Urszula Stanisławska-Hunek
Urszula Stanisławska-Hunek
19 Mar, 2017 - 09:00
Jak napisać list motywacyjny - porady i wzory

Jak napisać list motywacyjny – porady i wzory

Urszula Stanisławska-Hunek

Szukasz pracy? A może chcesz zmienić obecną? Pomożemy Ci dobrze napisać skuteczny list motywacyjny. Oto kilka naszych wskazówek.

Czym jest list motywacyjny

List motywacyjny jest tekstem użytkowym, którego głównym przeznaczeniem jest skuteczna komunikacja z urzędami, zakładami pracy i innymi instytucjami.

Osoba szukająca pracy powinna zdawać sobie sprawę, że list motywacyjny jest pismem oficjalnym i jego odpowiednia forma może przesądzić o tym, czy zostaniemy postrzegani jako najlepsi kandydaci do objęcia stanowiska. Przedstawienie swojej kandydatury jest częścią zestawu dokumentów, którego głównym składnikiem jest Curriculum Vitae, określane w skrócie, jako CV.

Jak dobrze napisać list motywacyjny

Prawidłowo skomponowany list motywacyjny powinien zawierać pięć niezbędnych elementów:

 • dane osoby, aplikującej o pracę;
 • dane instytucji, do której kierujemy pismo;
 • nazwę miejscowości i datę;
 • zwrócenie się do pracodawcy z ofertą własnej kandydatury;
 • uzasadnienie, dlaczego nasza oferta jest korzystna dla pracodawcy;

Pamiętajmy, że dokumenty, które dotrą do adresata, będą naszymi sprzymierzeńcami lub wrogami. Niestarannie przygotowany list zostanie odebrany jako lekceważący i niepoważny.

Na co zwrócić uwagę

Ważne jest rozmieszczenie poszczególnych elementów listu motywacyjnego.

 1. W górnym lewym rogu kartki formatu A4 umieszczamy własne dane osobowe: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mailowy. Podanie dokładnych danych ułatwi potencjalnemu pracodawcy kontakt z kandydatem.
 2. W prawym górnym rogu piszemy miejscowość i datę, np. Kraków, 12.02.2017.
 3. Poniżej daty, mniej więcej na wysokości 1/3 strony A4, jest miejsce na dane adresata naszego listu motywacyjnego. Najlepiej uczynić to w trzech linijkach, podając do kogo się zwracamy, wymieniając instytucję oraz miejscowość. Przykład:
  Kierownik Sklepu
  Polomarket Spółka z o.o.
  w Krakowie
 4. Dopiero teraz przystępujemy do głównej części listu motywacyjnego. Tekst powinien składać się z trzech części oznaczonych akapitami, tj.: wstępu, w którym formułujemy prośbę, rozwinięcia z uzasadnieniem, dlaczego staramy się o daną posadę oraz z zakończenia, z podziękowaniem za ustosunkowanie się do naszego pisma.
 5. Ostatnim elementem listu motywacyjnego jest złożenie własnoręcznego podpisu, który można poprzedzić formułą: Z poważaniem. Tę część listu umieszczamy pod zasadniczą treścią, po prawej stronie.

Jeśli w liście będziemy zwracać się do osoby decyzyjnej, pamiętajmy o właściwym zapisie zwrotów grzecznościowych – tj. pisowni wielką literą.

Czego unikać tworząc list motywacyjny

Jeszcze raz podkreślmy, że pismo, które otrzyma przyszły pracodawca, świadczy o nas. Mając to na uwadze, powinniśmy unikać częstych zaniedbań, dyskwalifikujących poszukujących pracy.

Nasz list motywacyjny musi być estetyczny. Pismo sporządzone na kartce wyrwanej z zeszytu nie będzie dobrze przyjęte. Powszechność używania komputerów umożliwia przygotowanie listu w odpowiedni sposób, bez błędów ortograficznych.

Unikajmy zbyt wielu informacji. Zwięźle i jasno sformułowane myśli pozwalają na dogłębne poznanie kandydata i szybkie podjęcie decyzji. Najważniejsze informacje na swój temat uwzględnimy przecież w CV.

Nie działajmy impulsywnie. Warto zorientować się, jaką dokładnie nazwę nosi instytucja, do której się zwracamy oraz do kogo kierujemy nasze pismo. Możemy użyć nazwy stanowiska – pamiętając o zastosowaniu wielkiej litery, jak tego wymaga stosowanie zwrotów grzecznościowych – Dyrektor, Inspektor, itp. Możemy poprzedzić je wyrazem Pan, Pani. Przyjęte jest także ogólniejsze ujęcie adresata – Dyrekcja, Inspektorat, itp.

Przykłady zasad pisania listów motywacyjnych

Sposób, w jaki napiszemy list motywacyjny, zależy od celu, który chcemy uzyskać. Pracodawca nie zwróci uwagi na list, który zostanie skopiowany ze stron internetowych i powieli stosowane formułki.

Nie bójmy się napisać pisma własnego – oryginalność i ciekawe uzasadnienie zwrócą uwagę pracodawcy właśnie na Ciebie.
Zamiast nudnego: ”Odpowiadając na Państwa ogłoszenie…” warto napisać od siebie, np.: „ Zainteresowała mnie Państwa oferta, zamieszczona w ogłoszeniu…”

W uzasadnieniu listu napiszmy coś dobrego na swój temat, co zachęci osobę decyzyjną do zaproszenia nas na rozmowę. Jednak bezwzględnie należy wystrzegać się informacji nieprawdziwych. Pisząc, że jesteśmy punktualni, nie możemy spóźnić się na rozmowę, pomijając fakt, że punktualność jest wyrazem szacunku wobec innych osób.

Dowiedz się więcej: Które umiejętności do CV warto wpisać, a które pominąć >>

Przykładowe uzasadnienie mogłoby wyglądać następująco:
Jestem osobą odpowiedzialną i rzetelnie wykonującą powierzone obowiązki. Nie mam problemów z nawiązywaniu dobrych kontaktów ze współpracownikami. Należę do osób dyspozycyjnych, pracę mogę rozpocząć od zaraz.

Możemy zwrócić uwagę na szczególne powody, np.
Interesują mnie kwestie podatkowe, dlatego możliwość podjęcia pracy w Waszym biurze rachunkowym, byłoby szansą na zdobycie cennego doświadczenia.

Dobrze ułożony i przemyślany list motywacyjny zwróci uwagę pracodawcy na naszą ofertę i zwiększy szanse na zatrudnienie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ