Anna Nowak
Anna Nowak
09 Maj, 2017 - 13:33

Jak wykonać przelew walutowy?

Anna Nowak

Jak technicznie wykonać przelew walutowy? Jak długo idzie przelew za granicę i ile kosztuje taka operacja? Poznaj wszystkie zasady.

Aby wykonać przelew walutowy nie trzeba zakładać konta walutowego. Wystarczy zwykły rachunek w banku, zwłaszcza, gdy pieniądze za granicę wysyłamy epizodycznie. Bez względu na to, z której formy konta skorzystamy, obowiązują wspólne reguły.

Jak zrobić przelew walutowy?

W zleceniu przelewu należy wskazać:

 • dane odbiorcy: imię, nazwisko i dokładny adres,
 • kod BIC banku, w którym odbiorca posiada swój rachunek (w Polsce nazywa się go również kodem SWIFT),
 • numer konta bankowego odbiorcy w formacie IBAN na potrzeby obrotu międzynarodowego,
 • walutę, w której transakcja ma być dokonana,
 • kwotę przelewu,
 • tytuł przelewu.

Kod BIC (SWIFT)

BIC to zestaw 8 znaków identyfikujących bank. Mogą to być zarówno litery, jak i cyfry, np. kod banku PKO BP to BPKOPLPW, BZ WBK – WBKPPLPP, ING Bank Śląski – INGBPLPW. W niektórych przypadkach kod ten zawiera 3 znaki dodatkowe, oznaczające oddział banku. Kody SWIFT można sprawdzić m.in. na stronie theswiftcodes.com (sprawdź tutaj).

IBAN

Podawany jest przy przelewach SWIFT lub SEPA. IBAN składa się z:

 • dwóch liter oznaczających kraj,
 • 2 cyfr kontrolnych,
 • do 30 cyfr (lub liter) numeru rachunku.

Polskie rachunki bankowe oznaczane są 2 literami PL oraz numerem złożonym z 26 cyfr (NRB). PLNN RRRR RRRR XXXX XXXX XXXX XXXX, gdzie N oznacza cyfry kontrolne, R to identyfikator banku, X to pozostałe znaki w numerze konta.

Oznaczenia banku w Stanach Zjednoczonych

Niektóre państwa stosuję inne niż podane kody oznaczające banki, np. w Stanach Zjednoczonych banki oznakowywane są za pomocą Routing number, (zwanym też ABA RTN lub Routing transit number).

ABA RTN składa się z 9 cyfr. Musi by stosowany zwłaszcza w przypadku, gdy bank odbiorcy nie należy do systemu SWIFT (organizacja międzynarodowa założona W 1973 r. przez 239 banków z 15 krajów).

Oznaczenia banku w Rosji

Jak wykonać przelew w tym przypadku? Rosyjskie dane do przelewu są niezwykle rozbudowane. By oznaczyć bank odbiory należy podać:

 • pełną nazwę, adres oraz formę prawną banku,
 • numer BIK, czyli 9 – cyfrowy kod banku rosyjskiego,
 • cor/account – 20 – cyfrowy numer rachunku banku w Centralnym Banku Rosji.

Ile kosztuje przelew walutowy?

Koszt przelewu za granicę (prowizja i opłata za przewalutowanie) zależy od opcji, które zastosuje jego nadawca.

Dowiedz się więcej: Najlepsze konto walutowe- na co zwracać uwagę przy wyborze? >>

Prowizja za przelew zagraniczny

Każdy bank ustala prowizję sam. Na podstawie rozmaitych zestawień kosztów bankowych można przypuszczać, że wysokość prowizji wyniesie 0,20% lub nieco więcej. Większość banków zastrzega przy tym wartości progowe prowizji, np. prowizja nie może być niższa niż 20 zł i nie może być wyższa niż 200 zł.

Dowiedz się więcej: Od czego zależą opłaty za zagraniczny przelew bankowy >>

Podział kosztów prowizji w przelewach zagranicznych

Trzeba pamiętać, że w systemie SWIFT bank nadawcy przelewu pobiera swoją prowizję, natomiast pośredniczące banki pobierają kolejne prowizje. Koszty można jednak podzielić między nadawcę, a odbiorcę. Trzeba wybrać tylko jeden z wariantów:

 • OUR oznacza, że wszystkie koszty przelewu pokrywa nadawca,
 • BEN – wszystkie koszty przelewu pokrywa adresat,
 • SHA – (najczęściej stosowany) nadawca przelewu pokrywa koszty naliczone przez jego bank, natomiast adresat ponosi koszty swojego banku i banków pośredniczących.

System SEPA – tańsze przelewy w Europie

Przelew walutowy na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Liechtensteinie, Szwajcarii, Islandii i Monako można wysłać w systemie SEPA. Wówczas koszty transakcji są nieporównanie niższe. Zwykle wynoszą ok. 5 zł.

Dowiedz się więcej: Przelew bankowy – najważniejsze rodzaje przelewów i różnice między nimi >>

Koszt przewalutowania (spread)

Drugim kosztem, z którym trzeba się liczyć jest spread, czyli koszt wymiany waluty np. z polskiej na amerykańską (PLN na USD). Wysokość tych opłat ustala każdy bank z osobna, jednak trzeba stwierdzić, że dzięki poszerzeniu rynku wymiany walut o takie podmioty jak kantory internetowe, spready w bankach znacząco zmalały. Niekiedy wynoszą nie więcej niż kilka groszy na jednostce waluty.

Kosztu przewalutowania można uniknąć na dwa sposoby:

 1. wykonanie transakcji w walucie nadawcy (w Polsce – w złotówkach); koszt przewalutowania obciąży nadawcę, gdy zechce on wymienić polską walutę na walutę, której potrzebuje,
 2. otwarcie konta walutowego (konto to warto posiadać, gdy wykonuje się bardzo dużą ilość transakcji walutowych, operuje się tą walutą bez konieczności wymiany, itp.)

Unikanie kosztów błędnie wykonanych przelewów

Należy pamiętać, że źle wskazane dane na przelewie zagranicznym spowodują jego zwrot do nadawcy i obciążenie go wszystkimi kosztami operacji (prowizjami i kosztami przewalutowania zarówno banku nadawcy, jak i banków pośredniczących).

Ile czasu trwa przelew walutowy?

Czas, w którym pieniądze trafiają z konta nadawcy na konto odbiorcy jest niezwykle istotny.

Z dużą dokładnością można określić tylko czas dotarcia pieniędzy do banku odbiorcy:

 • w systemie SEPA przelew walutowy trwa 1 dzień (standard D+1, dzień, w którym nadano przelew + 1 dzień).
 • w systemie SWIFT standard to D+3, czyli dzień, w którym nadano przelew + 3 dni. Można przyspieszyć transakcję przez wybór opcji: Tomnext (przelew pilny) – przelew jest dostarczany do końca następnego dnia roboczego (standard D + 1) oraz overnight (przelew ekspresowy) – zapewnia dostarczenie przelewu do końca bieżącego dnia, o ile przelew zostanie zrealizowany przed graniczną godziną (np. 13:00 lub 14:00).

Czas przekazania pieniędzy na konto odbiorcy zależy od banku odbiorcy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ