Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
06 Paź, 2018 - 00:00
Jak uniknąć licytacji komorniczej domu?

Jak uniknąć licytacji komorniczej domu?

Joanna Wojnarowska

Dług niezapłacony w terminie szybko może się skończyć licytacją nieruchomości. Sprawdź, jak uniknąć licytacji komorniczej domu.

Niezapłacenie długu na czas początkowo skutkuje naliczaniem odsetek i otrzymywaniem wezwań do zapłaty. Najgorszym scenariuszem jest jednak ten, w którym nasza sprawa trafia do sądu i potem do komornika. Organ egzekucyjny może wytoczyć przeciwko nam najcięższe działo. Może podjąć decyzję o licytacji naszego majątku np. nieruchomości. Musimy wtedy zdobyć wiedzę, jak uniknąć licytacji komorniczej domu.

Dłużnik ma swoje prawa i warto je znać!

Jedynym stuprocentowo pewnym sposobem na powstrzymanie licytacji z nieruchomości jest natychmiastowa spłata długu wraz z odsetkami i kosztami sądowymi. Co jednak, jeśli nie mamy potrzebnej kwoty na już? Czy nie możemy nic zrobić? Czy pozostało nam tylko biernie patrzeć, jak tracimy dach nad głową? Nie!

Na każdym etapie postępowania możemy próbować wszelkich dostępnych metod, jakie przewiduje prawo. W tym artykule omówimy, co możemy zrobić przed uruchomieniem egzekucji. Wymienimy też sposoby zatrzymania procedury licytacji w trakcie jej trwania. Na zakończenie odpowiemy na pytanie: co może komornik? A co jest przekroczeniem jego uprawnień?

Pamiętajmy, że jako dłużnicy jesteśmy równą stroną postępowania. Oprócz obowiązków mamy również swoje prawa, które muszą być przestrzegane.

Jak uniknąć egzekucji nieruchomości?

źródło zdjęcia: Getty ImagesKarinaUvarova

Jak wygląda przygotowanie i procedura egzekucji?

Procedura zostaje uruchomiona na wniosek wierzyciela. To osoba, której musimy spłacić dług, decyduje, czy chce sięgnąć po nasz majątek.

Na początku otrzymujemy wezwanie do zapłaty. W ciągu dwóch tygodni powinniśmy uregulować dług, w przeciwnym razie komornik przesyła wniosek do sądu o wszczęcie egzekucji. Zostaje podjęta decyzja, że odbędzie się licytacja komornicza. Zostajemy poinformowani listownie o rozpoczęciu egzekucji. Nasza nieruchomość jest od tej chwili zajęta przez komornika.

Jeżeli nadal nie spłaciliśmy zobowiązania, komornik wyznacza biegłego rzeczoznawcę. Domy zajęte przez komornika na sprzedaż muszą być szczegółowo opisane i musi być oszacowana ich wartość rynkowa. Jeśli nasz dom był z jakiegoś innego powodu wyceniany do sześciu miesięcy wcześniej, to nie robi się nowej wyceny. Jeżeli mamy poczucie, że nasz dom został źle i niesprawiedliwie wyceniony, to mamy prawo do sprzeciwu.

Aukcje komornicze muszą być poprzedzone publiczną informacją. Obwieszczenie umieszcza się w siedzibie sądu, lokalu wójta / burmistrza / prezydenta oraz na oficjalnej stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Dowiedz się więcej: Zajęcie komornicze krok po kroku

Jak uniknąć licytacji komorniczej domu przed rozpoczęciem egzekucji?

Czas przed rozpoczęciem egzekucji jest najlepszym na jakieś działanie. Najprostszym sposobem na to, jak uniknąć licytacji komorniczej nieruchomości, jest całkowita spłata długu. Możemy też napisać wniosek o rozłożenie długu na raty lub nawet jego całkowite umorzenie. Zgodę na naszą prośbę musi jednak wyrazić wierzyciel.

W praktyce wierzyciel rzadko zgadza się na całkowite umorzenie długu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wierzycielem jest instytucja publiczna. Jeśli więc zalegamy z podatkiem lub innymi opłatami wobec urzędów, to możemy próbować umorzenia. Właściwie w każdym przypadku warto próbować rozłożenia na raty lub umorzenia. Może akurat wierzyciel pójdzie na ugodę i ułatwi nam spłatę długu.

Dowiedz się więcej: Postępowanie egzekucyjne – czy umorzenie jest możliwe i jak to zrobić

Jak uniknąć licytacji komorniczej domu po rozpoczęciu egzekucji?

Po rozpoczęciu egzekucji możemy szukać ratunku w niedopatrzeniach ze strony sądu lub komornika. Jeżeli jakieś procedury zostały niewłaściwie przeprowadzone, to mamy spore szanse na wstrzymanie egzekucji.

Czas jest dla nas kluczowym czynnikiem. Mając więcej czasu, możemy zebrać potrzebne do spłaty pieniądze i uchronić nasz dom przed licytacją.

Argumentem do wniesienia sprzeciwu mogą być następujące przypadki:

  • nasze zobowiązanie się przedawniło, a komornik nie wziął tego pod uwagę,
  • wierzyciel poszedł na ustępstwa, rozłożył dług na raty lub go umorzył, a egzekucja nie została przerwana,
  • nie dostaliśmy wezwania do zapłaty i informacji o rozpoczęciu egzekucji (aby znaleźć błędy formalne, które pozwolą wstrzymać egzekucję, najlepiej poprosić o pomoc prawnika),
  • tytuł wykonawczy nie spełnia wymogów ustawowych,
  • komornik przekracza swoje uprawnienia (np. czujemy się zastraszani, komornik próbuje wyegzekwować większą kwotę, niż wynosi nasz dług, albo organ egzekucyjny sięgnął po nieruchomość, mimo że zobowiązanie jest dużo niższe).

Postępowanie, które wytaczamy przez wskazanie błędów komornika to tzw. postępowanie przeciwegzekucyjne.

Jak uniknąć licytacji domu - postępowanie przeciwegzekucyjne

źródło zdjęcia: Getty Images / Pattanaphong Khuankaew 

Co może komornik? Co można a czego nie można zaskarżyć?

Licytacje nieruchomości są stresujące dla dłużnika. Czujemy się zdezorientowani. Nie mamy też pewności, co może komornik, a co jest przekroczeniem jego uprawnień. Spójrzmy więc na obowiązki komornika. Będzie nam wtedy łatwiej reagować na wykroczenia z jego strony.

Obowiązek informacyjny

Do obowiązków komornika należy informowanie stron postępowania o kolejnych etapach egzekucji. Jeśli więc nie otrzymaliśmy wezwania do zapłaty lub informacji o planowanej aukcji komorniczej, to mamy podstawę do odwołania. Jest to najmocniejszy argument, który może nam pomóc wstrzymać egzekucję.

Kwestie formalne

Komornik odpowiada za poprawność tytułów wykonawczych. Jeśli więc znajdziemy jakąś niezgodność w tytule wykonawczym, to również możemy zaskarżyć pracę komornika.

Co ciekawe, jeśli chcemy zaskarżyć pracę komornika, to odpowiednie pismo przedkładamy samemu komornikowi. Musi on jednak bezwzględnie poinformować sąd o wątpliwościach, które mamy.

Duży zakres uprawnień komornika

Podstawowym zadaniem komornika jest odzyskanie należności na rzecz wierzyciela. W tym celu może wykorzystać swoje szerokie uprawnienia, między innymi zająć rachunek bankowy, wynagrodzenie za pracę, emeryturę, a nawet majątek ruchomy oraz nieruchomości.

Komornik, jeśli zjawia się u nas, musi mieć prawomocny wyrok bądź nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności. Poza tym komornik musi mieć przy sobie identyfikator wydany przez Krajową Radę Komorniczą. Musi się na nim znajdować zdjęcie, dane osobowe komornika oraz oznaczenie sądu rejonowego, dla którego pracuje.

Komornik, który ma tytuł wykonawczy, ma prawo wejść do naszego domu. Jeżeli go nie wpuścimy dobrowolnie, może zadzwonić po policję.

Zabrane mogą być przez niego wszystkie składniki majątku: od pieniędzy i biżuterii po przetwory domowe.

Komornik musi nam jednak zostawić jedzenie i ubrania, które pozwolą nam prowadzić minimum egzystencji.

Czego nie może zająć komornik? Nie może zabrać między innymi następujących rzeczy:

  • lekarstw (musi zostawić zapas na minimum trzy miesiące),
  • odzieży roboczej i innych przedmiotów potrzebnych do wykonywania zawodu (np. copywriterowi nie może zabrać komputera – jest to jego narzędzie pracy),
  • rolnikom nie może zabrać krowy, dwóch kóz bądź trzech owiec, a także niezbędnej ilości ściółki oraz paszy.

Warto też pamiętać, że komornik nie może zająć świadczeń pielęgnacyjnych i rodzinnych, stypendium, świadczeń porodowych, alimentacyjnych, ani świadczeń dedykowanych sierotom zupełnym.

Dowiedz się więcej: Ile może zabrać komornik – kwota wolna od zajęcia

Termin czynności terenowych komornika

Komornik pracuje od poniedziałku do soboty od 7.00 do 21.00. Wizyta u dłużnika w ramach czynności terenowych w innych godzinach lub w niedzielę wymaga zezwolenia od prezesa danego sądu rejonowego. Przekroczenie tych dni i godzin bez zgody prezesa sądu jest podstawą do zaskarżenia pracy komornika.

Jeśli tylko komornik przekracza swoje uprawnienia, to możemy zaskarżyć jego czynności. Zyskamy wtedy cenny czas.

Dowiedz się więcej: Skarga na czynności komornika – jak i kiedy wnieść?

Warto próbować wszelkich możliwych sposobów na wstrzymanie egzekucji. Niestety nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, jak uniknąć licytacji komorniczej domu. W każdym przypadku może zadziałać coś innego np. porozumienie z wierzycielem albo skarga na czynności komornika. Bez wątpienia warto próbować powstrzymać działania komornika niż siedzieć z założonymi rękami. Dach nad głową jest podstawą naszej egzystencji i musimy o niego walczyć.

ZOBACZ RÓWNIEŻ