Syntia Militowska
Syntia Militowska
20 Sie, 2017 - 02:00

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Syntia Militowska

Chcesz złożyć wypowiedzenie umowy o pracę? Sprawdź jaki okres wypowiedzenia Cię obowiązuje. Poznaj swoje prawa i dowiedz się czy pracodawca może odmówić Ci odejścia z pracy.

Pracownik chcący złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, powinien złożyć stosowne oświadczenie informujące pracodawcę o chęci rozwiązania stosunku pracy. Przed złożeniem wypowiedzenia warto dowiedzieć się jaki okres wypowiedzenia nas obowiązuje, możemy także zobaczyć jak prawidłowo napisać wypowiedzenie umowy o pracę.

Jeśli zastanawiasz się czy pracodawca może nie przyjąć wypowiedzenia, ten artykuł jest także dla Ciebie.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy jest oświadczeniem woli, mówiącym o chęci zakończenia stosunku pracy przez pracownika. Chcąc złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, możemy zrobić to na dwa sposoby.

1. Rozwiązać umowę o pracę zachowując okres wypowiedzenia

W tym przypadku okres wypowiedzenia umowy o pracę, która została zawarta na okres próbny wynosi odpowiednio:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekroczył 14 dni;
 • 7 dni, jeśli okres próbny przekroczył 14 dni;
 • 14 dni, jeśli okres próbny wynosił 3 miesiące.

Natomiast w przypadku, w którym pomiędzy stronami została zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony lub określony, okres wypowiedzenia zależny jest od dotychczasowego zatrudnienia i wynosi:

 • 14 dni, jeśli zatrudnienie trwało krócej niż 6 miesięcy,
 • miesiąc, jeśli zatrudnienie trwało dłużej niż 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata.

Dowiedz się więcej: Umowa na czas określony – wszystko, co musisz wiedzieć >>

Pracodawca może, lecz nie musi, zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy podczas okresu wypowiedzenia. W tym wypadku pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, które jest liczone tak samo, jak wynagrodzenie urlopowe.

2. Rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (inaczej rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym) może odbyć się jedynie w niżej opisanych przypadkach:

 • kiedy pracodawca dopuści się poważnego naruszenia swoich podstawowych obowiązków wobec pracownika;
 • kiedy lekarz wyda orzeczenie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca wbrew zaleceniom lekarskim, nie przeniesie pracownika na inne stanowisko w wyznaczonym przez lekarza terminie.

Ponadto, w przypadku, w którym pracodawca dopuści się naruszenia bądź zaniechania podstawowych obowiązków wobec pracownika, pracownik może domagać się odszkodowania w wysokości wynagrodzenia, które otrzymałby za okres wypowiedzenia.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę

Prawidłowo skonstruowane wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać:

 • Miejscowość i datę – zawartą w prawym górnym roku pisma;
 • Dane pracownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania) – zawarte po lewej stronie;
 • Dane pracodawcy – zawarte po prawej stronie;
 • Stosowny nagłówek – w tym przypadku „ Wypowiedzenie umowy o pracę”;
 • Informacja mówiąca o rozwiązaniu umowy, w której powinna znaleźć się data zawarcia umowy, numer umowy (jeśli takowy został nadany), strony umowy między którymi została zawarta, okres wypowiedzenia;
 • czytelny podpis pracownika – zawarty w prawym dolnym roku;
 • podpis osoby przyjmującej wypowiedzenie – umieszczony w lewym dolnym rogu.

Warto wiedzieć: Wypowiedzenie umowy o pracę nie musi być uzasadnione.

Dowiedz się więcej: Umowa zlecenie – najważniejsze informacje >>

Wypowiedzenie na piśmie, czy jest konieczne?

Wypowiedzenie umowy o pracę, choć nie jest to konieczne, warto zawrzeć na piśmie. Ważne jest, aby dokument ten został stworzony w dwóch egzemplarzach, jeden dla pracodawcy, drugi dla pracownika.

Uwaga! Warto zwrócić uwagę na fakt, że wypowiedzenie umowy o pracę dostarczone na piśmie może przydać się jako dowód w przypadku, w którym jedna ze stron będzie chciała z pewnych przyczyn wstąpić na drogę sądową.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? - krok po kroku

Pracodawca nie przyjmuje wypowiedzenia, co robić?

Prawo w Polsce mówi, że wypowiedzenie umowy o pracę jest decyzją jednostronną i nie wymaga ona zatwierdzenia przez drugą stronę.  Jeśli pracodawca nie chce przyjąć wypowiedzenia, nie oznacza to, że owe wypowiedzenie jest nieważne.

Dowiedz się więcej: Zwolnienie dyscyplinarne – konsekwencje dla pracownika >>

Warto zaznaczyć, że w przypadku, w którym wystąpiłby spór z pracodawcą na drodze sądowej, do obowiązku pracownika należy udowodnienie przed sądem złożenia wypowiedzenia umowy o pracę. W tym celu należy złożyć wypowiedzenie na piśmie. Oba egzemplarze powinny być podpisane przez strony umowy. Aby udowodnić odbiór wypowiedzenia przez pracodawcę, można wysłać je e-mailem lub przesyłką poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

ZOBACZ RÓWNIEŻ