Mateusz Baj
Mateusz Baj
14 Wrz, 2017 - 01:00
Jak bezpiecznie kupić nieruchomość obciążoną hipoteką

Jak bezpiecznie kupić nieruchomość obciążoną hipoteką

Mateusz Baj

Czy można kupić nieruchomość obciążoną hipoteką w sposób bezpieczny, a jeśli tak, to jak to zrobić?

Zdarza się, że mieszkanie lub dom, który planujemy kupić na rynku wtórnym, zostało przez właściciela nabyte na kredyt i jest obciążone hipoteką. Wyjaśniamy, czy można bezpiecznie kupić nieruchomość obciążoną hipoteką.

Trzeba przejrzeć księgę wieczystą

Przed kupnem każdej nieruchomości, zwłaszcza tej nabywanej na rynku wtórnym, należy dokładnie przejrzeć jej księgę wieczystą. Jeśli posiadamy numer księgi wieczystej, dokument możemy przeglądać online na podstronie Ministerstwa Sprawiedliwości (sprawdź tutaj).

Dowiedz się więcej: Co to jest księga wieczysta i do czego jest potrzebna? >>

Szczególną uwagę należy zwrócić na dział czwarty księgi wieczystej, w którym wpisywane są hipoteki ustanowione na nieruchomości. Czym jest hipoteka? Jest to ograniczone prawo rzeczowe, które daje wierzycielowi (najczęściej jest nim bank) zabezpieczenie na nieruchomości w przypadku, gdy dłużnik nie spłaca kredytu hipotecznego.

Co bardzo ważne, zmiana właściciela nie powoduje wygaśnięcia hipoteki. Zatem jeśli kupilibyśmy nieruchomość obciążoną hipoteką, wierzyciel hipoteczny (czyli najczęściej bank) miałby prawo do zaspokojenia się z tej kupionej przez nas nieruchomości, gdyby nie mógł wyegzekwować spłaty długu od dłużnika osobistego (czyli osoby, która sprzedała nam obciążoną nieruchomość).

Dowiedz się więcej: Czy nieruchomość obciążoną hipoteką można sprzedać? >>

Potrzebne zaświadczenie o wysokości zadłużenia

Jeśli zatem nieruchomość, którą planujemy kupić, jest obciążona hipoteką, należy poprosić właściciela o zaświadczenie z banku o wysokości zadłużenia. W dokumencie tym powinna znaleźć się informacja o wysokości salda kredytu wraz z ewentualnymi kosztami dodatkowymi (np. prowizją za wcześniejszą spłatę). Znajdzie się tam także numer rachunku, na który należy uiścić zaległą kwotę oraz oświadczenie wierzyciela (banku), że wyrazi zgodę na wykreślenie hipoteki po spłacie całości zadłużenia.

Dowiedz się więcej: ABC wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej >>

  • Jeśli saldo zadłużenia jest niższe niż kwota, za jaką zamierzamy kupić daną nieruchomość, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby bezpiecznie sfinalizować transakcję.
  • Jeśli natomiast kwota zadłużenia jest wyższa, niż wartość nieruchomości, właściciel powinien spróbować porozumieć się z bankiem w celu poszukania innego sposobu zabezpieczenia swojego kredytu. Bez tego działania nie powinniśmy decydować się na kupno nieruchomości, gdyż nabędziemy dom lub mieszkanie obciążone długiem hipotecznym.

Dowiedz się więcej: Czym jest hipoteka przymusowa i jak ją ustanowić >>

Jak bezpiecznie kupić nieruchomość obciążoną hipoteką - na co uważać

Jeśli saldo zadłużenia jest niższe niż kwota, za którą kupujemy nieruchomość, w akcie notarialnym notariusz czyni zastrzeżenie, że część pieniędzy, równą kwocie zadłużenia, wpłacamy bezpośrednio na rachunek wierzyciela, podany w zaświadczeniu. Dopiero pozostała część ceny zakupu przekazywana jest na konto sprzedającego. Spłata hipoteki w takiej formie jest dla kupującego całkowicie bezpieczna, gdyż pieniądze trafiają bezpośrednio na konto banku-wierzyciela.

Po wpłynięciu pieniędzy na konto, bank wydaje zaświadczenie o uregulowaniu długu i zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Kupujący składa je wraz z wnioskiem do sądu. Postanowienie o wykreśleniu hipoteki sąd wysyła już na adres nowego właściciela.

Reasumując, nieruchomość obciążoną hipoteką można bezpiecznie nabyć. Ważne jest jednak, żeby odpowiednio się do tego przygotować i aby dług został spłacony bezpośrednio na numer rachunku podany w zaświadczeniu o wysokości zadłużenia wydanego przez bank-wierzyciela.

ZOBACZ RÓWNIEŻ