Mateusz Baj
Mateusz Baj
01 Lis, 2017 - 02:00

Jak ustalić numer księgi wieczystej nieruchomości należącej do dłużnika

Mateusz Baj

Często zdarza się, że musimy ustalić numer księgi wieczystej nieruchomości znając jedynie jej adres. Czy jest to możliwe i jak to zrobić?

Czy można ustalić numer księgi wieczystej posiadając tylko jej adres lub numer ewidencyjny działki? Okazuje się,  że często jest to możliwe.

Jak uzyskać numer księgi wieczystej?

Księga wieczysta to podstawowy dokument związany z każdą nieruchomością. Określa on jej stan prawny, a także pozwala ustalić, kto jest właścicielem nieruchomości, czy jest ona obciążona hipoteką oraz jakie prawa i obciążenia są z daną nieruchomością związane.

Księgi wieczyste co do zasady są jawne. Oznacza to, że może je przeglądać każdy. Jest jednak jeden warunek: aby przeglądać dane kw online, trzeba znać numer księgi.

Księgi wieczyste można przeglądać na specjalnym portalu Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawdź tutaj). Po wpisaniu numeru księgi wieczystej i uzupełnieniu kodu z obrazka (zabezpieczenie przed robotami), możemy dowiedzieć się między innymi do kogo należy dana nieruchomość, czy jest obciążona hipoteką i czy ustanowiono na niej jakieś służebności.

Znając adres nieruchomości lub numer działki ewidencyjnej, informacje o numerze księgi wieczystej uzyskamy w:

  • Wydziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego – składając wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i budynków;
  • Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości – składając wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej.

Warunkiem uzyskania numeru księgi wieczystej – oprócz złożenia stosownego wniosku – jest jednak wykazanie interesu prawnego w pozyskaniu takiego numeru. Warto tu podkreślić, ze urzędnicy za interes prawny rzadko kiedy uznają chęć zakupu nieruchomości czy poszukiwanie dłużnika.

Poszukiwanie numeru księgi wieczystej w internecie

Jeśli nie uda nam się w ten sposób uzyskać numeru księgi wieczystej, pozostaje nam poszukiwanie za pomocą specjalnych portali internetowych.

Jeśli znamy adres nieruchomości, a w przypadku działki jej numer ewidencyjny, możemy spróbować odszukać numer księgi wieczystej przy pomocy specjalnej wyszukiwarki. Tego typu usługa jest płatna (w zależności od konkretnego portalu kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych), ale opłata jest pobierana najczęściej tylko wówczas, gdy systemowi uda się ustalić numer księgi wieczystej konkretnej nieruchomości.

Warto wiedzieć, że przy korzystaniu z tego typu wyszukiwarek, przy szukaniu nieruchomości po numerze ewidencyjnym działki, będziemy proszeni o podanie jej adresu administracyjnego. Jest to specjalny kod, który składa się z:

  • kodu województwa,
  • kodu powiatu,
  • kodu gminy,
  • numeru obrębu ewidencyjnego w gminie,
  • numeru działki w obrębie ewidencyjnym.

Może to wydawać się dosyć skomplikowane, ale na większości portali system – pytając nas o położenie działki z danym województwie, powiecie itd. – automatycznie wygeneruje dla nas adres administracyjny działki.

Jeśli uda nam się w ten sposób pozyskać numer księgi wieczystej danej nieruchomości, bez trudu ustalimy właściciela danej działki, domu albo lokalu, a także dowiemy się czy nieruchomość obciążona jest np. hipoteką.

ZOBACZ RÓWNIEŻ