Michał Nielub
Michał Nielub
11 Lip, 2017 - 14:58

Jak uzyskać certyfikat energetyczny?

Michał Nielub

Certyfikat energetyczny dostarcza informacji o zapotrzebowaniu energetycznym naszego domu. Stawiając nowy budynek, trzeba zadbać o uzyskanie tego dokumentu. Jak to zrobić?

Pojęcie certyfikatu energetycznego pojawiło się w Polsce wraz z wejściem w życie zmian ustawy o prawie budowlanym, jako wykonanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/WE w sprawie sprawności energetycznej budynków.

Zgodnie z brzmieniem tych regulacji prawnych, każdy nowy budynek mieszkalny od roku 2020 musi charakteryzować się zerowym lub bardzo niewielkim zapotrzebowaniem energetycznym – powienien więc posiadać certyfikat energetyczny.

Kto może sporządzić certyfikat energetyczny?

Świadectwo charakterystyki energetycznej może zostać wydane przez osobę, która ukończyła studia magisterskie lub inżynierskie na kierunku architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne.

Jednocześnie, osoba ta nie może być karana w sprawach gospodarczych, dotyczących fałszowania dokumentów, w działaniach przeciwko mieniu, za przestępstwa skarbowe lub w sprawach związanych z obrotem pieniędzmi.

Certyfikator musi również posiadać uprawnienia budowlane w zakresie architektoniki, konstrukcji i budownictwa lub instalacji, albo musi odbyć szkolenie w tych obszarach (zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu). Rejestr uprawnionych osób znajduje się m.in. w bazie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa czy bazie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagania dotyczące certyfikatów energetycznych

Polskie prawodawstwo przewiduje zarówno powstawanie budynków, które koniecznie muszą mieć wydane świadectwo energetyczne, jak i tworzenie budynków zwolnionych z obowiązku certyfikacji.

Lista budynków, które muszą posiadać certyfikat energetyczny:

  • wszystkie obiekty oddawane do użytkowania lub do wynajmu,
  • budynki użyteczności publicznej o powierzchni powyżej 1000 mkw,
  • wszystkie budynki poddane termomodernizacji, w wyniku której zmieniło się zapotrzebowanie energetyczne (np. w przypadku wymiany drzwi lub okien).

Lista obiektów wyłączonych z obowiązku wydania certyfikatu obejmuje następujące pozycje:

  • zabytki wpisane do rejestru,
  • budynki sakralne,
  • budynki użytkowane nie dłużej niż 2 miesiące lub 2 lata ciągiem (w myśl Prawa Budowlanego),
  • budynki rolne niemieszkalne,
  • budynki przemysłowe i gospodarcze, jeżeli ich zapotrzebowanie na energię nie przekracza 50 kWh /mkw*rok,
  • budynki wolnostojące o powierzchni mniejszej niż 50 mkw,
  • mieszkania urządzone w dawnych obiektach przemysłowych.

Dowiedz się więcej: Domy pasywne i domy energooszczędne – czym się różnią? >>

Procedura uzyskania certyfikatu energetycznego

Certyfikat energetyczny jest zagadnieniem prawnym – w związku z tym obowiązuje ściśle określona procedura, dzięki której taki dokument można uzyskać. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, kto może sporządzić certyfikat energetyczny. Ocena charakterystyki energetycznej obiektu trwa około godziny, a w uzasadnionych przypadkach może zająć nieco więcej czasu.

Pamiętajmy, że procedura powinna być dokonywana w obecności właściciela nieruchomości. Przed taką wizytą, dobrą praktyką jest przygotowanie wszystkich dokumentów, o jakie wcześniej poprosiła nas osoba wydająca certyfikat energetyczny – znacznie skróci to całą procedurę.

Uzyskanie certyfikatu energetycznego nie jest więc skomplikowane. Najważniejszą kwestią jest zlokalizowanie osoby, która może sporządzać tego typu dokumenty.

Uwaga! Zdarzają się również sytuacje, w których oceny zapotrzebowania na energię dokonuje osoba, która nie odbyła wcześniej wizyty na terenie obiektu. Jest to niezgodne z prawem.

Warto również wiedzieć, jakie zapotrzebowanie energetyczne ma nasz dom oraz dodatkowo poprosić certyfikatora o sugestie, polegające na wskazaniu miejsc, w których występują mostki termiczne. Dzięki tej informacji, będziemy mogli je zredukować, co z kolei bezpośrednio przełoży się na obniżenie comiesięcznych rachunków.

ZOBACZ RÓWNIEŻ