Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
20 Paź, 2018 - 00:00

Jak wyliczyć i ile wynosi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Joanna Wojnarowska

Masz zaległy urlop, którego nie zdążysz wykorzystać? Sprawdź, jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Z nami wyliczysz go samodzielnie!

Jeśli kończy nam się umowa terminowa, a nie wykorzystaliśmy całego urlopu, to możemy się mile zaskoczyć. Umowa o pracę na czas określony wiąże się z pewnymi obowiązkami ze strony pracodawcy. Jednym z nich jest rozliczenie zaległego urlopu. Jeżeli pracownik nie zdąży pójść na urlop, zanim wygaśnie jego umowa o pracę, ma prawo otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Poniżej wyjaśniamy, czym on jest i jak go wyliczyć.

Czym jest ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Zgodnie z przepisami pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Jest to prawo, którego pracownik nie może się zrzec. Dokładnie mówi o tym Kodeks pracy art. 152. Nikt też nie może wymóc na pracowniku tego, żeby nie wykorzystywał urlopu.

Doskonale jednak wiemy, że zdarzają się sytuacje, w których pracownik nie wykorzysta urlopu przed wygaśnięciem jego umowy o pracę. Wtedy właśnie pojawia się pojęcie: ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Jest to nic innego jak rekompensata pieniężna za dni urlopu, których nie wykorzystaliśmy, choć mieliśmy do tego prawo.

Warto wiedzieć, w jaki sposób wylicza się taką rekompensatę i kiedy jest wypłacana.

Wszystkiego dowiemy się po przeczytaniu tego artykułu. Na końcu znajduje się przykład liczbowy. Dzięki niemu bez problemu obliczymy własny ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Dowiedz się więcej: Urlopy pracownicze: wypoczynkowy, na żądanie, okolicznościowy, macierzyński i inne. 

Prawa pracownika: urlop wypoczynkowy i wymiar urlopu

Wymiar urlopu każdego z nas jest regulowany przez Kodeks pracy. Ogólnie, liczba przysługujących dni wolnych zależna jest od stażu pracy. Urlop przysługuje nam w wymiarze:

  • 20 dni – jeżeli jesteśmy zatrudnieni krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – jeżeli jesteśmy zatrudnieni co najmniej 10 lat.

Jeżeli jest to nasze pierwsza umowa o pracę i zaczynamy ją w trakcie roku, to obliczamy urlop według schematu: za każdy przepracowany miesiąc należy nam się 1/12 z 20 dni.

Jeśli pracujemy na niepełny etat, to wymiar urlopu obliczamy proporcjonalnie. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Dowiedz się więcej: Jak wygląda urlop dla niepełnoetatowca?

Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Pierwszym krokiem w naszych obliczeniach jest ustalenie tzw. współczynnika urlopowego. Jest to przeciętna miesięczna liczba dni do przepracowania w ciągu roku. W 2019 roku współczynnik wynosi 20,92.

Następnie musimy ustalić, jakie jest nasze przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Uwzględniamy średnią z wypłat składników zmiennych z trzech ostatnich miesięcy (prowizje, premie, dodatki). Jeśli otrzymujemy dodatkowo składniki dłużej niż miesiąc, uwzględniamy je jako średnią z ostatnich 12 miesięcy.

Wartość naszego miesięcznego wynagrodzenia teraz dzielimy przez współczynnik urlopowy za dany rok.

Otrzymany wynik dzielimy przez dobową normę czasu pracy w godzinach.

Wychodzi nam godzinowa stawka ekwiwalentu. Teraz możemy ją pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Dzięki powyższym obliczeniom otrzymamy kwotę brutto należnego nam ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jeśli chcemy wiedzieć, ile z tego dostaniemy „na rękę” (czyli netto), to możemy użyć kalkulatora wynagrodzeń online np. na stronie Gofin.pl.

Dowiedz się więcej: Jak obliczyć wynagrodzenie netto

Przykład obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Opis sposobu wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop tylko z pozoru wydaje się skomplikowany. Łatwiej będzie nam go jednak zrozumieć na konkretnym przykładzie.

Załóżmy, że miesięcznie zarabialiśmy 3 000 zł brutto. Nie wykorzystaliśmy 5 dni urlopu i chcemy sobie wyliczyć ekwiwalent:

1. Nasze średnie miesięczne wynagrodzenie to 3 000 zł.

2. Powyższą kwotę dzielimy przez współczynnik urlopowy:

3 000 zł / 20,92 = 143,4

3. Otrzymany w pkt. 2 wynik dzielimy przez dzienną liczbę godzin pracy:

143,4 / 8 = 17,93 zł

4. Kolejnym krokiem jest pomnożenie ekwiwalentu za 1 godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanych dni. W naszym przykładzie to 5 dni po 8 godzin (40 godzin):

17,93 zł x 40 = 717,20 zł

Jest to kwota brutto naszego ekwiwalentu.

5. Teraz możemy sprawdzić w kalkulatorze wynagrodzeń, że „na rękę” otrzymamy dokładnie 573,76 zł.

Warto znać swoje prawa dotyczące urlopu, a także mieć świadomość, że w przypadku jego niewykorzystania przysługuje nam ekwiwalent. Tym bardziej że jak pokazał to nasz przykład, ekwiwalent za niewykorzystany urlop może okazać się całkiem sporą kwotą!

ZOBACZ RÓWNIEŻ