Urszula Stanisławska-Hunek
Urszula Stanisławska-Hunek
15 Maj, 2017 - 00:00

Jak napisać podanie o staż – porady

Urszula Stanisławska-Hunek

Podanie o staż należy do pism użytkowych. Prawidłowo napisane  pismo jest szansą na płatną praktykę lub staż i zdobycie doświadczenia zawodowego.

Współczesny wymagający  rynek  pracy premiuje osoby, które w szybki sposób potrafią dostosować się do wymogów dyktowanych przez pracodawcę. Odbycie stażu pozwala pracodawcy poznać potencjalnego pracownika, a podanie o staż ułatwia mu znalezienie właściwej osoby na stanowisko.

Jak wygląda  podanie o staż?

Tak, jak każdy dokument, podanie o staż powinno spełniać pewne wymogi. Pisząc na komputerze, najlepiej wybrać czcionkę o rozmiarze 12, kroju Times New Roman i odstępie 1,5 między wierszami. Po redakcji tekstu, nie zapomnijmy o jego wyjustowaniu.

Jeśli podanie napiszemy odręcznie, co czasem się zdarza, musimy pamiętać o formacie kartki A4 i wyjątkowo czytelnym i starannym wykonaniu.

W lewym górnym rogu podania zamieszczamy dane osoby, starającej się o staż w danym zakładzie pracy. Należy podać swoje imię i nazwisko, aktualny adres, a także dane kontaktowe – numer telefonu oraz adres e-mailowy.

W prawym górnym rogu wymieniamy miejscowość oraz datę.

Poniżej daty, po prawej stronie, podajemy adresata swojego podania – np. Dyrektor Zakładów Cukierniczych – wraz z adresem.

Na środku strony, poniżej adresata, tytułujemy nasze pismo: PODANIE O STAŻ.

Teraz następuje właściwa treść podania. Dzielimy je na trzy akapity:

  • prośbę o przyjęcie na staż. W tym miejscu wymieniamy, jakie stanowisko nas interesuje. Podajemy także szkołę, w której aktualnie uczymy się. Można wskazać na wcześniej odbyte praktyki i omówić korzyści, jakich nam przysporzyły, wzbogacając doświadczenie zawodowe;
  • uzasadnienie prośby  – to parę zdań na swój temat. Można pochwalić się sukcesami, wskazać na oczekiwania i plany, pokładane w podjęcie stażu akurat w danym zakładzie;
  • zakończenie to zwykle podziękowanie za zainteresowanie podaniem i naszą kandydaturą.

Pod podaniem o staż, po prawej stronie, zamieszczamy własnoręczny podpis, chociaż pismo napiszemy na komputerze. Z tego względu podanie musimy dostarczyć osobiście lub droga pocztową, najlepiej listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.

Na dole pisma, po lewej stronie, wymieniamy załączniki, np. CV, posiadane certyfikaty oraz inne dokumenty, których zażyczy sobie pracodawca.

Dowiedz się więcej: Stażysta pracownikiem, czyli jak zdobyć stałą pracę >>

Osoba, która zdecydowała się na złożenie podania o praktyki, powinna wyjątkowo starannie przygotować dokument. Estetyczne pismo, bez błędów ortograficznych, napisane zgodnie z wymogami urzędowymi, z pewnością zwróci uwagę pracodawcy, który zaprosi kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Nie zapomnijmy o zwrotach, wskazujących na szacunek względem osób, do których się zwracamy – Pan, Pani, Dyrektor, itp. – zawsze, ze względów grzecznościowych,  pisane wielką literą.

ZOBACZ RÓWNIEŻ