Anna Nowak
Anna Nowak
30 Mar, 2017 - 12:23
Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności

Anna Nowak

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać listownie lub w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przez internet dostępna jest wersja elektroniczna dokumentu.

Niektóre zawody, stanowiska, czy rodzaje działalności gospodarczej wymagają od pracownika lub przedsiębiorcy czystej kartoteki w Krajowym Rejestrze Karnym. Osoby te muszą posiadać zaświadczenie o niekaralności. Taki dokument mogą uzyskać zarówno osoby niekarane, jak i te, które mają wyrok na swoim koncie, lecz uległ on już zatarciu.

Zaświadczenie o niekaralności w Punkcie Krajowego Rejestru Karnego

Pierwszym sposobem uzyskania zaświadczenia o niekaralności jest osobista wizyta w punkcie Krajowego Rejestru Karnego. Tu dostępna jest lista punktów KRK.

Aby uzyskać dokument poświadczający niekaralność konieczne będzie:

 • wypełnienie formularza pn.: „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, które jest dostępne do wydruku na podstronie portalu obywatel.gov.pl,
 • wpłata 30 zł (gotówką lub za pomocą znaków opłaty sądowej w kasie dowolnego sądu albo przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, NBP O/O Warszawa PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych).
  W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie oraz datę, która jest oznaczona we wniosku jako data wystawienia)*,
 • okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Odwiedzając Punkt Krajowego Rejestru Karnego można liczyć na natychmiastowe wydanie zaświadczenia. W wyjątkowych sytuacjach informacja może być wydana później (maksymalnie w ciągu 7 dni od złożenia wniosku).

Zaświadczenie o niekaralności przez internet

Kolejną droga do uzyskania zaświadczenia o niekaralności jest złożenie formularza ”Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” przez internet. Z tej możliwości mogą skorzystać tylko osoby, które dysponują profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Aby uzyskać dokument poświadczający niekaralność konieczne będzie:

 • rejestracja na stronie Krajowego Rejestru Karnego,
 • wypełnienie formularza pn.: „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”,
 • wpłata 20 zł wyłącznie przez system e-KRK*.

Składając zapytanie przez internet, zaświadczenie otrzymuje się tego samego dnia na konto w KRK. W wyjątkowych sytuacjach informacja może być wydana później (maksymalnie w ciągu 7 dni od złożenia wniosku).

Uwaga! Zaświadczenie ma formę pliku XML. Nie można wydrukować, a jedynie zapisać na USB lub płycie CD. Zaświadczenie jest podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Listowny wniosek o zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności można też pozyskać za pośrednictwem poczty. Trwa to jednak znacznie dłużej niż w dwóch poprzednich wariantach.

Aby uzyskać dokument poświadczający niekaralność konieczne będzie:

 • wypełnienie formularza pn.: „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, które jest dostępne do wydruku na podstronie portalu obywatel.gov.pl,
 • wpłata 30 zł (gotówką lub za pomocą znaków opłaty sądowej w kasie dowolnego sądu albo przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, NBP O/O Warszawa PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych).
  W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie oraz datę, która jest oznaczona we wniosku jako data wystawienia)*,
 • wysłanie wniosku oraz dowodu wpłaty na adres Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa) lub wybranego punktu Krajowego Rejestru Karnego. Tu dostępna jest lista punktów KRK.

Urząd wysyła zaświadczenie o niekaralności w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapytania.

* Od opłaty zwolnione są osoby, które chcą jako wolontariusze zostać wychowawcą lub kierownikiem obozu lub kolonii dla dzieci i młodzieży. Te osoby muszą okazać pismo od organizatora potwierdzające ten fakt.

ZOBACZ RÓWNIEŻ