Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
26 Paź, 2017 - 04:00
Jak wybrać dobre konto maklerskie

Jak wybrać dobre konto maklerskie

Malwina Tomżyńska

Konto maklerskie, czyli rachunek służący do  obracania posiadanymi papierami wartościowymi. Przeczytaj, o czym musisz pamiętać decydując się na konkretną ofertę.

Konto maklerskie – czym jest i do czego jest potrzebne? Podpowiadamy, jak podjąć decyzję o wyborze odpowiedniego rachunku, co wpływa na jego wyjątkowość i dla kogo jest dedykowane. Poniżej prezentujemy narzędzie jakim jest rachunek maklerski.

Konto maklerskie – istota

Konto maklerskie, czyli inaczej rachunek maklerski, to narzędzie niezbędne do nabywania, obracania i zbywania określonego rodzaju instrumentów finansowych (np. akcji, obligacji, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych). Istota takiego konta opiera się na zapisie elektronicznym, dokonywanym przez uprawniony dom maklerski (także biuro maklerskie) na rzecz danego klienta.

Posiadanie rachunku maklerskiego umożliwia inwestorowi:

 • Obrót akcjami na rynku Giełdy Papierów Wartościowych,
 • Obrót instrumentami pochodnymi (np. kontakty terminowe i opcje),
 • Obrót ETF-ami (np. indeks giełdowy WIG-20),
 • Obrót akcjami na rynku NewConnect,
 • Obrót obligacjami skarbu państwa,
 • Obrót produktami strukturyzowanymi,
 • Obrót obligacjami: korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi.

Kto może zostać posiadaczem konta maklerskiego

Prawo do założenia konta maklerskiego mają wszystkie osoby fizyczne i prawne, które:

 • są pełnoletnie,
 • posiadają dokument tożsamości,
 • posiadają numer identyfikacji podatkowej.

Dodatkowo, dobrze jeżeli inwestor posiada niezależny rachunek bankowy, który będzie wykorzystywany do przelewania środków pieniężnych z i na konto maklerskie.

Podczas zakładania rachunku maklerskiego początkujący inwestor będzie musiał wypełnić ankietę, mającą na celu zbadanie jego doświadczenia oraz wiedzy dotyczącej ryzyka jakie niesie za sobą inwestowanie. Otwarcie rachunku jest możliwe bez względu na wynik badania, jednak pozwala ono ocenić, czy wybrane przez klienta inwestycje nie wiążą się dla niego ze zbyt dużym ryzykiem.

Dowiedz się więcej: Konto bankowe – rodzaje kont i ich charakterystyka >>

Konto maklerskie – jak wybrać to właściwe

Konta maklerskie oferowane są przez każdy dom maklerski w Polsce, co powoduje że ich oferta jest naprawdę duża i zróżnicowana.

Do podstawowych kryteriów wyboru odpowiedniego rachunku należy przede wszystkim kwestia opłat za jego prowadzenie i obsługę zleceń (prowizje i opłaty) oraz oferowane funkcjonalności.

Do podstawowych opłat związanych z prowadzeniem konta maklerskiego należą:

 • koszt prowadzenia rachunku (z reguły w formie opłaty rocznej), na rynku dostępne są także bezpłatne rachunki maklerskie,
 • opłata za przechowywanie papierów wartościowych,
 • koszt wykonania przelewu z konta maklerskiego na inny rachunek,
 • prowizja od transakcji,
 • koszt dostępu do dodatkowych funkcjonalności i serwisów.

Cechą charakterystyczną wszystkich rachunków maklerskich jest stosowanie powyższych opłat zamiennie np. biuro maklerskie oferujące bezpłatne prowadzenie rachunku „odbija” sobie te koszty w opłacie za przechowywanie papierów wartościowych.

Faktem jest jednak, że dla każdego biura maklerskiego inwestor aktywny przeważa nad inwestorem biernym. Oznacza to, że inwestor dokonujący wielu transakcji jest bardziej pożądany od inwestora posiadającego jeden rodzaj akcji, przetrzymywanych na rachunku.

Podstawowe funkcjonalności konta maklerskiego

Podejmując decyzję o wyborze najlepszego konta maklerskiego, warto wziąć pod uwagę to, czy posiada ono najistotniejsze funkcjonalności, ułatwiające życie inwestorowi. Zalicza się do nich m.in.:

 • dostęp do notowań online,
 • programy do obserwowania notowań i dokonywania analizy technicznej,
 • dostęp do stacjonarnego biura maklerskiego (obsługa klienta),
 • możliwość połączenia rachunku maklerskiego z rachunkiem bieżącym,
 • wykresy online,
 • aplikacja mobilna.

Nie sposób podać idealnego „przepisu” na konto maklerskie. W zależności od preferencji inwestora, pożądane funkcjonalności mogą się znacznie różnić. Niezwykle ważne jednak jest przeanalizowanie dostępnych na rynku rachunków, pod kątem indywidualnych wymagań. Otwarcie danego rachunku powinno być podyktowane potrzebami inwestora, a nie np. popularnością danego konta w sieci.

ZOBACZ RÓWNIEŻ