ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
05 Paź, 2015 - 06:00

Jak unieważnić poręczenie kredytu

ARTYKUŁ PARTNERA

Poręczenie kredytu czasami okazuje się uciążliwe. Warto więc wiedzieć, jak unieważnić poręczenie kredytu, czyli jak wycofać się z takiego zobowiązania.

Poręczenie kredytu zobowiązuje poręczyciela do przestrzegania zasad umowy zawieranej z wierzycielem (najczęściej bankiem). Poręczyciel zgadza się na spłatę zaciągniętego przez głównego dłużnika kredytu w przypadku, gdy bank napotka na jakiekolwiek trudności z wyegzekwowaniem spłaty od kredytobiorcy. Szczegółowe warunki spłaty długu przez poręczyciela opisuje umowa podpisywana między bankiem a osobą zabezpieczającą spłatę. Czy można jednak odstąpić od tej umowy w przypadku, gdy poczujemy się przez głównego dłużnika oszukani lub zmanipulowani? Jak unieważnić poręczenie kredytu w takiej sytuacji?

Jak unieważnić poręczenie kredytu? Możliwe rozwiązania

Umowa z bankiem

Umowa poręczenia jest dokumentem podpisywanym przez wierzyciela (bank) i poręczyciela. Główny dłużnik nie jest więc jej stroną i w żaden sposób nie odpowiada przed bankiem za postępowanie poręczyciela.

Jeśli zastanawiamy się, jak unieważnić poręczenie kredytu, najprostszym sposobem rezygnacji z funkcji poręczyciela jest odstąpienie od umowy. Wypowiedzenie umowy jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy w dokumencie istnieje stosowny zapis umożliwiający podjęcie czynności unieważniających poręczenie kredytu. Często możliwość przedwczesnego zakończenia umowy podlega ścisłym warunkom i dotyczy np. szczególnych sytuacji utraty zdolności kredytowej poręczyciela.

Klauzula pozwalająca na odstąpienie od umowy w dowolnym momencie bez wyraźnego powodu rzadko uwzględniania jest w jej treści. Co wtedy?

Dowiedz się więcej: Poręczenie na wekslu a poręczenie cywilne – poznaj różnice 

Negocjacje z kredytobiorcą

Jeśli osoba, której poręczycielem zostaliśmy, regularnie spłaca zobowiązanie i nie dała wierzycielowi żadnych podstaw do obaw, możemy starać się o odstąpienie od umowy w porozumieniu z kredytobiorcą. Bank może wyrazić zgodę na zakończenie umowy poręczenia w momencie przedstawienia przez swojego klienta innej formy zabezpieczenia na pozostały okres spłaty zobowiązania.

Taka forma unieważnienia poręczenia wymagać będzie od nas negocjacji z kredytobiorcą i samym bankiem, jednak może okazać się skuteczniejsza niż inne próby wypowiedzenia umowy. Sytuacja zmienia się jednak jeśli problem ze spłatą kredytu już się pojawił.

Dowiedz się więcej: Czym jest weksel i do czego jest potrzebny 

Uchylenie od skutków oświadczenia woli

Kodeks cywilny zakłada możliwość unieważnienia poręczenia kredytu, podobnie jak innych przypadków oświadczenia woli w sytuacji, gdy poręczyciel działał pod wpływem błędu, wady, nie w pełni świadomie lub pod wpływem groźby.

Oznacza to, że odstąpienie umowy z bankiem wiąże się z koniecznością udowodnienia na drodze postępowania sądowego, że podpisując poręczenie kredytu nie byliśmy w pełni sił umysłowych lub z innych powodów nie podejmowaliśmy świadomej i samodzielnej decyzji. Najczęściej rozpatrywanymi przypadkami są te powołujące się na dłuższe stosowanie środków farmakologicznych, zakłócających trzeźwą ocenę sytuacji.

Pamiętajmy jednak, iż na zgłoszenie tego typu nieścisłości związanej z podpisaną umową poręczenia mamy tylko jeden rok.

Dowiedz się więcej: Jak wziąć kredyt w sposób mądry i bezpieczny 

Jak unieważnić poręczenie kredytu w postępowaniu sądowym?

Poręczenie kredytu unieważnić można na wniosek poręczyciela poprzez skierowanie do sądu pozwu o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli w związku z wyżej wymienionymi sytuacjami.

Koszty postępowania sądowego ponosi wnioskodawca – opłata wynosi 5% wysokości kredytu, za który poręczyliśmy. Jeśli nie jesteśmy w stanie uiścić opłaty, do wniosku załączyć musimy dodatkowy dokument zwalniający z poniesienia kosztów postępowania sądowego wraz ze szczegółowym opisem stanu majątkowego rodziny.

Pamiętajmy, iż poręczając zobowiązanie innej osoby, musimy liczyć się z konsekwencjami. Warto pamiętać o zabezpieczeniu swoich interesów i podpisać z bankiem umowę, która pozwoli nam na utrzymanie pewnej kontroli. Unikniemy w ten sposób niepotrzebnego stresu i w sytuacji awaryjnej zastanawiania się, jak unieważnić poręczenie kredytu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ