Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
12 Gru, 2018 - 15:58

Jak wyliczyć chorobowe?

Joanna Wojnarowska

Przytrafiła ci się choroba? Chcesz już dziś wiedzieć, ile pieniędzy trafi na Twoje konto? Przeczytaj i dowiedz się, jak wyliczyć chorobowe.

Jeśli chcemy wiedzieć, jak wyliczyć chorobowe, to musimy poznać kilka zasad. W tym artykule omówimy, czym jest zasiłek chorobowy i na czym polega sposób jego ustalania. Na końcu artykułu przedstawimy przykład liczbowy, jak się liczy chorobowe. Wystarczy do przykładu podstawić własne dane, by samodzielnie ustalić, ile pieniędzy nam się należy.

Zasiłek chorobowy – podstawowe informacje

Na początku krótko przypomnijmy, czym jest zasiłek chorobowy. Jest to świadczenie, które jest wypłacane pracownikowi w sytuacji, gdy nie jest on zdolny do pracy z powodu choroby.

Pracodawca płaci nam za okres chorobowy, jeżeli jesteśmy na zwolnieniu mniej niż 33 dni, potem wypłatę przejmuje ZUS. Jeśli ukończyliśmy 50. rok życia, to ZUS przejmuje nasz zasiłek chorobowy już po 14 dniach.

Dowiedz się więcej: Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Musimy wiedzieć, że za okres choroby należy nam się 80% wynagrodzenia.

Wyjątkiem są sytuacje, w których:

  • nasza choroba lub niedyspozycyjność jest wynikiem wypadku w drodze lub z pracy,
  • chorujemy będąc w ciąży,
  • przechodzimy badania dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów,
  • poddajemy się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

W wyżej wymienionych przypadkach przysługuje nam zasiłek chorobowy równy 100% normalnego wynagrodzenia.

Potrzebne dane do wyliczeń

To, jak wyliczyć chorobowe, nie jest wbrew pozorom wcale trudne. Wystarczy znać kilka podstawowych zasad.

Po pierwsze musimy ustalić, czy pracujemy już rok. Podstawowym wskaźnikiem w wyliczaniu zasiłku chorobowego jest średnia wypłata z ostatnich 12 miesięcy.

Sprawa jest prosta, jeśli co miesiąc dostajemy taką samą wypłatę i pracujemy minimum rok. Jeśli pracujemy minimum rok, ale mamy nierówną wypłatę, to musimy ją uśrednić. W przypadku, kiedy pracujemy krócej niż rok, to liczymy średnie miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmujemy wynagrodzenie uzyskane za konkretne miesiące poprzedzające niezdolność do pracy, bez względu na to, kiedy zostało ono wypłacone.

Przyda się też doprecyzowanie, jak w prawie zasiłkowym rozumiane jest wynagrodzenie. Jest to nasz przychód, z którego liczy się składki na ubezpieczenie chorobowe. Od wynagrodzenia brutto muszą być również potrącone składki emerytalne, rentowe i ubezpieczenie chorobowe.

Za jeden dzień niezdolności do pracy przysługuje nam jedna trzydziesta część wynagrodzenia.

Kwestia, jak wyliczyć chorobowe, wymaga znajomości podstawowych praw. Musimy wiedzieć, czy przysługuje nam 80% podstawy, czy 100%. Jeśli nie pamiętamy, jakie były wytyczne, możemy wrócić na początek artykułu.

Jak wyliczyć chorobowe? To proste!

Jak wyliczyć chorobowe – przykład liczbowy

Załóżmy, że pracujemy na umowie o pracę od 16.04.2018. Chorowaliśmy od 19 do 29.11., czyli przez 10 dni.

1. Obliczenie podstawy wymiaru zasiłku, czyli średniego wynagrodzenia

Średnią wypłatę obliczymy z 6 miesięcy pracy. Na rękę, po potrąceniu składek, otrzymywaliśmy kolejno:

  • I miesiąc – 2 550 zł
  • II miesiąc – 2 720 zł
  • III miesiąc – 1 900 zł
  • IV miesiąc – 2 000 zł
  • V miesiąc – 2 700 zł
  • VI miesiąc – 2 500 zł

Liczymy więc średnią wypłatę: (2 550 zł + 2 720 zł + 1 900 zł + 2 000 zł + 2 700 zł + 2 500 zł) / 6 = 14 370 / 6 = 2 395 zł

2. Obliczenie wysokości świadczenia

Od uśrednionej kwoty wynagrodzenia należy nam się 80%. Zakładamy w tym przykładzie, że nie spełniamy warunków, żeby otrzymać 100% wypłaty.

2 395 zł * 80% = 1 916 zł

3. Obliczenie stawki dziennej zasiłku

W kolejnym kroku musimy obliczyć stawkę dzienną zasiłku chorobowego. Przyjmuje się, że średnią wypłatę dzielimy zawsze przez 30, niezależnie od tego, ile bieżący miesiąc ma dni.

1 916 zł / 30 = 63,87 zł

4. Obliczenie wynagrodzenia chorobowego

Mając wyliczoną stawkę dzienną zasiłku, możemy wyliczyć nasze wynagrodzenie chorobowe. Chorowaliśmy 10 dni, więc dzienną stawkę mnożymy przez 10:

63,87 zł *10 = 638,70 zł

Otrzymaliśmy 638,70 zł, czyli kwotę, która jest naszym zasiłkiem chorobowym.

W teorii przepisy mogą wydawać się skomplikowane. Jeśli jednak spojrzymy na nasz przykładowy kalkulator wynagrodzenia chorobowego, to zobaczymy, że zasady ustalania zasiłku są proste i logiczne.

Jeśli zastanawiamy się, jak wyliczyć chorobowe, to powinniśmy szukać przykładów liczbowych. Wystarczy, że podmienimy dane i obliczymy własny zasiłek chorobowy. Warto też wiedzieć, że w Internecie znaleźć można kalkulatory online, które pomagają w obliczaniu różnych świadczeń pracowniczych, również zasiłku chorobowego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ