Anna Wezgraj da Silva
Anna Wezgraj da Silva
20 Lis, 2017 - 10:45

Jak napisać list motywacyjny po angielsku – porady i przykłady

Anna Wezgraj da Silva

List motywacyjny po angielsku – jak w kilku zdaniach przekonać do siebie pracodawcę? Jakich zasad musimy przestrzegać?

List motywacyjny po angielsku to – zaraz po CV – najczęściej składany dokument aplikacyjny na stanowiska pracy o międzynarodowym charakterze. Pełni bardzo ważną rolę w procesie rekrutacyjnym – to właśnie dzięki cover letter kandydat ma szansę na przedstawienie swojej osoby w jak najlepszym świetle.

Jak nazwać list motywacyjny po angielsku

Podstawową kwestią jest odpowiednie nazwanie naszego dokumentu. Można zatytułować go na kilka sposobów:

 • Cover letter,
 • Covering letter,
 • Motivational letter,
 • Motivation letter,
 • Letter of motivation.

Którą nazwę wybrać? Po pierwsze, sprawdźmy ogłoszenie o pracę. Jeżeli pracodawca wymaga od nas Cover letter, to tak właśnie nazwijmy nasz dokument. Będzie to najbezpieczniejszym rozwiązaniem.

Bywa jednak i tak, że decyzję o wysłaniu listu motywacyjnego po angielsku podejmujemy samodzielnie, aby zyskać w oczach pracodawcy, mimo że o taki dokument nie prosi. Jak wtedy nazwać dokument aplikacyjny? W zasadzie nie powinno to mieć większego znaczenia, gdyż powyższych nazw możemy używać zamiennie.

Jeżeli jednak chcemy być bardziej precyzyjni:

 • Cover letter lub Covering letter wyślijmy do przyszłego pracodawcy (skupmy się na tym, co możemy zaoferować pracodawcy z punktu widzenia pracownika).
 • Motivational letter lub Motivation letter lub Letter of motivation wyślijmy, jeśli aplikujemy na wybraną uczelnię (skupmy się na naszej motywacji do nauki).

Najważniejsze zasady dotyczące listu motywacyjnego

Treść listu motywacyjnego

Pisząc list motywacyjny po angielsku powinniśmy kierować się kilkoma głównymi zasadami, które obowiązują również w dokumencie pisanym w języku polskim.

Przede wszystkim piszmy zwięźle i dopasujmy nasze pismo do stanowiska o jakie się ubiegamy. Długi list motywacyjny zmniejsza prawdopodobieństwo tego, że rekruter przeczyta nasz dokument. Dodatkowo, jeśli nie będzie odpowiednio sformatowany, czyli podział dokumentu nie zostanie zachowany, wówczas również niwelujemy nasze szanse na sukces.

Być może dopisze nam szczęście, jeśli aplikujemy do małej firmy, gdzie pracodawca ma czas na wnikliwe przeczytanie każdej aplikacji. Natomiast duże firmy otrzymują setki dokumentów aplikacyjnych, a co za tym idzie – rekruterzy mają tylko chwilę na podjęcie decyzji o dalszym losie kandydata.

Pierwsze wrażenie jest więc bardzo ważne, a strona wizualna wszelkich dokumentów odgrywa w takich przypadkach ogromną rolę. Tyczy się to nie tylko listu motywacyjnego, ale także CV po angielsku czy podania o pracę.

Kolejna żelazna zasada dotyczy naszych umiejętności i motywacji do pracy na danym stanowisku.

 • Nie piszmy o umiejętnościach, które w żaden sposób nie są związane z ogłoszeniem.
 • Pamiętajmy również, by pisać prawdę – wszelkie kłamstwa, prędzej czy później, wyjdą na jaw.
 • Unikajmy powtórzeń informacji już zawartych w CV.

Dowiedz się więcej: Które umiejętności do CV warto wpisać, a które pominąć >>

Inną ważną kwestią jest to, by list motywacyjny wyróżniał nas na tle pozostałych kandydatów i ukazywał jako interesującego pracownika, z którym warto się spotkać w cztery oczy.

Warto więc zaangażować się w napisanie dobrego listu motywacyjnego i nie kopiować tekstu z gotowych wzorów, które można znaleźć w internecie. Doświadczony rekruter nie będzie miał żadnego problemu z rozpoznaniem, który dokument został skopiowany, a który napisany samodzielnie.

Dowiedz się więcej: Umiejętności w CV – kompetencje najbardziej pożądane przez pracodawców >>

List motywacyjny po angielsku – poprawność językowa

Na jakie inne kwestie trzeba zwrócić uwagę w liście motywacyjnym pisanym po angielsku? Pamiętajmy, aby wystrzegać się błędów. Świadczą one o naszej niedbałości, a nawet braku kompetencji językowych.

Przed wysłaniem dokumentu do pracodawcy, sprawdźmy jego poprawność np. instalując na komputerze wtyczkę Grammarly (sprawdź tutaj), program wskaże nam ewentualne błędy. Jeśli mamy taką możliwość, pokażmy nasz dokument aplikacyjny zaufanej osobie, która świetnie posługuje się językiem angielskim.

List motywacyjny to dokument formalny, nie używajmy więc skróconych form i przykładowo zamiast I`m używajmy pełnych słów I am.

Kiedy już znamy podstawowe zasady dotyczące formy listu motywacyjnego, czas na określenie jego podziału. Poniżej przedstawiamy jak powinien wyglądać dobry list motywacyjny napisany w języku angielskim.

List motywacyjny po angielsku – przykładowe wyrażenia

Wstęp

Na samej górze po lewej stronie dokumentu należy umieścić dane nadawcy (dopuszczalne jest też umieszczenie nadawcy po prawej stronie) i datę (np. 1st January 2017). Nieco niżej, po lewej to miejsce na dane adresata.

List motywacyjny po angielsku powinien rozpocząć się od zwrotu grzecznościowego do adresata:

 • Dear Sir/Madam – jeśli nie znamy konkretnego adresata naszego listu
 • Dear Mr Smith / Dear Mrs Smith – jeśli znamy nazwisko adresata listu

W nowym akapicie należy natomiast umieścić zwrot nawiązujący do stanowiska, o które ubiega się kandydat:

 • I am writing in response to your advertisement for a …..
 • I would like to apply for the position of …..
 • I have pleasure to present my candidature for the position of …..
 • I have pleasure to apply for …..

Następnie należy poinformować pracodawcę o załączonym CV:

 • I am attaching a copy of my curriculum vitae (dla wersji brytyjskiej) / resume (dla wersji amerykańskiej) which provides details of my qualifications and experience.
 • Please find attached my CV.

Rozwinięcie

Kolejny akapit to miejsce na krótkie przedstawienie swoich największych atutów, czyli wykształcenia, doświadczenia i posiadanych umiejętności:

 • I have had ….. years experience in a similar position  – Posiadam …..  lat doświadczenia na podobnym stanowisku.
 • I have a Diploma of the ….. – Posiadam dyplom z …..  
 • I received a Master`s in ….. (kierunek studiów) from …..  University. – Zdobyłem tytuł magistra z …..  na uniwersytecie …..  
 • I am currently working as ….. at …..  Company. – Obecnie pracuję jako …..  w firmie …..  
 • In my current role I am responsible for ….. – W obecnej pracy jestem odpowiedzialny za …..  
 • While I was at ….. Company I took responsibility for …..  This meant I …..  Pracując w firmie …..  Byłem odpowiedzialny za …..  Oznaczało to, że …..  
 • I took part in ….. – Brałem udział w …..  
 • I am also in charge of ….. – Jestem również odpowiedzialny za …..  
 • I cooperated with ….. – Współpracowałem z …..  

Należy też przedstawić argumenty, które wyróżnią kandydata spośród innych i przedstawią motywację do pracy właśnie na tym, a nie innym stanowisku:

 • I have enjoyed my work at ….. enormously, but I am now seeking to transfer my prominent skills and experience to the …..  sector. – Byłem bardzo zadowolony z pracy w …..  (podać nazwę firmy), jednak w tym momencie moje główne umiejętności chcę skierować na branżę …..  (podać nazwę branży w jakiej działa pracodawca).
 • I am extremely interested in this position as I am looking forward to joining company in which I can fulfill my potential. – Jestem niezwykle zainteresowany tym stanowiskiem pracy, gdyż chciałbym rozpocząć pracę w firmie, w której będę mógł wykorzystać mój potencjał.
 • I am sure I would be successful in this position as I have …..  – Jestem pewny, że osiągnę sukces na tym stanowisku, gdyż posiadam …..  

Swoje największe osiągnięcia warto również przedstawić w krótki, aczkolwiek widoczny sposób. Po wyżej wymienionych umiejętnościach i wyrażeniu chęci motywacji do pracy, warto dodatkowo umieścić nagłówek zatytułowany My greatest achievments (Moje największe osiągnięcia). Pod spodem należy wymienić kilka osiągnięć, które uważamy za najważniejsze w naszej karierze, a które jednocześnie zaimponują pracodawcy i zachęcą go do poznania naszej osoby.

Zakończenie

Kończąc list motywacyjny po angielsku należy wyrazić nadzieję na spotkanie z pracodawcą:

 • Thank you for taking the time to review my curriculum vitae. – Dziękuję za poświęcony mi czas i rozważenie mojej kandydatury.
 • Please let me know if there are any other details you need. – Proszę o kontakt, jeżeli będą Państwo potrzebowali jakichkolwiek dodatkowych informacji.
 • Thank you for your consideration. – Dziękuję za wzięcie mojej kandydatury pod uwagę / Dziękuję za poświęconą mi uwagę.

Nieco niżej należy umieścić formy grzecznościowe zamykające list:

 • I look forward to hearing from you.Formalny zwrot wyrażający nadzieję na odpowiedź zwrotną.
 • Yours faithfully, ….. (jeśli nie znamy nazwiska osoby, do której piszemy) lub Yours sincerely, …… (jeśli znamy nazwisko osoby, do której piszemy), co oznacza Z poważaniem, …..  (i odręczny podpis).

List motywacyjny po angielsku to niejedyny dokument aplikacyjny, zobacz również: Jak napisać CV po angielsku – porady i przykłady.

ZOBACZ RÓWNIEŻ