Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
24 Maj, 2018 - 01:00

Jak przebiega windykacja długu?

Malwina Tomżyńska

Dostałeś telefon od windykatora? A może zastanawiasz się nad zleceniem windykacji swoich należności kancelarii windykacyjnej? Sprawdź na czym polega windykacja długu, jakie koszty są z nią związane, na czym zarabia windykator i co możesz zrobić, jeżeli polubowne dochodzenie należności zawiedzie?

Telefon z firmy windykacyjnej nie należy do rzadkości. Większość dużych firm działających na terenie Polski posiada w swojej strukturze działy odpowiedzialne za windykację należności. Pracownicy takiego działu uruchamiają procedurę odzyskiwania należności już w kilka dni, po terminie płatności wyznaczonym w umowie.

Nie oznacza to jednak, że za chwilę naszym długiem (czasami wynoszącym kilkadziesiąt groszy) zajmie się komornik, a nam grozi postępowanie egzekucyjne. Poniżej wyjaśniamy czym jest windykacja długu, kto może ją prowadzić, jak krok po kroku wygląda postępowanie odzyskiwania należności i czy umorzenie długu jest możliwe?

Windykacja długu

Chyba każdemu z nas słowo windykacja nie kojarzy się zbyt dobrze, a postępowanie windykacyjne to często przysłowiowy koniec świata. Nic bardziej mylnego.

Z prawnego punktu widzenia windykacja długu oznacza zbiór czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, mających za zadanie skłonienie dłużnika do spłacenia zobowiązania zaciągniętego wobec wierzyciela.

W prostszych słowach, windykacja długu oznacza podejmowanie szeregu działań, mających na celu doprowadzenie do uregulowania określonej należności.

Kto może zajmować się dochodzeniem spłaty zobowiązania?

Wierzyciel ma dwie możliwości. Może spróbować przeprowadzić samodzielną windykację swoich należności lub skorzystać z usług firmy, oferującej usługi windykacyjne. W przypadku większych przedsiębiorstw często zdarza się tworzenie oddzielnego działu w strukturach firmy, odpowiedzialnego za egzekwowanie należności od dłużnika.

Kiedy grozi nam windykacja długu?

Wszystko zależy od wierzyciela. To on podejmuje decyzję, kiedy podjąć odpowiednie kroki w kierunku odzyskania swoich należności.

O ile w przypadku małych firm, postępowania windykacyjnego możemy spodziewać się po dłuższym czasie, o tyle w przypadku banków oraz dużych firm np. zajmujących się mediami lub telefonią komórkową, proces windykacyjny uruchamiany jest bardzo szybko. Często nawet dzień lub dwa po upływie terminu z faktury.

Jak wygląda windykacja długu?

Windykacja długu, mimo łagodnych środków perswazji, należy do procesów skomplikowanych, żmudnych i trudnych, zarówno dla wierzyciela jak i dłużnika. Dzieje się tak dlatego, że temat pieniędzy często wywołuje silne emocje, zwłaszcza w przypadku osób bezpośrednio zainteresowanych, jak to ma miejsce w przypadku wierzyciela i jego dłużnika.

Cały proces dochodzenia należności można podzielić na kilka etapów:

 1. Powstanie zadłużenia – przeważnie będące wynikiem niezapłaconych w terminie faktur, rat kredytów oraz opłat.
 2. Próba polubownego dochodzenia spłaty należności – na tym etapie proces windykacji długu skupia się na wysyłaniu do dłużnika monitów, kontakcie telefonicznym w celu ustalenia planu spłat, innych formach wezwania do spłaty zadłużenia.
  Ten etap dochodzenia często kończy się zawarciem ugody pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. W dokumencie określona jest forma spłaty, termin płatności oraz (o ile płatność będzie realizowana w ratach) wysokość poszczególnych rat.
 3. Postępowanie sądowe – z tym etapem windykacji długu mamy do czynienia w dwóch przypadkach: jeżeli dłużnik nie chce współpracować, nie odbiera telefonów, nie odpowiada na wiadomości, maile i pisma, nie jest zainteresowany zawarciem ugody, lub w sytuacji gdy dłużnik po podpisaniu umowy nadal nie wywiązuje się z zawartych w niej ustaleń.
  Postępowanie sądowe polega na wniesieniu sprawy do sądu, w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego, będącego podstawą do podjęcia kolejnych działań.
 4. Postępowanie klauzulowe – postępowanie klauzulowe jest następstwem postępowania egzekucyjnego, prowadzone jest w celu uzyskania klauzuli wykonalności względem wcześniej wydanego tytułu egzekucyjnego.
  Wynikiem postępowania klauzulowego jest otrzymanie wyroku sądu w postaci nakazu zapłaty długu, stanowiącego podstawę do założenia sprawy u komornika,
 5. Postępowanie egzekucyjne – jest to ostatni etap windykacji należności. Rozpoczyna się z chwilą złożenia u komornika wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Dowiedz się więcej: Postępowanie egzekucyjne – czy umorzenie jest możliwe i jak to zrobić >>

Rodzaje windykacji długu

Windykacja długu może przybrać dwie formy, pierwsza – polubowna  polega na monitorowaniu zadłużenia, próbach wynegocjowania korzystnych dla obu stron warunków, dążeniu do wypracowania kompromisu i zawarcia ugody.

Drugi rodzaj windykacji – sądowa, jest następstwem braku postępów windykacji polubownej w sprawie spłaty zadłużenia. Ten rodzaj windykacji polega na uzyskaniu nakazu zapłaty, potwierdzonego klauzulą wykonalności, który staje się podstawa do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi.

Polubowna windykacja długu z punktu widzenia wierzyciela i komornika

Podczas prowadzenia windykacji polubownej, w pierwszej kolejności firma windykacyjna przesyła do dłużnika listy, w których przedstawiony jest problem istniejącego zadłużenia oraz zawarta jest prośba o kontakt.

W przypadku braku reakcji ze strony dłużnika, firma windykacyjna podejmuje kontakt telefoniczny, a jeżeli on nie przyniesie skutków, prowadzona jest windykacja terenowa, polegająca na osobistym spotkaniu windykatora z dłużnikiem.

Dowiedz się więcej: Miękka windykacja – na czym polega, kiedy jest stosowana? >>

Windykatorzy podczas windykacji polubownej korzystają z poniższych narzędzi:

 • próby kontaktu z wierzycielem (telefoniczne, mailowe, SMS-owe, osobiste),
 • wezwania do zapłaty,
 • wystawienie długu dłużnika na giełdzie (poinformowanie dłużnika o tym),
 • informowanie dłużnika o planowaniu kolejnych kroków odzyskiwania długu,
 • informowanie dłużnika o konsekwencjach niespłacania zadłużenia,
 • negocjowanie warunków spłaty, zawarcie umowy z dłużnikiem.

Etap windykacji polubownej jest idealny do negocjowania warunków spłaty długu przez dłużnika. Warto skontaktować się z windykatorem, zaraz po otrzymaniu od niego pierwszego pisma o wszczęciu postępowania windykacyjnego. Negocjując z firmą windykacyjną starajmy się przesunąć termin płatności jak najdalej w czasie, rozłożyć dług na dogodne do spłaty raty, a nawet starać się o umorzenie części zadłużenia, np. ze względu na ciężką sytuację materialną lub zdrowotną.

Dowiedz się więcej: Jak spłacić komornika lub wierzyciela – czy negocjacje są możliwe? >>

Jeżeli w wyniku odpowiednio prowadzonych działań windykacji polubownej, dojdzie do kompromisu i dłużnik zgodzi się na podpisanie ugody, firma windykacyjna zajmuje się monitorowaniem terminowych płatności, wynikających z podpisanego dokumentu.

Sądowo-egzekucyjna windykacja długu

Ten etap windykacji polega na podejmowaniu środków o charakterze prawnym, przede wszystkim:

 • pozwu sądowego,
 • wezwań do zapłaty,
 • tytułu egzekucyjnego,
 • skierowania sprawy do komornika, w celu egzekwowania należności w drodze egzekucji komorniczej.

Dowiedz się więcej: Ile może zabrać komornik? Kwota wolna od zajęcia >>

Samodzielna windykacja długu

To czy wierzyciel zdecyduje się na taką formę dochodzenia swoich należności, zależy tylko od niego. Niewątpliwie ten sposób windykacji jest znacznie mniej kosztochłonny, niż windykacja zlecona firmie windykacyjnej. Trzeba mieć jednak świadomość, że samodzielna windykacja łączy się z koniecznością poświęcenia czasu i własnych działań.

Wybierając samodzielną windykację, wierzyciel podobnie jak firma windykacyjna, ma możliwość zastosować windykację polubowną, sądowo-egzekucyjną lub jedną i drugą.

Dowiedz się więcej: Windykacja zagraniczna długu – jak działa? >>

Windykacja długu online

W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców, chcących samodzielnie prowadzić windykację swoich długów, stworzony został tzw. system samodzielnej windykacji onlinevindicat.pl. To najlepsze rozwiązanie dla osób, które nie do końca pewnie czują się w gąszczu przepisów i dokumentów, jednak ze względu na wymierne oszczędności chcą zająć się windykacją swoich należności samodzielnie.

System umożliwia wierzycielowi przede wszystkim:

 • tworzenie pism windykacyjnych: wezwanie do zapłaty, informacja o upublicznieniu danych dłużnika, informacja o dalszych krokach itp.,
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem,
 • złożenie pozwu do sądu,
 • wystawienie długu na giełdzie długów,
 • skierowanie sprawy do komornika,
 • monitorowanie spłat zadłużenia,
 • gromadzenie informacji dotyczących dłużnika (dane, telefon kontaktowy, email, adres itp.).

Dowiedz się więcej: Jak sprzedać dług na skupie długów i wierzytelności? >>

Zastosowanie konkretnego  rodzaju oraz formy windykacji zależy od wierzyciela. Najlepszym momentem na zawarcie ugody w sprawie spłacanego (lub niespłacanego) długu, jest moment windykacji polubownej. Pamiętajmy, że windykacja długu to nie koniec świata, a firmy często traktują ją jako formę przypomnienia dłużnikowi o istniejącej zaległości w spłacie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ