. Im bardziej szczegółowe informacje podamy, tym lepiej dla nas, np. rachunek telefoniczny za okres 16.02.2018 – 16.03.2018, numer faktury 123456789 lub zakup mebli ogrodowych model ABC111/22.
 10. Pieczęć, data i podpis zleceniodawcy – wpisujemy datę zlecenia przelewu i składamy podpis.
  W przypadku realizowania przelewu z rachunku firmowego niezbędne będzie przybicie pieczątki firmowej.
 11. Opłata – to miejsce, w którym pracownik banku lub poczty, wpisuje wysokość opłaty za realizowany przelew lub wpłatę.
 12. Ostatnie pole przeznaczone jest na przybicie przez pracownika tzw. datownika, będącego potwierdzeniem przyjęcia przelewu lub wpłaty do realizacji.

Jak wypełnić polecenie przelewu – różnice między przelewem a wpłatą

Wybierając się do banku lub na pocztę, w celu dokonania wpłaty na konto bankowe, musimy mieć ze sobą określoną kwotę pieniędzy, którą wpłacimy pracownikowi. Ważne jest to, że w celu dokonania wpłaty nie musimy posiadać rachunku bankowego.

Dokonanie przelewu bankowego możliwe jest, jeżeli obie strony (zalecający oraz beneficjent) posiadają rachunki bankowe. Dodatkowo zlecający przelew musi posiadać na nim kwotę, odpowiadającą przynajmniej wysokości dokonywanego przelewu i ewentualnej opłaty z nim związanej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ